Nationalt og internationalt samarbejde

Fødevarestyrelsen deltager i en række nationale og internationale samarbejder og partnerskaber. Læs mere om de forskellige områder her.

Fødevarestyrelsen arbejder sammen med en lang række af samarbejdspartnere, myndigheder, råd og organisationer på både nordisk, europæisk og internationalt plan.

På internationalt plan varetager Fødevarestyrelsen en række områder. Herunder kan du læse mere om Fødevarestyrelsens internationale arbejde og nogle af Fødevarestyrelsens internationale samarbejdspartnere.

En betydelig del af Fødevareministeriets arbejde foregår med en kobling til EU, og Fødevarestyrelsen spiller en central rolle i udformning af EU's forordninger og direktiver på foder-, fødevare- og veterinærområdet.

Læs om Fødevarestyrelsens rolle i EU

De nordiske lande (Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland samt i mindre udstrækning Grønland, Færøerne og Ålandsøerne) arbejder sammen for at forbedre fødevaresikkerheden og forbrugerbeskyttelsen.

Fødevarestyrelsen deltager i et formaliseret samarbejde med de andre nordiske lande i 'Embedsmandskomiteen for levnedsmidler' (forkortet EK-FJLS (Livs)).

Læs om det Nordiske Samarbejde

Udover samarbejde på nordisk og europæisk niveau arbejder Fødevareministeriet også med samarbejde på globalt niveau.

Det gælder blandt andet samarbejde i en række multilaterale fora som:

  • Verdensorganisationen for Dyresundhed WOAH (oprindeligt OIE)
  • FN’s Fødevare og Landbrugsorganisation FAO
  • Verdenshandelsorganisationen WTO
  • FNs Verdenssundhedsorganisation WHO, samt det selvstændigt or​​​gan under FAO/WHO
  • Codex Alimentarius.

Læs om Fødevarestyrelsens rolle i Codex Alimentarius

Danmark etablerede den selvstændige internationale organisation ICARS i 2019 (International Centre for Antimicrobal Resistence Solutions) for at modarbejde de stigende globale udfordringer med antibiotikaresistens.

Fødevareministeriet arbejder derudover bilateralt med en række lande med mere eller mindre formaliserede samarbejdsaftaler. Fødevareministeriet har sammen med Udenrigsministeriet en række udsendte medarbejdere på en række danske repræsentationer i udlandet. Det gælder blandt andet:

  • Statskonsulenttjeneste - som du kan læse mere om på Fødevareministeriets hjemmeside.
  • Sektorrådgivere på landbrugs- og fødevareområdet, som er tilknyttet de Danida finansierede sektorsamarbejdsprojekter (SSC).

Læs om Fødevarestyrelsens Strategisk sektorsamarbejde (SSC)

Læs mere

Læs om WOAH (woah.org)

Læs om FAO (fao.org)

Læs om WHO (who.int)

Læs om ICARS (icars-global.org)

Læs om Satskonsulenttjenesten (fvm.dk)