Foder med brudt emballage

På denne side kan du læse mere om mulighederne for at sælge/donere foder med beskadiget emballage.

Markedsføring af foder med beskadiget emballage

Du skal i udgangspunktet markedsføre dit foder i lukkede pakninger eller beholdere. Det vil sige, at pakningerne eller beholderne skal være lukket på en sådan måde, at lukkemekanismen beskadiges ved åbning og ikke kan genanvendes.

Når emballagen er brudt ved en skade, anses emballagen ikke længere for at være en lukket pakning eller beholder. Bl.a. fodermidler og foderblandinger i mængder på højst 50 kg må dog gerne markedsføres eller doneres i løs vægt eller i ulukkede pakninger eller beholdere.

I tilfælde, hvor emballagen er brudt ved en skade, forudsætter markedsføring og donation dog, at du foretager en vurdering af foderet, og finder, at det fortsat er af sædvanlig handelskvalitet og sikkert for dyrene at indtage. I den forbindelse skal du bl.a. tage stilling til, hvordan bruddet er sket, og om der har været risiko for en kontaminering, som udgør en risiko for dyrenes sundhed og velfærd.

Læs mere om markedsføring i løs vægt eller i ulukkede pakninger eller beholdere

Læs mere om fodersikkerhed og sædvanlig handelskvalitet