Kort over produktionsområder for muslinger m.m. i Danmark

På denne side finder du en oversigt og links til kort over produktionsområder for muslinger m.m. i de indre danske farvande.

De indre danske farvande er administrativt inddelt og nummereret i produktionsområder f​​​​​or muslinger m.m. Inddelingen gør det muligt at afgrænse et område, der åbnes for høst af muslinger m.m.

Nedenfor kan du hente kort over produktionsområder for muslinger m.m. 
NB! Kortene er ikke gengivet i samme m​ålestoksforhold.

De eksakte afgrænsninger (hjørnepositioner) af prod​​​uktionsområderne er gengivet i den aktuelle bekendtgørelse om muslinger m.m.​  

Kort over pro​duktionsom​råder

Limfjorden vest (produktionsområde 1-39 og 216)
Produktionsområderne i Limfjorden strækker sig fra Nissum Bredning til Løgstør Grunde og Lovns Bredning øst.

Limfjorden øst (produktionsområde 40-42) og Mariager Fjord (produktionsområde ​50-52)
Produktionsområder i Limfjorden Øst strækker sig fra Løgstør Grunde til Langerak. Produktionsområderne i Mariager Fjord strækker fra Als Odde til Hobro.

Kattegat nord (produktionsområde 53-58)
Produktionsområderne går fra Ålbæk Bugt til syd for Læsø.

Jylland østkyst syd for Djursland og Fyn (produktionsområde 60-91)
Produktionsområderne går fra den sydlige del af Djursland fra Kalø Vig til Flensborg Fjord over til Langeland. 

Kattegat syd Samsø Bælt (produktionsområde 92-97)
Produktionsområderne går rundt om det meste af Samsø samt op til Ebeltoft.

Nord- og Vestsjælland (produktionsområde 100-120)
Produktionsområderne dækker Sjællands vestkyst fr a Agersø til Hesselø Bugt, hele Isefjorden og Roskilde Fjord.

Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst (produktionsområde 129-153)
Produktionsområderne ved Jyllands vestkyst går fra Ho Bugt til den tyske grænse samt ud i Nordsøen.

Vestlige Østersø (produktionsområde 170-173
Produktionsområderne dækker over Ærø, Langeland og Lolland.

Sydsjælland (produktionsområde 175-190)
Produktionsområderne dækker Sydsjælland fra Langelandsbælt til Køge Bugt.

Øresund (produktionsområde 191-193)
Produktionsområderne ved Øresund går fra et område ud for Køge Bugt til Helsingør i Nord.

Kattegat syd (produktionsområde 201-215)
Produktionsområderne i Kattegat Syd går fra Hals samt syd for Læsø til sydspidsen af Djursland –østover til nord/ vestsiden af Sjælland.