Frivillige fødevarekontrolordninger

På fødevareområdet findes følgende to frivillige kontrolordninger. Du kan læse mere om kædekontrol og tredjepartscertificerede virksomheder her.