Opdrætsanlæg med permanent mikrobiologisk klassificering

Flere opdrætsanlæg for muslinger m.m. har opnået en permanent mikrobiologisk A- eller B-klassificering. Se hvilke anlæg, det drejer sig om.

Der er pt. ingen opdrætsanlæg med permanent C-klassificering.

Listen over permanent mikrobiologisk klassificerede opdrætsanlæg er gældende fra og med d. 28. april 2024.​​

Produktionsområder i hovedområdet) Numre på linjeanlæg
Limfjorden Vest (1-39, 216) 91N, 98, 99, 101, 102, 105, 115, 122, 193, 215, 250, 308, 343, 359, 332
Limfjorden Øst og Mariager Fjord (40-42, 50-52) Ingen
Kattegat Nord (53-58) Ingen
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn (60-91) Ingen
Kattegat syd, Samsø bælt (92-97 Ingen
Nord- og Vestsjælland (100-120) Ingen
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst (129-153) Ingen
Vestlige Østersø (170-173)  Ingen
Sydsjælland (175-190) Ingen
Øresund (191-193) Ingen
Kattegat syd (201-215) Ingen
Hovedområde
(Produktionsområder i hovedområdet)
Numre på linjeanlæg
Limfjorden Vest (1-39, 216) 61L, 144, 249, 344
Limfjorden Øst og Mariager Fjord (40-42, 50-52) Ingen
Kattegat Nord (53-58) Ingen
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn (60-91) Ingen
Kattegat syd, Samsø bælt (92-97 Ingen
Nord- og Vestsjælland (100-120) Ingen
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst (129-153) Ingen
Vestlige Østersø (170-173) Ingen
Sydsjælland (175-190) Ingen
Øresund (191-193) Ingen
Kattegat syd (201-215) Ingen
Hovedområde
(Produktionsområder i hovedområdet)
Numre på linjeanlæg
Limfjorden Vest (1-39, 216) Ingen
Limfjorden Øst og Mariager Fjord (40-42, 50-52) Ingen
Kattegat Nord (53-58) Ingen
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn (60-91) Ingen
Kattegat syd, Samsø bælt (92-97 Ingen
Nord- og Vestsjælland (100-120) Ingen
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst (129-153) Ingen
Vestlige Østersø (170-173) Ingen
Sydsjælland (175-190) Ingen
Øresund (191-193) Ingen
Kattegat syd (201-215) Ingen