Fødevarerejseholdet

Siden Rejseholdets oprettelse i 2006 er antallet af medarbejdere mangedoblet.

Fødevarerejseholdet reagerer på mistanke om svindel.

Fødevarerejseholdet er en assistanceenhed til fødevareenhederne og går i dybden med de virksomheder, hvor den ordinære fødevarekontrol får mistanke om svindel eller andre ulovligheder. Rejseholdet har stort fokus på sporbarhed og kontrollerer derfor typisk også virksomhedernes regnskaber, dokumenter og andre forhold. 

Rejseholdet reagerer f.eks. på anmeldelser om uregistrerede virksomheder, vildledende markedsføring og ulovlige slagtninger, men kontrollerer også de etablerede fødevarevirksomheder, f.eks. i forbindelse med:

  • Kampagner
  • Fælles kontroller med andre myndigheder
  • Assistance til den tilsynsførende, hvis der er behov for Rejseholdets særlige kompetencer inden for regnskab og efterforskning
  • Opfølgning på anmeldelser om evt. overtrædelser af fødevarelovgivningen
  • Fysiske kontroller på baggrund af internetkontrol
Siden 2015 har Fødevarerejseholdet også kontrolleret foder til dyr

Kontrol med foder- og fodervirksomheder

Siden 2015 har Rejseholdet foretaget foderkontrol, herunder kontrol i uregistrerede fodervirksomheder, kontrol af sygdomsanprisninger på foder samt kontrol på baggrund af anmeldelser.

Samme regler som den almindelige fødevarekontrol

Rejseholdet kontrollerer efter de samme bestemmelser som den ordinære fødevarekontrol, og virksomheden har de samme rettigheder under kontrollen som under et almindeligt kontrolbesøg.

Læs mere om, hvordan et kontrolbesøg foregår 

Fødevarerejseholdet tjekker sporbarhedsdokumentation i et kontor
Rejseholdets kontroller har typisk fokus på kontrol af sporbarhedsdokumentation

Fakta om rejseholdet

Rejseholdet blev etableret 2006 som følge af en række skandaler med salg af for gammelt kød. Rejseholdets teams dækker hele landet og er sammensat af medarbejdere med tværfaglige kompetencer inden for efterforskning, fødevarer, regnskab og jura. I Rejseholdet finder man også Kosttilskudsgruppen.

Om Kosttilskudsgruppen

Fødevarestyrelsens Kosttilskudsgruppe er en specialenhed, som i 2004 blev sat i verden for at styrke kontrolindsatsen på kosttilskudsområdet. Siden 2009 har gruppen været en del af Fødevarerejseholdet. Gruppen kontrollerer kosttilskud, novel food og anprisninger, der lover mere, end produkterne kan leve op til.

Kampagner og aktioner

Kosttilskudsgruppen gennemfører hvert år kontrolkampagner og aktioner i samarbejde med fødevareenhederne og Lægemiddelstyrelsen. Kosttilskudsgruppen har bl.a. fokus på ulovligt salg og markedsføring af kosttilskud i eksempelvis detailbutikker, engrosleddet, reklameblade eller på internettet.

Kontrol af hjemmesider

Hjemmesider, der markedsfører kosttilskud til de danske forbrugere, kontrolleres løbende med henblik på at afdække og stoppe salg af ulovlige eller farlige produkter. I de tilfælde, hvor der konstateres markedsføring af farlige produkter, på udenlandske hjemmesider, udsendes der en advarsel til forbrugerne.

Sikre produkter til forbrugerne

En vigtig del af Kosttilskudsgruppens arbejde er at kontrollere produktsikkerheden af kosttilskud, som er registreret hos Fødevarestyrelsen. Kontrollen foretages stikprøvevis på baggrund af en risikovurdering og omfatter et tjek af anvendte stoffer og ingredienser i forhold til gældende regler for novel food, fødevaresikkerhed og tilsætning af visse stoffer.