Stikprøvekontrol af transport af levende dyr

Fødevarestyrelsen udfører stikprøvekontrol af transport af levende dyr. Kontrollerne planlægges ud fra en risiko- og behovsvurdering, afhængigt af transportmængden af den pågældende dyreart. De målrettede stikprøvekontroller er et supplement til de syn, Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger altid foretager, inden dyr transporteres ud af landet.

​​​​Kontrollens indhold

Under stikprøvekontrollerne kontrollerer Fødevarestyrelsen, om transportdokumenterne er korrekt udfyldt, om chaufførens papirer er i orden, om køretøjets indretning og anvendelse overholder reglerne og blandt andet har nok plads til dyrene.

For transporter som udtages til kontrol på baggrund af en risikoberegning, inkluderes oplysninger om transportøren og den enkelte transport, heriblandt transportens længde, antal dyr, risikovurdering af logbog og kontrolhistorik.

Læs mere om transport af levende dyr

Læs mere om krav til logbog

De stikprøvebaserede kontroller sker enten hos landmanden eller på samlestedet.

Kontrollen udføres i hht. artikel 9 og 21, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler (forordningen om offentlig kontrol).