Laboratorieanalyser indenfor veterinærområdet

Fødevarestyrelsens laboratorieydelser

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for veterinære lægemiddelrester i urin og plasma, hvilket muliggør analyse af prøver fra levende dyr. Læs om de forskellige ydelser her.

Laboratorier udpeget af Fødevarestyrelsen

Find en oversigt over laboratorier, der er officielt godkendt af Fødevarestyrelsen til at foretage veterinæranalyser.

 

Godkendte veterinære laboratorier

​​​​Danske laboratorier, der erhvervsmæssigt udfører veterinære undersøgelser, skal godkendes af Fødevarestyrelsen. Læs om godkendelse af veterinære laboratorier samt brug af udenlandske laboratorier her.

Prøveresultater fra kontrollen

Fødevarestyrelsen offentliggør løbende resultater af prøver taget i forbindelse med kontrollen.

Gå til prøveresultaterne