Virksomhedens rettigheder i forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrolbesøg

Læs om, hvilke rettigheder virksomheden har i forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrolbesøg. Det gælder for alle virksomheder, der kan blive kontrolleret af Fødevarestyrelsen (fødevarevirksomheder, fodervirksomheder, besætninger, produktioner, dyrehold, dyrlæger m.v.).

Virksomheden skal give Fødevarestyrelsens tilsynsførende adgang til at kontrollere virksomheden ved kontrolbesøg. Det er virksomhedens ansvar at overholde reglerne, men virksomheden har også en række rettigheder i forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrolbesøg.

​​​​​Virksomheden skal oplyses om, hvorfor den kontrolleres

Alle virksomheder, der kontrolleres af Fødevarestyrelsen, skal have besked om, hvorfor de bliver kontrolleret. Virksomhedens rettigheder i forbindelse med kontrolbesøget skal oplyses.

Den tilsynsførende kan på kontrolbesøget blandt andet informere om:

  • at formålet er at kontrollere, om reglerne for en virksomhed af denne type bliver overholdt​. F.eks. om fødevarereglerne overholdes, hvis det er en fødevarevirksomhed.
  • at kontrollen sker uanmeldt, dvs. uden varsel.
  • at den tilsynsførende har ret til at komme ind og se alle dokumenter, data m.v.
  • ​at virksomheden har ret til at lade sig repræsentere af en anden eller få bistand af f.eks. en konsulent eller en advokat. Den tilsynsførende skal dog ikke vente på, at andre personer tilkaldes. 

Partshøring

Virksomheden har som part i en sag, hvor der bliver truffet en afgørelse, ret til at blive partshørt. Det betyder, at den tilsynsførende skal fortælle virksomheden, hvad der er konstateret under kontrolbesøget. Disse konstateringer kan virksomheden give sine bemærkninger til. Denne proces kaldes partshøring.

Partshøring kan både ske mundtligt og skriftligt. Det er den tilsynsførende, der vurderer, hvordan det bedst kan ske.

Den tilsynsførende tager stilling til, om virksomhedens bemærkninger ændrer på vurderingen af virksomheden. Virksomheden får som udgangspunkt mulighed for at give sine bemærkninger, inden kontrolrapporten skrives ved kontrolbesøgets afslutning. ​​​

Fødevarestyrelsen har pligt til at vejlede virksomheden

Fødevarestyrelsen har pligt til at vejlede virksomheder om reglerne.

Læs mere om vejledning i forbindelse med kontrolbesøg

Virksomheden har ret til at klage over afgørelser

Alle virksomheder har ret til at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Fødevarestyrelsens afgørelser.

Virksomheden har også mulighed for at gå til domstolene, hvis der ikke gives medhold i klagen. Virksomheden kan til gengæld ikke klage over bødeforelæg eller politianmeldelser, fordi det ikke er afgørelser.

Se hvornår og hvordan du kan klage over Fødevarestyrelsens afgørelser

Oplysninger om din virksomhed som Fødevarestyrelsen har registreret

Virksomhederne har ret til at få at vide, hvilke oplysninger Fødevarestyrelsen har registreret om dem. Det kan være oplysninger om personnummer, helbred, hvem der ejer virksomheden, driftsforhold og godkendelsesoplysninger. Det kan også være oplysninger fra kontrolbesøg og oplysninger om tidligere overtrædelser af reglerne.

Virksomheden har også ret til at få at vide:

  • hvordan Fødevarestyrelsen har fået oplysningerne.
  • hvad oplysningerne skal bruges til.
  • om oplysningerne måske senere vil blive givet videre til andre myndigheder.

Ved at henvende sig til Fødevarestyrelsens lokale kontrolenhed, kan virksomheden få oplyst hvilke oplysninger, Fødevarestyrelsen har registreret om virksomheden.

Virksomheden har ret til at vide, om den er blevet anmeldt

​Når Fødevarestyrelsen reagerer på en anmeldelse af en virksomhed, skal virksomheden have det at vide.

I fødevarevirksomheder kan en anmeldelse f.eks. komme fra en forbruger, der har set uhygiejniske forhold i en butik eller restaurant, eller som mener, at virksomheden på anden måde ikke overholder lovgivningen. 

I andre virksomheder, kan en anmeldelse f.eks. komme fra en borger, som mener, at virksomheden ikke overholder lovgivningen. Anmeldelser kan også komme fra konkurrenter, der mener, at lovgivningen ikke overholdes.

Hvis den tilsynsførende tager en anmeldelse med i sin kontrol af en virksomhed, skal virksomheden altid have at vide, at Fødevarestyrelsen har fået en anmeldelse, og hvad anmeldelsen handler om.

Virksomheden skal også have anmelderens navn og adresse oplyst, hvis Fødevarestyrelsen har disse oplysninger. Virksomheden kan dog ikke få disse oplysninger, hvis de er fortrolige efter forvaltningsloven. 

Virksomheden får ikke altid en ekstra prøve

​Når den tilsynsførende tager prøver fra en virksomhed, kan virksomheden i visse tilfælde, når det er relevant, få tilbudt en tilsvarende prøve af den samme vare. Det kaldes en kontraprøve. Virksomheden får samtidig at vide, hvordan prøven skal opbevares.

Virksomheden kan vælge selv at få prøven undersøgt og på den måde også have analyseresultater om varen. Virksomheden betaler selv for analysen. Kontrollens vurdering af varen bliver dog ikke nødvendigvis påvirket af virksomhedens resultater fra kontraprøven. Fødevarestyrelsen skal ikke vente på resultatet fra analysen af kontraprøven, inden Fødevarestyrelsen træffer en afgørelse. Men du kan bruge resultaterne, hvis du klager over Fødevarestyrelsens afgørelse.

Hvis der er taget prøver til kontrol på din virksomhed, har du ret til at gøre brug af en såkaldt supplerende ekspertudtalelse. Det betyder, at den ekspert, som du har valgt, har ret til at foretage en dokumentgennemgang af prøveudtagningen, analysen, undersøgelsen eller diagnosticeringen. Virksomheden skal selv betale udgifterne ved brug af en ekspert.

Når den tilsynsførende tager prøver, får du en kvittering, hvor det fremgår, hvilke varer der er taget prøver af.​​​​