Godkendte veterinære laboratorier

Laboratorier, der er beliggende i Danmark og erhvervsmæssigt udfører veterinære undersøgelser, skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

​​​​Danske laboratorier, der erhvervsmæssigt udfører undersøgelser med henblik på konstatering af smitsomme husdyrsygdomme, zoonoser eller zoonotiske smitstoffer hos dyr eller i materiale fra dyr, skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

Godkendelse sker efter reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af veterinære laboratorier.

Der er heri opstillet krav om akkreditering efter europæiske standarder (EN ISO/IEC 17025). 

En ansøgning skal indeholde oplysninger om laboratoriets navn og kontaktinformation, akkrediteringsinstituttets navn og kontaktoplysninger, samt dokumentation for hvilke akkrediterede analyser, laboratoriet foretager.

Ansøgning om godkendelse skal sendes til Fødevarestyrelsen: Gå til Kontakt Fødevarestyrelsen

Listen over godkendte laboratorier kan hentes n​edenfor.

Bemærk, at rabiesblodprøver kun må undersøges  ved laboratorier, som har en særlig godkendelse hertil.

Læs mere om rabiesblodprøver på denne side.

Vigtigt: Hvis der er tale om prøver, der udtages som følge af mistanke om anmeldepligtig husdyrsygdom, anviser Fødevarestyrelsen hvilket laboratorium, som må anvendes.

 Læs mere om, hvad du skal gøre ved mistanke om anmeldepligtig husdyrsygdom. 

 

Laboratorieundersøgelser, der har officielle formål (regelbundne formål), som fx skal ligge til grund for certificering af dyr eller avlsmateriale til eksport, må gerne udføres på laboratorier i de øvrige EU-medlemslande. Dette gælder både analyse af anmeldepligtige og ikke-anmeldepligtige sygdomme. Det er dog en forudsætning, at disse er officielle laboratorier, der er godkendt af landets fødevare-/veterinærmyndighed til at udføre analyser til officielle formål og dermed er under kontrol af det givne lands veterinærmyndigheder, fx et lokalt eller centralt referencelaboratorium.​

Baggrunden for dette krav er, at disse laboratorier gennemfører deres undersøgelser ved anvendelse af samme metoder i alle EU lande, og at de er underlagt løbende kvalitetssikring via nationalt gennemførte ringtest.

Påtænker en eksportvirksomhed/organisation at få undersøgt prøver til officielle formål ved et udenlandsk laboratorium, anbefaler Fødevarestyrelsen, at der indgås en skriftlig aftale med det pågældende laboratorium.

Fødevarestyrelsen (Dyresundhed) ønsker på forhånd at blive informeret om hvilket udenlandsk laboratorium, den pågældende organisation/virksomhed påtænker at anvende, med henblik på at kunne kontrollere, at der er tale om et officielt, udenlandsk laboratorium.

Dyresundhed vil derpå informere veterinærenhederne om hvilket udenlandsk laboratorium, der er indgået aftale med, således at der ikke kan herske tvivl om laboratorieresultaternes gyldighed til det aktuelle formål.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en skabelon til en aftale med et udenlandsk laboratorium vedrørende undersøgelse af prøver, hvor resultaterne skal ligge til grund for certificering af dyr eller avlsmateriale til eksport. Se skabelon til at indgå en aftale med et udenlandsk laboratorium

Dyresundhed ønsker på forhånd at få fremsendt en kopi af aftalen med laboratoriet, hvoraf det fremgår, at laboratoriet er indforstået med følgende:       

 • Alle prøveresultater for hver besætning skal sendes direkte fra laboratoriet til den Veterinærenhed i Fødevarestyrelsen, der har myndigheden for besætningen, samt til Dyresundhed, Glostrup. E-mail adresserne er:
 • Al kommunikation af prøveresultater skal foregå på dansk eller engelsk.
 • E-mailens emnefelt skal indeholde ejerens navn samt besætningens CHR-nr.
 • Alle evt. uspecifikke testreaktioner skal være afklaret, inden resultaterne sendes til FVST.

Såfremt der findes positive prøver, også selvom det måske kunne være falsk positive prøver, skal Fødevarestyrelsen straks adviseres, så vi kan reagere på prøveresultaterne og foretage mistankehåndtering. Dette skal ske til Dyresundheds postkasse(14@fvst.dk), samt til den relevante veterinærenhed:

 • Al praktisk kommunikation til laboratoriet skal varetages af den rekvirerende organisation/virksomhed.

Fødevarestyrelsen påtager sig ikke noget ansvar i forbindelse med eventuelle fortolkningsproblemer af prøveresultaterne. Er de fremsendte prøveresultater ikke entydige eller tilfredsstillende, foretages ingen certificering.​

Danske laboratorier skal være godkendt, jf. ovenstående.
 
Udenlandske laboratorier, der udfører undersøgelser for salmonella i fjerkræ, skal være udpeget af myndighederne i det land, hvor laboratoriet ligger. Udpegning af udenlandske laboratorier sker efter gældende EU-regler. Gå til lovstof om veterinære laboratorier.
 
De danske og udenlandske laboratorier, som Fødevarestyrelsen har dokumentation for, opfylder kravene til undersøgelse for salmonella i prøver fra fjerkræflokke, kan hentes nedenfor.

Krav til besætningsejere ved salmonellaprøver fra fjerkræflokke

Danmark har særstatus for salmonella i æg og kyllingekød og har omfattende handlingsplaner overfor salmonella i den danske produktion. Alle resultater af salmonella-undersøgelser skal derfor registreres i Fjerkrædatabasen, som nu bliver administreret af Danske Æg.

Den besætningsansvarlige har ansvar for at registrere resultatet af alle prøver i databasen. Men typisk kan den besætningsansvarlige træffe aftale med laboratoriet om, at laboratoriet overfører resultaterne. Det betyder, at:

 • Resultaterne af prøver fra fjerkræbesætninger for salmonella skal overføres elektronisk til Fjerkrædatabasen i det krævede format.
  • Den besætningsansvarlige står for al praktisk kommunikation til laboratoriet. 
 • Den besætningsansvarlige skal aftale med laboratoriet, at laboratoriet sender alle positive prøveresultater direkte til den relevante veterinærenhed i Fødevarestyrelsen.
  • Al kommunikation af prøveresultater til Fødevarestyrelsen skal foregå på dansk eller engelsk.
  • I emnefeltet i E-mailen skal stå ejerens navn samt besætningens CHR-nr. og hus-nr. på flokken.
  • Find den relevante veterinærenhed og kontaktoplysningerne her:
   • Veterinærenheden kan oplyse dig om, hvilken e-mail adresse laboratoriet skal anvende. 

Veterinær Diagnostik, SSI (referencelaboratorium)
Adresse: Artillerivej 5, 2300 København S.

Center for Diagnostik DTU
Adresse: Henrik Dams Allé, Bygning 205B, 2800 Kgs. Lyngby
 
​Eurofins Milk Testing, Denmark A/S
Adresse: Ladelundvej 85, 6600 Vejen

​Eurofins Steins Laboratorium A/S
Adresse: Ladelundvej 85, 6600 Vejen
 
Fishlab/Hestelaboratoriet
Adresse: Terp Skovvej 107B, 8270 Højbjerg

Veterinært Laboratorium, Kjellerup L&F
Adresse: Vinkelvej 13, 8620 Kjellerup
 
Fødevarestyrelsens Laboratorium – sektion for mikrobiologi
Adresse: Søndervang 4, 4100 Ringsted

Fødevarestyrelsens Laboratorium – sektion for mikrobiologi
Adresse: Søndervang 4, 4100 Ringsted

Eurofins Steins Laboratorium A/S
Adresse: Ladelundvej 85, 6600 Vejen
 
Agro Food Lab – Heijsgroep
Adresse: Parmentierstraat 12, 7903 TP Hoogeveen, The Netherlands
 
Centraal Laboratorium voor Pluimvee (CLvP)
Adresse: Maalstoel 6, NL 7773 NN Hardenberg, The Netherlands

Veterinair Centrum Someren
Adresse: Slievenstraat 16, 5711 PK Someren, The Netherlands

AL Control AB
Adresse: Olaus Magnus v. 27, 583 30 Linköping, Sverige

AniCon Labor GmbH
Adresse: Muehlenstraße 13, 49685 Hoeltinghausen, Tyskland

Lohmann Tierzucht Veterinärlabor
Adresse: Abschnede 64, 27472 Cuxhaven, Tyskland

LVL Lebensmittel- und Veterinärlabor GmbH
Adresse: Ecopark-Allee 6, 49685 Emstek, Tyskland

WEK
Adresse: Lohe 13, 49429 Visbek, Tyskland

Lovstof

Her kan du læse om reglerne for veterinære laboratorier, herunder godkendelse

Veterinære laboratorier - lovstof