Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning - Kost og fødevarer

Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning indeholder de generelle retningslinjer, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer virksomheder og dyrebesætninger.

Den generelle ​kontrolvejledning beskriver overordnet, hvordan Fødevarestyrelsens tilsynsførende forbereder, gennemfører og afslutter et kontrolbesøg.

Det er f.eks. overvejelser ved planlægning af kontrollen af virksomhedernes egenkontrol, retningslinjerne for at udtage prøver og skrive kontrolrapporten og de forskellige muligheder for at følge op på spørgsmål, problemer eller overtrædelser. Opfølgningen kan være i form af vejledning eller sanktioner som f.eks. påbud, forbud, bødeforelæg eller politianmeldelse.

Den generelle kontrolvejledning

Den generelle kontrolvejledning er under opdatering. Hent den samlede version i en PDF-version her:

Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning (pdf)

Hvis du ønsker at se historiske udgaver af kontrolvejledningen og dens bilag, kan du kontakte Fødevarestyrelsen.

Bilag til den generelle kontrolvejledning

Hent den samlede version med alle bilagene i en PDF-version her:

Alle bilag til Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning (pdf)