Godkendte veterinære laboratorier

Laboratorier, der er beliggende i Danmark og erhvervsmæssigt udfører veterinære undersøgelser, skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

​​​​Danske laboratorier, der erhvervsmæssigt udfører undersøgelser med henblik på konstatering af smitsomme husdyrsygdomme, zoonoser eller zoonotiske smitstoffer hos dyr eller i materiale fra dyr, skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

Godkendelse sker efter reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af veterinære laboratorier.

Der er heri opstillet krav om akkreditering efter europæiske standarder (EN ISO/IEC 17025). 

En ansøgning skal indeholde oplysninger om laboratoriets navn og kontaktinformation, akkrediteringsinstituttets navn og kontaktoplysninger, samt dokumentation for hvilke akkrediterede analyser, laboratoriet foretager.

Ansøgning om godkendelse skal sendes til Fødevarestyrelsen: Kontakt Fødevarestyrelsen

Listen over godkendte laboratorier kan hentes n​edenfor.

Bemærk, at rabiesblodprøver kun må undersøges  ved laboratorier, som har en særlig godkendelse hertil.

Læs mere om rabiesblodprøver på denne side.

Vigtigt: Hvis der er tale om prøver, der udtages som følge af mistanke om anmeldepligtig husdyrsygdom, anviser Fødevarestyrelsen hvilket laboratorium, som må anvendes.

 Læs mere om, hvad du skal gøre ved mistanke om anmeldepligtig husdyrsygdom. 

 

Danske laboratorier skal være godkendt, jf. ovenstående.
 
Udenlandske laboratorier, der udfører undersøgelser for salmonella i fjerkræ, skal være udpeget af myndighederne i det land, hvor laboratoriet ligger. Udpegning af udenlandske laboratorier sker efter gældende EU-regler. Gå til lovstof om veterinære laboratorier.
 
De danske og udenlandske laboratorier, som Fødevarestyrelsen har dokumentation for, opfylder kravene til undersøgelse for salmonella i prøver fra fjerkræflokke, kan hentes nedenfor.

Krav til besætningsejere ved salmonellaprøver fra fjerkræflokke

Danmark har særstatus for salmonella i æg og kyllingekød og har omfattende handlingsplaner overfor salmonella i den danske produktion. Alle resultater af salmonella-undersøgelser skal derfor registreres i Fjerkrædatabasen, som nu bliver administreret af Danske Æg.

Den besætningsansvarlige har ansvar for at registrere resultatet af alle prøver i databasen. Men typisk kan den besætningsansvarlige træffe aftale med laboratoriet om, at laboratoriet overfører resultaterne. Det betyder, at:

 • Resultaterne af prøver fra fjerkræbesætninger for salmonella skal overføres elektronisk til Fjerkrædatabasen i det krævede format.
  • Den besætningsansvarlige står for al praktisk kommunikation til laboratoriet. 
 • Den besætningsansvarlige skal aftale med laboratoriet, at laboratoriet sender alle positive prøveresultater direkte til den relevante veterinærenhed i Fødevarestyrelsen.
  • Al kommunikation af prøveresultater til Fødevarestyrelsen skal foregå på dansk eller engelsk.
  • I emnefeltet i E-mailen skal stå ejerens navn samt besætningens CHR-nr. og hus-nr. på flokken.
  • Find den relevante veterinærenhed og kontaktoplysningerne her:
   • Veterinærenheden kan oplyse dig om, hvilken e-mail adresse laboratoriet skal anvende. 

AeroCollect A/S 
Adresse: Park Allé 345, 2605 Brøndby

Center for Diagnostik DTU
Adresse: Henrik Dams Allé, Bygning 205B, 2800 Kgs. Lyngby

EPC LAB ApS
Tjærebyvej 202 C, 4000 Roskilde

Eurofins Genomics 
Europe AgriGenomics Product & Services A/S
Smedeskovvej 38, 8464 Galten
 
​Eurofins Milk Testing, Denmark A/S
Adresse: Ladelundvej 85, 6600 Vejen

​Eurofins Steins Laboratorium A/S
Adresse: Ladelundvej 85, 6600 Vejen
 
Fishlab/Hestelaboratoriet
Adresse: Terp Skovvej 107B, 8270 Højbjerg

Fødevarestyrelsens Laboratorium – sektion for mikrobiologi
Adresse: Søndervang 4, 4100 Ringsted

Veterinær Diagnostik, SSI (referencelaboratorium)
Adresse: Artillerivej 5, 2300 København S.
 
Veterinært Laboratorium, Kjellerup L&F
Adresse: Vinkelvej 13, 8620 Kjellerup

 

Fødevarestyrelsens Laboratorium – sektion for mikrobiologi
Adresse: Søndervang 4, 4100 Ringsted

Eurofins Steins Laboratorium A/S
Adresse: Ladelundvej 85, 6600 Vejen
 
Agro Food Lab – Heijsgroep
Adresse: Parmentierstraat 12, 7903 TP Hoogeveen, The Netherlands
 
Centraal Laboratorium voor Pluimvee (CLvP)
Adresse: Maalstoel 6, NL 7773 NN Hardenberg, The Netherlands

Veterinair Centrum Someren
Adresse: Slievenstraat 16, 5711 PK Someren, The Netherlands

AL Control AB
Adresse: Olaus Magnus v. 27, 583 30 Linköping, Sverige

AniCon Labor GmbH
Adresse: Muehlenstraße 13, 49685 Hoeltinghausen, Tyskland

Lohmann Tierzucht Veterinärlabor
Adresse: Abschnede 64, 27472 Cuxhaven, Tyskland

LVL Lebensmittel- und Veterinärlabor GmbH
Adresse: Ecopark-Allee 6, 49685 Emstek, Tyskland

WEK
Adresse: Lohe 13, 49429 Visbek, Tyskland

Lovstof

Her kan du læse om reglerne for veterinære laboratorier, herunder godkendelse

Veterinære laboratorier - lovstof