Genetisk modificeret foder

Det er tilladt at fodre dyr med foder, der består af, indeholder eller er fremstillet af genmodificerede organismer (GMO’er), som er godkendt i EU.

Genmodificerede organismer

Genmodificerede organismer (GMO’er) er organismer, som har fået ændret deres gener ved genmodificering. F.eks. hvor et gen er flyttet fra en organisme til en anden.

En organisme er kun en organisme, så længe den er levende eller spiringsdygtig. En GMO kan altså for eksempel være en formeringsdygtig majskerne.

De fleste af de genmodificerede organismer, der er udviklet til foderbrug, er planter, ​som er gjort mere modstandsdygtige over for ukrudtsmidler, angreb af skadedyr eller sygdomme.

Genmodificeret foder

​​​​​Ved genmodificeret foder (GM-foder) forstå​​r man foder, som består af, indeholder eller er fremstillet af en genmodificeret organisme (GMO). Det kan for eksempel være genmodificerede majskerner eller sojakage fra genmodificerede sojabønner.

GM-foder deles op i tre typer:

  1. GMO til foderbrug: Dækker spiringsdygtige organismer, som kan fodres direkte til dyrene i den form, de har, men som ikke nødvendigvis bliver det, for eksempel sojabønner.
  2. Foderstoffer, der indeholder eller består af GMO: Omfatter foder, der enten består af en enkelt slags organisme eller en foderblanding, der indeholder en eller flere genmodificerede organismer. Det sidste kunne for eksempel være en blanding af GM-majskerner og almindelig rug.
  3. Foderstoffer fremstillet af GMO: Kan både være organismer, der er forarbejdet, for eksempel majsklid, og stoffer, der er udvundet af en organisme, for eksempel sojalecithin.

Det er kun lovligt at anvende EU-godkendte GMO’er

For at kunne markedsføre og anvende en GMO til foder, skal den være godkendt i EU til det formål. Før en GMO kan godkendes, skal den risikovurderes. Dvs. den skal kunne leve op til følgende tre krav:

  1. Den må ikke have negative effekter på menneskers eller dyrs sundhed eller på miljøet.
  2. Den må ikke vildlede forbrugeren eller landmanden.
  3. Den må ikke være ernæringsmæssigt ringere end et tilsvarende ikke-genmodificeret foder.

Kommissionen har lavet et register over hvilke GMO’er, der er godkendte. Registret opdateres løbende.

Kommissionens GMO-register

Læs mere:

Risikovurdering og godkendelse af GMO

Mærkning af genmodificeret foder

Genmodificeret foder skal mærkes, så det er tydeligt for den, der bruger foderet, at det er genmodificeret. Dette gælder alt foder, der består af, indeholder eller er fremstillet af GMO’er.

Overordnet gælder det, at mærkningen af foderet skal være tydelig. Den kan enten være anført i et ledsagedokument, på indpakningen, på containeren eller på den vedhæftede etiket.

Genmodificeret foder skal også opfylde de generelle mærkningskrav for foder.

Læs mere:

Mærkning af genmodificeret foder

Mærkning og pakning af foder

Sporbarhed

Du skal som virksomhed sikre, at der ved salg af GM-foder videregives to slags skriftlige oplysninger om produktet:

1.    At det indeholder eller består af GMO’er

2.    Den eller de entydige identifikator(er), der er tildelt de pågældende GMO’er

Den entydige identifikator er en kode, som hver enkelt GMO tildeles ved godkendelsen.

Oplysningerne skal gemmes i 5 år.

Læs mere:

29.3 Hvilke krav er der til sporbarheden af genmodificeret foder?