Vejledning i forbindelse med kontrol - Dyr

Fødevarestyrelsen har pligt til at vejlede virksomheder og besætningsejere om reglerne. Det kan ske både skriftligt, når virksomhederne selv henvender sig eller i form af en pjece og mundtligt på et kontrolbesøg.

Et vigtigt formål med Fødevarestyrelsens kontrol er, at den får en forebyggende effekt. Det kan dermed bidrage til at sikre, at virksomheden eller besætningsejeren bliver opmærksom på fejl og overtrædelser.

Fødevarestyrelsen anvender derfor også vejledning som et virkemiddel i kontrollen og den kan være af generel eller konkret karakter. Dermed bliver fødevarevirksomheder, fodervirksomheder eller besætningsejere vejledt om reglernes indhold, fortolkning og baggrund, så de forstår reglerne og er motiverede for at følge dem. Derfor består en væsentlig og ofte meget effektiv del af kontrollen i vejledning, men Fødevarestyrelsens vejledning må ikke have karakter af rådgivning.

Her på siden kan du læse mere om Fødevarestyrelsens vejledning af virksomheder og besætningsejere. 

Generel vejledning

Generel vejledning har bl.a. til formål at vejlede om reglernes indhold og evt. baggrund, så det bliver lettere for virksomheden eller besætningsejeren at forstå reglerne og motiveret for at følge dem. Generel vejledning anvendes typisk omkring nye regler eller praksis og der vurderes behov for at give noget information om det.

Konkret vejledning

Den tilsynsførende kan yde konkret vejledning under et kontrolbesøg. Den tilsynsførende kan kun yde konkret vejledning, når der er tale om simple og specifikke problemstillinger. Der skal foregå en dialog om problemstillingerne i virksomhederne og besætningerne.

Vejledningen har en konkret karakter, hvor den tilsynsførende har mulighed for at drøfte flere alternative løsningsforslag på aktuelle problemer. Vejledningen er dog aldrig en forhåndsaccept.

Konkret vejledning forudsætter, at du som virksomhed eller besætningsejer i forvejen har et grundlæggende kendskab til lovgivningen på området, og at du har gjort dig tanker om eventuelle løsningsmuligheder. Du skal indgå aktivt i en dialog med den tilsynsførende.

Hvis den tilsynsførende yder vejledning i forbindelse med kontrolbesøget, vil det fremgå af kontrolrapporten.

Vejledning erstatter ikke sanktioner

Vejledning kan ikke træde i stedet for en sanktion, f.eks. en indskærpelse. Det kan dog være relevant at yde vejledning kombineret med en sanktion. Nogle overtrædelser kan ud fra en konkret vurdering betragtes som bagatelagtige forhold. I de tilfælde sanktionerer Fødevarestyrelsen ikke forholdet og vil i stedet give vejledning. Det forhold, der vurderes bagatelagtigt og den vejledning, der gives i den forbindelse, dokumenteres på kontrolrapporten. 

Virksomheder og besætningsejere har ansvaret

Fødevarestyrelsens vejledning ændrer ikke på, at det altid er virksomhedens og besætningsejerens ansvar at overholde reglerne. I sidste ende beslutter virksomheden og besætningsejeren selv, hvordan de vil overholde reglerne i den konkrete situation.

En eventuel vejledning ændrer således ikke på ansvarsfordelingen mellem virksomhed/besætningsejer og myndighed.

Se mere om vejledning af virksomheder og besætningsejere på siden med lovstof og vejledninger og i Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning.

Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning beskriver blandt andet Fødevarestyrelsens forskellige virkemidler herunder sanktioner.

Se kontrolvejledningen