Analyser for Landbrugsstyrelsen

Fødevarestyrelsen laboratorie analyserer prøver af planter, jord og gødning for Landbrugsstyrelsen. Læs om de forskellige analyser her.

Analyser af planter og jord

Prøverne indsendes til analyse i forbindelse med overvågning af planteskadegørere, klassificering af avlsmateriale, udstedelse af plantesundhedscertifikater for eksport, importkontrol mm.
 
Korn til eksport kontrolleres for skadedyr, genetisk oprindelse af lærk og udsædskorn for bejdsebehov.

Risikovurdering (pest risk assessment) i forbindelse med spredning af planteskadegørere i Danmark udføres i samarbejde med nationale og internationale aktører.

Opgaverne udføres som en del af plantesundhedsmyndighedernes officielle kontrol og på kommerciel basis. 

Ved brug af PCR-metoder, dyrkning, mikroskopi, ELISA analyseres der for

 • Svampe
 • Bakterier
 • Virus
 • Nematoder
 • Visse viroider
 • Visse skadedyr

Frøsundhedsanalyser – bestillingsblanket

Ved brug af mikroskopi og PCR-metoder analyseres der for disse to typer nematoder:

 • Globodera pallida (Den hvide kartoffelcystenematode)
 • Globodera rostochiensis (Den gule kartoffelcystenematode)

Skriv til laboratoriet på 81@fvst.dk for bestilling af jordanalyser

Ved brug af immunofluorescens, PCR, realtime PCR, plantetes analyseres der for disse baktieriepatogener:

 • Ringbakteriose forårsaget af Clavibacter michiganensis subsp.
  Sepedonicus
 • Brunbakteriose forårsaget af Ralstonia solanacearum
 • Sortbensyge forårsaget af Dickeya spp./Pectobacterium spp.

Ved brug af PCR-metoder analyseres der for disse viruspatogener:

 • Kartoffel virus A (PVA) - M (PVM) - S (PVS) - X (PVX) - Y (PVY
 • Kartoffelbladrullevirus (PLRV)
 • Mop top virus (kartoffel rust) (PMTV)
 • Potato spindle tuber viroid (PSTVD)
 • Tomato spotted wilting virus (TSWV)

Kartofler – Analysebestilling

Ved brug af PCR-metoder, dyrkning, mikroskopi, ELISA analyseres der for:

 • Svampe
 • Virus
 • Nematoder
 • Visse viroider
 • Visse skadedyr

Skriv til laboratoriet på 81@fvst.dk for bestilling af plantesundhedsanalyser

Ved brug af sigtning, udskillelse af levende skadedyr, mikroskopi analyseres der for skadedyr i:

 • Korn
 • Konsumvarer til eksport

Analysebestilling – Skadedyr og eventuelle uønskede arter

Ved private henvendelser vedrørende skadegørere i havebrugsplanter henvises til medlemsorganisationen Det Danske Haveselskabs "Spørg om Haven", tlf. 70 20 60 01.

Priser og forsendelse

Kontakt Fødevarestyrelsens laboratorium for et tilbud

Prøver skal ledsages af en blanket

Prøver, der indsendes til analyse, skal ledsages af en blanket, hvor der står, hvilken analyse der skal gennemføres. Find den relevante blanket/kontaktinformation under de forskellige typer analyser

Send prøven til Fødevarestyrelsens laboratorium

Send prøven med den udfyldte blanket til:

Fødevarestyrelsen Laboratoriet Ringsted
Søndervang 4
4100 Ringsted
Att. Plantediagnostik

Svartid

Du får analysesvar inden for 10 arbejdsdage.

Hurtigere svartid kan aftales.​​

Analyser af gødning

Fødevarestyrelsens laboratorium udfører analyser af gødning og jordforbedringsmidler. Fødevarestyrelsen arbejder med projekt- og analyseopgaver til Landbrugsstyrelsen og landbruget, dvs. laboratoriet udfører udelukkende myndighedsbaseret kontrol på området.

Vores laboratorium er veludstyret med moderne apparatur indenfor diverse analyseområder. Laboratoriet er kvalitetsstyret og analyserne er DANAK akkrediteret. De analyser, som ikke ligger indenfor laboratoriets autorisationer, bliver foretaget efter anerkendte metodeforskrifter.

Der er et stort gødningssortiment bestående af mineralske og organiske gødninger (granuleret) og flydende gødninger. Gødningsstoffer indeholder en del % kvælstof og deles op i makronæringsstoffer (som C-H-O-N-P-S-K-Ca-Mg) og i mikronæringsstoffer (som Fe-Mn-Cu-Zn-Mo-C1-B-C1-A1).

Handelsgødning, ofte omtales som kunstgødning, består af plantetilgængelige stoffer i form af næringsstoffer heriblandt mineraler.

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer mange forskellige gødningstyper. Nedenfor er listet en række eksempler på næringsstoffer og mineraler, som kan analyseres i gødning.

 • Kvælstof bestemmelse
 • Fosfor og kalium
 • Magnesium, svovl, kobber, jern, mangan, zink og bor

Gødning kan indeholde uønskede stoffer i form af tungmetaller. 

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer gødning for indhold af cadmium, da mængden at dette tungmetal reguleres af en EU-forordning.