Veterinære laboratorier udpeget af Fødevarestyrelsen

På denne side kan du se, hvilke laboratorier, der er officielt udpeget af Fødevarestyrelsen til at foretage veterinæreanalyser, og hvordan et laboratorium kan ansøge om at blive udpeget. Herudover finder du en oversigt over nationale reference laboratorier.

Der er krav om, at alle kemiske og mikrobiologiske analyser af prøver i overvågning og i den offentlige kontrol bliver analyseret på et laboratorium, der er officielt udpeget af Fødevarestyrelsen. Det gælder også for analyser i forbindelse med eksportcertifikater.

Sådan a​nsøger et laboratorium om at blive officielt udpeget

Laboratoriet indsender en ansøgning til Fødevarestyrelsen om at blive udpeget som officiel​​t laboratorium via vores kontaktfor​mular. 

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

  • Hvilke analyser, undersøgelser og diagnosticeringer laboratoriet ønsker at foretage som officielt laboratorium med henvisning til relevante bestemmelser i lovgivningen, som beskriver de pågældende analyser.
  • Akkrediteringsnummer hos f.eks. DANAK.
  • Dokumentation for hvilke analyser, undersøgelser eller diagnosticeringer, som laboratoriet udfører som akkrediteret prøvning.
  • Dokumentation for uddannelse og kvalifikationer hos den ansvarlige laboratorieleder.

Send ansøgning her

Lister over laboratorier

Liste over officielt udpegede laboratorier på veterinærområdet

Se listen over laboratorier, som er officielt udpeget af Fødevarestyrelsen til at foretage analyser for visse husdyrsygdomme

Bemærk:

Der findes ikke længere noget dansk laboratorium, der er godkendt til at udføre de serologiske undersøgelser for rabies.

Fødevarestyrelsen henviser til andre godkendte rabieslaboratorier

Liste over nationale referencelaboratorier 

Link til listen over nationale referencelaboratorer.

Listen er opdelt efter analyseparametre. For de veterinære analyser er listen opdelt efter sygdomme.