Hvad bliver kontrolleret i min fødevarevirksomhed?

Når fødevarekontrollen kommer på besøg, bliver forskellige områder kontrolleret afhængigt af din virksomhedstype.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle virksomhedstyper, der fremgår af denne side. Du skal også være opmærksom på, at vejledningen ikke er en udtømmende liste over, hvad der kontrolleres, men en hjælp til hvad der kan blive kontrolleret i din virksomhed. Der er mange andre regler, du har ansvar for at overholde, og som kan blive kontrolleret.

Hvilken type fødevarevirksomhed har du?

Engrosvirksomheder med fremstilling, som udelukkende sælger til andre virksomheder.

Læs mere om kontrolområder i punkt 1, 2, 3, 4, 5 og 6 under 'Sådan gør du'.

Engrosvirksomheder uden fremstilling, som opbevarer fødevarer og evt. indpakker, emballerer eller foretager engroshandel.

Læs mere om kontrolområder i punkt 1, 2, 3, 4 og 5 under 'Sådan gør du'.

Virksomheder, der serverer spiseklar mad til forbrugere. Det omfatter også fødevarevirksomheder, der både leverer spiseklar mad til forbrugere og i mindre omfang til andre virksomheder samt diner transportable-virksomheder.

Læs mere om kontrolområder i punkt 1, 2, 3, 4, 5 og 6 under 'Sådan gør du'.

Omfatter også delikatesse-, slagter- eller bagerafdelinger i supermarkeder.

Læs mere om kontrolområder i punkt 1, 2, 3, 4, 5 og 6 under 'Sådan gør du'.

Omfatter butikker, som udelukkende sælger varer fra andre virksomheder og ikke selv fremstiller fødevarerne. Udtrykket 'kiosk' har intet med butikkens størrelse at gøre. Udtrykket dækker butikker, som kun sælger varer, der kan holde sig uden køl samt indpakket is. Eksempelvis slik, kiks i pakninger, ispinde og isvafler. Hvis der også sælges f.eks. mælk og ost, skal butikken opfattes som et supermarked (gælder f.eks. for mange tankstationer, nærbutikker og butikker på togstationer).

Læs mere om kontrolområder i punkt 1, 2, 3, 4 og 5 under 'Sådan gør du'.

Virksomheder, der står for slagtning af dyr.

Læs mere om kontrolområder i punkt 1, 2, 3, 4, 5 og 6 under 'Sådan gør du'.

Virksomheder, der udelukken​de fremstiller eller importerer materialer, der er bestemt til at komme i kontakt med fødevarer.

Læs mere om kontrolområder i punkt 2, 3, 4 og 6 under 'Sådan gør du'.

Virksomheder, der sælger fødevarer udelukkende via nettet uden eget fysisk lager eller lignende f.eks. mellemhandlere.

Læs mere om kontrolområder i punkt 2, 3 og 4 under 'Sådan gør du'.

Sådan gør du

Fødevarevirksomheder skal overholde regler for indretning og drift af virksomheden, for rengøring, varmebehandling og nedkøling af fødevarer og meget mere.

Læs om indretning af fødevarevirksomheder

Den tilsynsførende kontrollerer blandt andet din mærkning og markedsføring, som omfatter tekst, illustrationer, billeder og andet materiale i mærkning og markedsføring af produkterne.

Læs om, hvilke regler der gælder generelt for mærkning af fødevarer

Regler for ernærings- og sundhedsanprisninger

Hvis du anvender ernærings- og sundhedsanprisninger, skal du være opmærksom på særlige regler vedrørende dette.

Læs om ernærings- og sundhedsanprisninger

Regler for næringsdeklaration

Du skal også være opmærksom på, at der gælder særlige regler for næringsdeklaration.

Læs om næringsdeklaration

Regler for fødevarekontaktmaterialer

Mærkning og præsentation af fødevarekontaktmaterialer må ikke vildlede forbrugerne. Materialer der åbenbart er bestemt til kontakt med fødevarer f.eks. kaffekopper, skal ikke mærkes med anvendelsesformål. Andre materialer skal mærkes med eller ledsages af oplysning om anvendelsesformål f.eks. i form af en brugsanvisning.

Regler for særlige produkter

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for en lang række fødevarekategorier. Du kan finde mere information ved at bruge søgefunktionen på hjemmesiden.

Registrering/autorisation

Din virksomhed skal være autoriseret/registreret til at udføre de fødevareaktiviteter, du har i virksomheden. Hvis du har et slagteri, skal din virksomhed være autoriseret til at slagte dyr.

Din autorisation/registrering skal dække alle dine aktiviteter, heriblandt hvis du transporterer eller indfører/importerer produkter fra andre lande.

Læs om registrering og autorisation​

Egenkontrol/kvalitetssikringssystem

Du skal have et system til løbende at sikre, at dine varer er i orden, så fødevarelovgivningen bliver overholdt . Det kaldes egenkontrol. Den skriftlige del af egenkontrollen kaldes et egenkontrolprogram. Din dokumentation af egenkontrollen kan blandt andet omfatte en række registreringer fra din egen virksomhed og fra din modtagekontrol samt leverandørerklæringer og diverse erklæringer fra andre myndigheder. Virksomheder med ultralav risiko skal ikke have skriftlig egenkontrol.

Hvis din virksomhed producerer/importerer fødevarekontaktmaterialer, skal du sikre at fremstilling af fødevarekontaktmaterialer sker i overensstemmelse med god fremstillingsmæssig praksis (GMP). Dette indebærer bl.a. at du sikrer og kontrollerer kvaliteten af dine produkter.

Læs om egenkontrol og risikoanalyse

Sporbarhed

Du skal have de nødvendige papirer fra dine leverandører. Det kan f.eks. være fakturaer med beskrivelse af, hvilke varer der er leveret, og hvor mange det drejer sig om.

Hvis det er relevant for din virksomhed, skal du have papir på, hvad du sælger – og til hvem. Ved at have overblik over hvem du køber af, og hvem du sælger til, bliver det muligt at finde varerne, hvis det viser sig, at der er noget galt med dem. Det kaldes at spore varerne.

Læs om sporbarhed

Økologi

Hvis du fremstiller eller håndterer økologiske fødevarer, skal du omfattes af en særlig økologikontrolordning. Bl.a. skal du overholde en række særlige regler om dokumentation for varer ind og ud af din virksomhed.

Hvis der kun detailforhandles økologiske fødevarer - og ikke f.eks. foretages emballering/mærkning af økologiske fødevarer - så skal virksomheden ikke omfattes af den særlige økologikontrol. Det skal altid kunne dokumenteres, at varer rent faktisk er økologiske, hvis de forhandles som økologiske. Hvis der forhandles økologiske varer, der ikke er færdigpakkede, så skal det desuden sikres, at der ikke er risiko for sammenblanding med ikke-økologiske varer.

Hvis du slagter økologiske dyr, skal du omfattes af en særlig økologikontrolordning. Bl.a. skal du overholde en række særlige regler om dokumentation for dyr og produkter, der leveres ind/ud af din virksomhed.

Læs om kontro​l med økologiske fødevarer

Hvis du anpriser, at du anvender eller serverer økologiske fødevarer, skal du overholde reglerne om økologisk storkøkkendrift. Du skal bl.a. kunne dokumentere, at dine anprisninger om økologi er korrekte. Du skal godkendes for at kunne bruge det økologiske spisemærke.

Læs mere om økologi for professionelle køkkener

Mærkning – vildledning

Du skal have dokumentation af sammenhængen mellem de råvarer, du køber, og de varer du sælger.​

Læs om mærkning og markedsføring af fødevarer

Smileymærke og kontrolrapport

Du skal hænge dit seneste smileymærke ved dine indgangspartier. Smileymærket skal placeres, så kunderne kan læse den, inden de beslutter sig for at gå ind og handle.

Læs om, hvor smileymærket skal hænge i ofte stillede spørgsmål på findsmiley.dk

Hvis din virksomhed har en hjemmeside, skal du vise de seneste fire kontrolrapporter på hjemmesiden eller have et link til siden eller siderne på findsmiley.dk, hvor kontrolrapporterne findes.

Læs om kontrolrapporter på virksomhedens hjemmeside på findsmiley.dk

Hvis du selv står for at in​dføre fødevarer, hvad enten det er fra EU-lande eller fra lande uden for EU, skal du registrere dig som importør, og der er en række særlige forhold, du skal være opmærksom på. F.eks. skal nogle typer af fødevarer kontrolleres inden indførsel, og nogle kan være midlertidigt forbudt eller omfattet af særlige importrestriktioner.

Hvis du selv står for at indføre fødevarekontaktmaterialer (FKM), hvad enten det er fra EU-lande eller fra lande uden for EU, skal du registreres som importør, og der er en række s​ærlige forhold, du skal være opmærksom på, bl.a. at der kan være importrestriktioner for indførsel af FKM.

Hvis du modtager animalske fødevarer fra andre EU-lande

Hvis din virksomhed modtager animalske fødevarer (f.eks. kød, mælk, fiskevarer mm.) direkte fra virksomheder i andre EU-lande, skal din virksomhed registreres som modtagevirksomhed. Dette gælder, uanset om der er tale om dine egne varer eller varer, som modtages og oplagres for andre virksomheder. Den samme virksomhed kan altså godt skulle registreres både som importør og som modtagevirksomhed. Som modtagevirksomhed skal du bl.a. foretage en særlig registrering af de partier, du modtager.

Læs om import og samhandel af fødevarer

Generelt er det vigtigt, at man kun anvender fødevarekontaktmaterialer til det, de er beregnet til. Du bør følge brugsanvisninger mv. for at sikre, at der ikke sker afsmitning på grund af forkert brug.

Materialerne kan indeholde få eller mange kemiske stoffer. Der indgår eksempelvis mange kemiske stoffer i fremstilling af plast, pap, papir, lim og overfladebehandlingsmidler, som lakker og trykfarver, mens der indgår få stoffer i glas.

De kemiske stoffer i fødevarekontaktmaterialer kan afgives til fødevaren via f.eks. emballage, procesudstyr og køkkengrej. Det gælder bl.a. blødgørere fra plast, aminer fra lim og farvestoffer fra trykfarver.

Når du fremstiller fødevarer, skal du tage højde for eventuelle kemiske forureninger i dine produkter. Det kan eksempelvis være naturlige toksiner, proces- og miljøforureninger.

Når du fremstiller fødevarekontaktmaterialer, skal du tage højde for eventuelle kemiske forureninger i dine produkter. Det kan eksempelvis være urenheder i dine udgangsstoffer, halvfabrikata eller færdige materialer.

Læs mere om kemiske forureninger i fødevarer i vores tjekliste (pdf)