Det strategisk sektorsamarbejde med Indien

Fødevarestyrelsen samarbejder med myndigheder i vækst- og udviklingslande om at udvikle rammebetingelserne for grøn omstilling og bæredygtig udvikling på fødevareområdet gennem det udviklingspolitiske strategiske sektorsamarbejde (SSC).

Fødevarestyrelsen har den 1. januar 2024 igangsat et forprojekt i Indien. Projektets indhold skal i løbet af 2024 præciseres i samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter i Indien.

Det aktuelle samarbejde mellem de indiske myndigheder og Fødevarestyrelsen udspringer af det Grønne Strategiske Partnerskab mellem den danske og indiske regering og bygger på to sektorspecifikke samarbejdsaftaler underskrevet i april 2018 og fornyet i 2023.

  1. Den ene samarbejdsaftale er indgået mellem Fødevarestyrelsen og the Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) og omhandler:
    fødevaresikkerhed og -forarbejdning.
  2. Den anden samarbejdsaftale er indgået med Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (MoA) og omhandler:
    husdyr- og mælkeproduktion.

Projektet vil have den grønne omstilling af fødevare- og landbrugssektoren som omdrejningspunkt og trække på danske styrkepositioner inden for dyresygdomme, fødevaresikkerhed, fødevaretab og ressourceeffektiv mejeri- og landbrugsproduktion. 

Etableringen af SSC-projektet i Indien omfatter en etårig indledningsfase, som, hvis den er vellykket, vil blive efterfulgt af en treårig første fase af projektet.

Vi er på sociale medier

Under #viarbejderforføden deler vi nyheder om, hvordan vi og andre arbejder for føden. Find inspiration til, hvad du kan gøre for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.