Mærkning af genmodificeret foder

Hvordan du skal mærke genmodificeret foder, afhænger af hvilken type GM-foder, det drejer sig om.

Mærkning af spiringsdygtige GMO’er

Spiringsdygtige fodermider skal mærkes med ordlyden ”Genetisk modificeret [organismens navn]". Eksempelvis ”Genetisk modificeret majs”.

Mærkningen skal have præcis den oplyste ordlyd. Det er derfor ikke tilladt at skrive ”Kan indeholde genetisk modificeret majs”.

Større partier af GMO’er skal også ledsages af papirer, som angiver den specifikke kode for GMO’en, så man ved præcis hvilken genmodifikation, der er tale om. Koden kan findes i Kommissionens register.

Desuden skal foderet mærkes med ordene ”Ikke til dyrkning”.

Mærkning af andet genmodificeret foder

Fodermidler, som er fremstillet af genmodificerede organismer, men som på grund af forarbejdningen ikke indeholder spiringsdygtige, genmodificerede organismer, skal mærkes med ordlyden "fremstillet af genetisk modificeret [organismens navn]". Eksempelvis ”Majsolie fremstillet af genetisk modificeret majs”

Hvis de genmodificerede produkter indgår i en foderblanding, skal teksten stå sammen med navnet på fodermidlet eller i en fodnote til navnet.

Mærkningen skal have præcis den oplyste ordlyd. Det er derfor ikke tilladt at skrive ”Kan være fremstillet af genetisk modificeret majs”.

Undtagelse fra mærkningsreglerne for genmodificeret foder

Hvis et fodermiddel indeholder mindre end 0,9 % genmodificeret materiale fra en godkendt GMO, og indholdet af GM er utilsigtet eller ikke teknisk kan undgås, skal det ikke fremgå af mærkningen.

Denne regel gælder både ved mærkningen af fodermidler og ved mærkning af fodermidler, der indgår i foderblandinger.

Læs mere:

29.6 Tærskelværdien for GM-mærkning

3 ting du ikke må skrive på mærkningen af genmodificeret foder

  1. Det er ikke lovligt at mærke et foderstof med ordene ”Kan indeholde GMO” eller tilsvarende.
  2. Det er ikke tilladt at skrive, at foderet indeholder genetisk modificeret foder, hvis det ikke er korrekt.
  3. Det er ikke tilladt at mærke foder med ordene ”non-GMO”, ”GMO-frit” eller lignende, medmindre det adskiller sig fra tilsvarende foder, der ikke er mærket som genetisk modificeret. Det regnes nemlig for vildledning at sælge foder med en mærkning, der antyder, at det har særlige egenskaber, hvis disse egenskaber findes i tilsvarende foder i al almindelighed. Udgangspunktet er, at man mærker med, at det er GMO, så hvis det ikke er mærket, er det ikke GMO.

Læs mere:

29.4 Mærkning af GM-foder

29.5 Hvordan skal GM-mærkning af foder formuleres