Forsøg med foder – forsøgstilladelser og betingelser

Det er muligt at udføre forsøg med foder for en række områder. I visse situationer skal der indhentes forsøgstilladelse. I andre situationer kan der være andre betingelser.

Du må altid anvende lovligt foder til forsøg til de dyrearter, som foderet er godkendt til. Dette kræver ikke nogen tilladelse, og her stilles ikke særlige betingelser til forsøget.

Nedenfor kan du se, hvilke områder der kræver tilladelse, ligesom du vil kunne finde links til ansøgningsblanketter og information om bl.a. forsøgsbetingelser. Inden du kan gå i gang med forsøgene, skal du have de relevante tilladelser, registreringer mv. 

Forsøg inden for foderområdet

Indhold/emne

​Link til blanket eller information

​Er det muligt at foretage forsøg?

​Ikke EU-godkendte tilsætningsstoffer 1)

Ansøgning om tilladelse til foderforsøg med tilsætningsstoffer ​Ja, med tilladelse

​Køkken- og madaffald 3)

Anvendelse af animalske biprodukter til forskning ​Ja, med tilladelse


​Vegetabilske bi- og restprodukter fra fødevarevirksomheder 2) ​- ​Ja (tilladelse ikke nødvendig)

​Animalske bi- og restprodukter fra fødevarevirksomheder 3) Anvendelse af animalske biprodukter til forskning ​Ja, med tilladelse

​Andre animalske biprodukter og afledte produkter end nævnt ovenfor 3)

Anvendelse af animalske biprodukter til forskning ​Ja, med tilladelse

Foder med animalske produkter / biprodukter der ikke er tilladt til den pågældende dyreart 4) ​- ​Ja, men på betingelse af, at dyrene ikke indgår i foder- og fødevarekæden
  1. Jævnfør Tilsætningsstofforordningen 1831/2003
  2. Jævnfør Markedsføringsforordningen 767/2009
  3. Jævnfør Forordningen om animalske biprodukter 1069/2009
  4. Jævnfør TSE-forordningen 999/2001