Fødevarestyrelsens enheder

Læs mere om, hvad Fødevarestyrelsens enheder arbejder med.

Hovedkontoret

Direktion​en består pr. 15. august 2023​ af:

Direktør: Nikolaj Veje

Veterinærdirektør: Charlotte Vilstrup Castle

Kontroldirektør: Thomas Anderskov

Økonomidirektør: Sarah Børner

Fødevaredirektør: Tejs Binderup

Juridisk vicedirektør: Marlene Wiese Svanberg

Enheden arbejder med:

 • Betjening af koncernledelsen
 • Ministerbetjening
 • Policyudvikling
 • Koordinering af udviklingsopgaver, herunder Fødevarestyrelsens strategi
 • Strategisk og policyorienteret ledelsesinformation
 • Kommunikation internt og eksternt
 • Presse (Film og WebTV)
 • Pressekontakt, medietræning og rådgivning
 • Sociale medier og Fødevarestyrelsens hjemmesider og andre kommunikationsplatforme

Enheden har følgende fagområder:

 • Bygningsadministration og tilknyttet service
 • Vedligeholdelses- og istandsættelsesopgaver
 • Indkøb, udbud og kontraktstyring:
  • Operationelt indkøb. Centralt indkøb af f.eks. møbler og kontorartikler. Andre indkøb foretages decentralt hos de enkelte enheder.
  • Betalingsteamet. Varetager bl.a. fakturabehandlinger, kreditnota, kontering, administration af betalingskort mv.
  • Grøn rådgiver. Arbejder med grønt indkøb og faciliterer, at de rigtige krav bliver stillet i udbud. 
  • Udbudsteamet. Ansvarlige for udbudsprocessen, kravspecifikationer, indkøbsbehov mv. Udbudskonsulenter og -jurister gennemfører konkurrenceudsættelser og udbud på baggrund af strategisk planlægning for særligt godt og grønt indkøb. 
   Læs mere om udbud og kontrakter
 • Betalinger og fakturaadministration samt RejsU​d
 • Kunderådgivning
 • ESDH

 

Enheden har følgende f​​agområder:

 • ​Bevilling, budgettering og planlægning
 • Controlling, budgetopfølgning, ledelsesinformation
 • Overordnet aktivitets- og økonomistyring
 • Løbende regnskab, opfølgning og årsrapportering
 • Gebyrområdet

Enheden har følgende fagområder:

 • Personale- og organisationsudvikling
 • Ledelsesinformation på HR-området
 • Personaleadministration
 • Personalejuridiske og -politiske opgaver
 • Kompetenceudvikling og administration af efteruddannelsestilbud
 • Koordination og udvikling af arbejdsmiljøområdet
 • Ledelsesudvikling
 • Sekretariat for samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg
 • Rådgivning af Kødkontrol
 • Rekruttering

Enheden har følgende fagområder:

 • IT-ledelse, -strategi og -planlægning
 • Koncern-IT samarbejdet i Miljø - og Fødevareministeriet
 • Projektstyring
 • IT-sikkerhed
 • IT-brugerservice og -support
 • IT-drift
 • Koncernweb
 • Intranet​

Enheden har følgende fagområder:

 • Overvågning og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme hos alle dyrearter
 • Internationalt samarbejde og rapportering, f.eks. EU (SCOFCAH og arbejdsgrupper), OIE
 • Veterinært beredskab, øvelser og beredskabsplaner
 • Mistanke- og sygdomshåndtering

Enheden har følgende fagområder:

 • National omsætning, samhandel og import af levende dyr
 • Dyrevelfærd under transporten, herunder logbøger
 • Registrering og identifikation af husdyr
 • Godkendelse og registrering af veterinære virksomheder, f.eks. sammenbringningsvirksomheder og avlsmaterialevirksomheder

Enheden har følgende fagområder:

 • Dyrevelfærd i besætninger
 • Dyrevelfærd ved slagtning og aflivning af dyr
 • Veterinærfaglige udtalelser
 • Videncenter for Dyrevelfærd (ViD)
 • Dyrevelfærdsrapporten
 • Hundeloven
 • Zooteknik (avlsforhold)
 • Sundhedsrådgivningsaftaler
 • Veterinære lægemidler
 • Behandlingsvejledning
 • VetStat
 • Antibiotikaforbrug
 • Antibiotikaresistens hos kæledyr
 • Grænseværdier – dødelighed, antibiotikaforbrug
 • "Gult kort"-ordningen for antibiotikaforbrug
 • Autorisationer m.v. (dyrlæger, veterinærsygeplejersker, landmænd m.v.)
 • Dyrlægers pligter og rettigheder
 • Nyhedsbrev for dyrlæger
 • Dyreforsøgstilsynet
 • Rester af lægemidler og forbudte stoffer i animalske produkter

Enheden har følge​nde fagområder:

 • Indsamling af data fra kontrollen og regionerne
 • Bearbejdning af modtagne data​

Enheden har følgende fagområder:

 • Juridisk rådgivning og koordination i Fødevarestyrelsen
 • Lovteknik/regeludstedelse, herunder lovforberedende arbejde og gennemgang af bekendtgørelsesudkast fra fagkontorerne
 • Regelfortolkning
 • Retssagsbehandling, herunder EF-domstolssager
 • Forvaltningsret (herunder forvaltningslov, offentlighedslove, persondatalov, retssikkerhedslov m.v.)
 • Kontraktsret og udbudsret
 • Juridisk sekretariat for Det Veterinære Sundhedsråd

Enheden har følgende fagområder:

 • Udvikling af indsatsmodeller og kontrolstrategier
 • Kontrolplaner, herunder planer for kontrolkampagner og prøveprojekter
 • Kontrolforordning
 • Styring af kontroldata
 • Dokumentation af kontrollen
 • Offentliggørelse af kontrolresultater (smileyordningen)
 • Sagsopfølgningsprincipper
 • Udvikling af værktøjer for at sikre ensartet kvalitet i kontroludøvelsen
 • Juridisk bistand til kontrollens afgørelser
 • Regeldannelse om egenkontrol
 • Generelle regler om sporbarhed
 • Samarbejdsaftaler med Landbrugsstyrelsen
 • LEAN i Fødevarestyrelsen

Enheden har følgende fagområder:

 • ​Hygiejne, indretning og drift af fødevare- og fodervirksomhed
 • Hygiejneuddannelse og rådgivning
 • Autorisation, godkendelse og registrering af fødevare- og fodervirksomhed
 • Kødkontrol
 • Foderanalyser hos primærproducenter
 • Sagsbehandling af foderkontrol hos primærproducenter
 • Oplysningskampagner og information om hygiejne
 • Strategier og handlingsplaner for campylobacter og salmonella/salmonellose i fødevarer og husdyr
 • Håndtering af andre mikrobiologiske forureninger, f.eks. Listeria, VTEC og norovirus
 • Zoonoseregistret
 • Overvågning af fødevarebårne zoonoser
 • Antibiotikaresistens – fødevarer
 • Mikrobiologisk kontrol, herunder case-by-case-​kontrol af fersk kød
 • Fødevareberedskab
 • Det civile beredskab
 • Smitteopsporing ved fødevarebåren sygdom
 • Kontaktpunkt for EU´s Rapid Alert system
 • Tilbagetrækning af fødevarer
 • Fødevarevagt

Enheden har bl.a. følgende fagområder:

 • ​Økologiske fødevarer og spisemærket til restauranter, kantiner og lignende
 • Økologiske non food-produkter
 • Fødevarekvalitet
 • Varestandarder, handelsnormer og markedsordninger
 • Genteknologi
 • Novel food
 • Bestråling af fødevarer
 • Tilsætningsstoffer til foder og fødevarer, herunder aromaer og enzymer
 • Markedsføring af foder og fødevarer, herunder vildledning
 • Mærkning af foder og fødevarer
 • Specifikke mærkningsordninger, herunder for oksekød, geografiske betegnelser, oprindelsesbetegnelser og specificiteter
 • GMO i foder og fødevarer
 • Madspild – usolgte varer
 • Uønskede stoffer, pesticidrester og mykotoksiner i foder
 • Kemiske forureninger, f.eks. dioxin, acrylamid, pesticider
 • Berigede fødevarer
 • Kosttilskud
 • Fødevarer til særlige grupper
 • Ernærings- og sundhedsanprisninger
 • Næringsdeklarationer

Enheden har følgende fagområder:

Materiale/strategi/politiske indstillinger eller lignend​​e vedrørende

 • EU-beslutningsproceduren og EU-forhandlinger (alt der handler om EU-institutioner eller EU-repræsentation)
 • Internationalt arbejde (alt der handler om internationale organisationer) f.eks. FN, WTO, SPS-aftalen, Codex Alimentarius og OIE, FAO og det nordiske samarbejde
 • Strategiske Sektorsamarbejder (SSC)
 • Eksportfremme og eksportområdet
 • International regeldannelse
 • Statskonsulenttjenesten

Gener​elt

 • Rådsmødemateriale (rammebestillinger)
 • Instruks til møder i EU (Coreper, CSA, CVO, HoA og lignede)
 • Rammenotater i forhold til sager, der behandles i den stående komité (SCoPAFF)
 • Ministerbesøg i udlandet og besøg fra udenlandske ministre
 • Delegationsbesøg eller internationale organisationsbesøg
 • EU- og Erhvervsfremme
 • Intern Audit
 • Implementering af regeringens ingrediensstrategi
 • Folketingsspørgsmål / 20 spørgsmål fra Europa udvalget (EUU / FEU)
 • Sekretariatsbetjening af departement og minister i sager til behandling i EU´s ministerråd, ministerdeltagelse i eksportfremstød m.m.
 • Støttefunktioner og koordinering i internationale spørgsmål
 • Bistand til tredjelande vedr. udvikling af fødevare- og veterinærsikkerhed

Enheden har følgende fa​​​gområder:

 • Forhandling mv. af eksportvilkår for fødevarer, foder, levende dyr og animalske biprodukter til tredjelande
 • Forhandling mv. af bilaterale aftaler med tredjelande om eksportvilkår
 • Certifikatudarbejdelse
 • Håndtering af akutte eksportsager (f.eks. produkter/dyr, der stoppes ved eksport til tredjelande)
 • Vejledning mv. af brancheorganisationer
 • USA-audit
 • Tredjelandsinspektioner
 • Indførsel af animalske varer fra tredjelande
 • Indførsel af ikke-animalske varer og FKM under restriktion fra tredjelande
 • Grænsekontrol – fødevarer, foder, FKM og animalske biprodukter
 • Godkendelse af grænsekontrolsteder
 • Koordinering af inspektioner fra EU-Kommissionen (Sante F audits)​
 • Potsdam/SPS
 • Koordinering af Fødevarestyrelsens opgaver i Grønland
 • Færøaftalen
 • IUU

Enheden har følgende fagområder:

 • Oplysningskampagner​
 • Generel kommunikation om sund mad og motion
 • Fremme sunde madvaner hos børn og unge
 • Fremme sunde madvaner i befolkningen
 • Nøglehulsmærket​​​
 • Oplysning til befolkningsgrupper med særlige ernæringsmæssige behov​

Fødevarestyrelsen udøver sekretariatsfunktionen for Det Veterinære Sundhedsråd.

Sekretariatet for Det Veterinære Sundhedsråd er placeret i styrelsens hovedkontor i Glostrup.

Kødkontrollen

Enheden har følgende arbejdsområder:

 • Kødkontrol på slagterier - før, under og efter slagtning
  • Dyrlæger kontrollerer før slagtning alle slagtedyr. Efter slagtning kontrollerer tilsynsteknikere og evt. dyrlæger slagtekroppene.
  • Fødevarestyrelsens medarbejdere ser efter smitsomme husdyrsygdomme, problemer med dyrevelfærd samt sygdomme, der kan overføres til mennesker via maden. Medarbejderne ser også efter andre ting, f.eks. om der under slagtningen er spildt olie eller galde på kødet.
  • Medarbejderne i kødkontrollen kontrollerer desuden rengøring, hygiejne og egenkontrol på slagterierne.
 • Økonomistyring
 • Udvikling i kødkontrollen

Kødkontrollen er landsdækkende

Enheden for kødkontrol er landsdækkende med hovedsæde i Århus. 

Under enheden hører kontrollen på 24 store og mellemstore slagterier samt kødkontrol på knap 90 små slagterier og slagtehuse.

EksportKontrolCenteret (EKC)

EksportKontrolCentret (EKC) er et landsdækkende center under Fødevarestyrelsen beliggende i Vejen. Centret arbejder med:

 • Administrative kontrol og vejledning i forbindelse med eksport af dyr, bl.a.:
  • kontrol af logbøger
  • udstedelse af transportautorisationer
  • information omkring den praktiske eksport
 • TRACES-hotline

Eksporten af levende dyr er stigende, og nye aktører på markedet kan have svært ved at navigere i kontrol- og regeljunglen. EksportKontrolCentret (EKC) skal sikre, at eksportørerne hurtigt og problemfrit får dækket deres informations- og vejledningsbehov i forbindelse med eksport af dyr. 

 

EKC er delt op i følgende teams:

 • Forhåndsvalidering, Eksportportalen og Autorisationer
 • Retur
 • Jurist
 • TRACES
 • Contact Point
 • EP udvikling

Fødevare- og veterinærenheder og rejsehold

Fødevareenhederne varetager Fødevarestyrelsens direkte kontakt med forbrugere, virksomheder, praktiserende dyrlæger og husdyrholdere. Der er tre fødevareenheder fordelt over hele landet. Fødevareenhederne varetager kontrollen med fødevarer fra råvarer til færdige produkter samt foder og fodervirksomheder.

Fødevareenhederne har bl.a. følgende opgaver:

 • Tilsyn med restauranter, supermarkeder og andre fødevarevirksomheder ifølge smileyordningen, herunder
  • egenkontrolprogrammer
  • hygiejne
  • mærkning
 • Registrering, godkendelse og autorisation af fødevarevirksomheder
 • Grænsekontrol af import og eksport af levende dyr, fødevarer og non food-produkter af animalsk oprindelse
 • Prøveudtagning til analyse på laboratorium
 • Opfølgning på konstaterede overtrædelser
 • Udstedelse af certifikater, f.eks. i forbindelse med eksport, samt plombering af lastbiler
 • Ernæringsoplysning under Alt om kost-rejseholdet
 • Tilsyn med fodervirksomheder
 • Registrering og godkendelse af fodervirksomheder

Find din lokale fødevareenhed

Fødevarerejseholdet kontrollerer virksomhedernes regnskaber, dokumenter og andre forhold sammen med fødevareenhederne. Rejseholdet reagerer f.eks. på anmeldelser om ulovlige virksomheder og ulovlige slagtninger. Rejseholdet varetager opgaver i hele landet.

Under rejseholdet hører også Kosttilskudsgruppen.

Læs mere om fødevarerejseholdets arbejde

Veterinærenhederne varetager Fødevarestyrelsens direkte kontakt med forbrugere, virksomheder, praktiserende dyrlæger og husdyrholdere. Veterinærenhederne kontrollerer husdyr, udvikler og vedligeholder beredskabet mod smitsomme husdyrsygdomme og bekæmper sygdommene, hvis de bryder ud.

Veterinærenhederne har bl.a. følgende opgaver:

 • Registrering, godkendelse og autorisation af besætninger, transportører og virksomheder, som laver non food-produkter af animalsk oprindelse
 • Tilsyn med besætninger, samlesteder og transporter af dyr, nonfood-virksomheder samt tilsyn med mærkning og sporbarhed af levende dyr, herunder
  • dyrevelfærd
  • medicinforbrug
  • transportforhold
 • Prøveudtagning til analytisk kontrol
 • Opfølgning på konstaterede overtrædelser
 • Sagsbehandling vedr. registrering, mærkning og sporbarhed af levende dyr
 • Udstedelse af certifikater, f.eks. i forbindelse med eksport, samt plombering af forsendelser
 • Overvågningsopgaver, beredskabsplaner og øvelser
 • Mistankehåndtering og bekæmpelse af husdyrsygdomme

Find din lokale veterinærenhed

Veterinærrejseholdet kontrollerer og fører tilsyn med dyrevelfærd i besætninger, på samlesteder og under transport samt i forbindelse med brug af veterinære lægemidler. Rejseholdet varetager opgaver i hele landet.

Læs mere om veterinærrejseholdets arbejde

Laboratorium

Laboratorieenheden i Fødevarestyrelsen er placeret i Ringsted og udfører mikrobiologiske og kemiske analyser.

Laboratoriet har bl.a. følgende opgaver:

 • Overvågnings-, kortlægnings- og kontrolprojekter, hvor der udtages prøver til f.eks. salmonella-undersøgelse
 • Mistankeprøver f.eks. i forbindelse med sygdomssager
 • Importprøver
 • Rådgivning af tilsynsenheder og fagkontorer i laboratoriefaglige spørgsmål
 • Myndighedsopgaver for andre myndigheder såvel nationale som udenlandske
 • Markedsstyrede aktiviteter, hvor der foretages undersøgelser på prøver indsendt af private virksomheder.

Læs mere om laboratoriets ydelser

Beredskab

Det veterinære beredskab overvåger for tegn på dyresygdomme og forebygger smitte. Udbrud af husdyrsygdomme kan have store konsekvenser for dyrevelfærden, erhvervet og eksporten. 

Beredskabet omfatter ca. 80 sygdomme hos husdyr, hvoraf nogle kan smitte mennesker. Der er især fokus på mund- og klovesyge, svinepest, fugleinfluenza og Newcastle disease hos fjerkræ.

Kriseberedskab ved udbrud

Det er vigtigt at indsætte beredskabet så tidligt som muligt for at minimere udbruddets konsekvenser.

Ved udbrud iværksættes et kriseberedskab, der gennemfører en lang række kontrolforanstaltninger for at bekæmpe sygdommen og standse smittespredning. Det kan være forbud mod flytning af dyr og fødevarer i dele af eller hele landet, desinfektion og smittebeskyttelse på landbrug og i fødevarevirksomheder, aflivning af smittede dyrebesætninger og vaccination af husdyr.

Beredskab under løbende tilpasning

Det veterinære beredskab udvikler sig løbende for at kunne håndtere kriser med store udbrud.

Beredskabsplaner og beredskabsøvelser

To vigtige redskaber er beredskabsplaner og beredskabsøvelser.

Beredskabsplanerne indeholder en generel beredskabsplan og sygdomsspecifikke, operationelle manualer for bekæmpelse af de enkelte husdyrsygdomme.

Beredskabsøvelser bliver afholdt med jævne mellemrum for at træne personalet i Fødevarestyrelsen, relevante samarbejdspartnere og for at teste beredskabsplanerne.

Film om udbrud

Film om daglig overvågning

Fødevareberedskabet varetager en række opgaver inden for områderne:

 • Tilbagetrækning af fødevarer, foder og fødevarekontaktmateriale
 • Opgaver i forbindelse med det europæiske foder- og fødevarevarslingssystem "RASFF"
 • Vand- og fødevarebårne sygdomme
 • Det civile beredskab
 • "Fødevarevagten", som er Fødevarestyrelsens vagttelefon udenfor normal åbningstid.