Frivillige fødevarekontrolordninger

På fødevareområdet findes følgende to frivillige kontrolordninger. Du kan læse mere om kædekontrol og tredjepartscertificerede virksomheder her.

Derudover foretager Fødevarestyrelsen på mærkningsområdet som udgangspunkt ikke kontrol med fødevarer mærket med Varefakta-logo i forbindelse med Fødevarestyrelsens basiskontrol. Disse varer bliver kontrolleret af Varefakta, som visse fødevarevirksomheder har indgået en frivillig aftale med.