Dioxiner og PCB'er i foder

Dioxiner og PCB’er er en gruppe af klorholdige stoffer, som naturen har svært ved at nedbryde, og som derfor findes i miljøet, når først de er udledt hertil.

Kilder til dioxin og PCB

Di​​oxin bliver dannet i små mængder ved forbrænding af f.eks. affald og i forskellige industrielle processer, men kan også forekomme som forurening i klorholdige kemikalier. PCB har været anvendt i f.eks. byggematerialer og maling, men anvendelsen har været forbudt siden 1986. Stofferne kan dog stadig findes i miljøet i dag.

Dioxin og PCB er giftige for dyr og mennesker

Et højt indtag af dioxin og dioxinlignende PCB over længere tid kan resultere i kræft samt påvirke forplantningsevnen og immunforsvaret. Dioxin og PCB ophobes i fedtvævet hos dyr, og kan derfor findes i animalske fødevarer, såsom kød og æg, som et resultat af indholdet af dioxin og PCB i foderet.

Grænseværdier og indgrebstærskler

Der er fastsat grænseværdier for dioxin og PCB. Foruden grænseværdier er der fastsat indgrebstærskler for dioxin og PCB. Indgrebstærsklerne er et udtryk for hvornår det er relevant at undersøge og identificere kilden til indholdet med henblik på at reducere fremtidig forekomst.

Visse typer af foder kan renses for dioxin og PCB

Hvis et foder indeholder uønskede stoffer over grænseværdierne, er det i nogle tilfælde muligt at rense (afgifte) det for at reducere indholdet af det uønskede stof. For at et foder kan afgiftes kræver det, at afgiftningsmetoden er vurderet effektiv af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og at fodervirksomheden er godkendt til at anvende den af Fødevarestyrelsen. En afgiftningsmetode vil være begrænset til bestemte typer foder og uønskede stoffer, f.eks. findes der en metode til afgiftning af dioxin i fiskemel.

Læs mere om afgiftning i Fodervejledningen:

32. Afgiftning af foder med højt indhold af uønskede stoffer

Overvågning af dioxin

Fodervirksomheder, som markedsfører visse fedtstoffer, olier og afledte produkter samt visse foderblandinger, skal overvåge indholdet af dioxin og dioxinlignende PCB i produkterne. Produkterne skal analyseres på et akkrediteret laboratorium og med en bestemt analysemetode.

Læs mere om dioxinovervågning i Fodervejledningen

74.8 Dioxinovervågning på fodervirksomheder