Fødevarestyrelsens laboratorieydelser indenfor fødevarer

Fødevarestyrelsens laboratorium har et meget bredt analyseprogram for fødevarer. Læs om de forskellige analyser, og hvordan du bestiller det.

Fødevarestyrelsens analyser lever op til gældende myndighedskrav, og analysemetoderne er omfattet af laboratoriets akkreditering. Laboratoriet anvender moderne analyseteknikker, der lever op til international standard.

Laboratoriet rådgiver om laboratoriemæssige spørgsmål og vejleder i tolkning af analyseresultater. Kan vi ikke selv udføre analysen, henviser vi gerne til underleverandører.​

Mikrobiologianalyser

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for følgende bakterier:

 • Salmonella
 • Campylobacter
 • Listeria monocytogenes
 • Staphylococcus aureus
 • Bacillus cereus
 • Clostridium perfringens

Bakterierne kan bestemmes enten kvalitativt (påvist/ikke påvist) eller kvantitativt (cfu/g).

Laboratoriet undersøger for hygiejneparametre:

 • Kimtal (ved forskellige metoder)
 • Gær og skimmel
 • Coliforme bakterier
 • E. coli
 • Enterobacteriaceae
 • Enterokokker

Laboratoriet udfører analyser for:

 • Antibiotikaresistens
 • Staphylococcus aureus enterotoxin

Kemianalyser

Fødevarestyrelsen gennemfører projekter, hvis formål er at opklare svindel.

Læs mere om Gruppen for Strategisk Bekæmpelse af Svindel (SBS)

Laboratoriet udfører screeningsanalyser for et stort antal mulige GMO’er. For en række GMO’er udføres specifikke analyser, der kan identificere og kvantificere indholdet af den enkelte GMO i prøven.

GMO-analyser  

 • Soja: A2704-12, A5547-127, CV127, DAS44406, DAS68416, DAS81419, DP305423, DP35604, FG72, GMB151, MON87701, MON87705, MON87705, MON87769, MON89788 (Roundup Ready II), Roundup Ready (40-3-2) ​, SYNT0H2
 • Majs: : 3272, 5307, 98140, BT10, BT11, BT176, DAS40278, DAS59122, DP4114, GA21, LY038, MIR162, MIR604, MON810, MON863, MON87411, MON87427, MON87429, MON87460, MON88017 MON89034, MZHG0JG, MZIR098, NK603, TC1507, VCO1981
 • Raps: DP073496, GT73 (RT73), LBFLFK-loc1 og loc2, MON88302,MON94100, MS1, RF3, T45, TOPAS19/2 
 • Ris: BT63, LL601, LL62 
 • Hør: FP967 
 • Screening:35S-pat, bar, Cry1-AB, CTP2-CP4EPSPS, nptII, P35S, T-nos

Generel plantekontrol giver mulighed for kvalitativ analyse af f.eks. papaya og bomuld. 
 
Metoder: PCR-metoder.

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for naturligt forekommende giftstoffer (biotoksiner). Eksempelvis:

 • Plantetoksiner (blåsyre, alkaloider)
 • Bakterietoksiner (biogene aminer som histamin, putres​cin, cadaverin)
 • Mykotoksiner (aflatoksin, deoxy​nivalenol, ochratoksin)

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for forskellige næringsstoffer. Eksempelvis:

 • Fedt, protein, tørstof, aske, kostfiber, stivelse, sukkerarter, sukkeralkoholer, hydroxyprolin/kollagen, alkoh​ol samt udregning af kulhydrat og energi til udfærdigelse af næringsdeklaration.
 • Fedtsyrer: Fedtsyresammensætning af fedtet i forhold til deklaration af mættede, enkeltumættet og flerumættet fedt. Desuden fås en værdi for indhold transfedtsyrer.
 • Vitaminer: Vandopløselige vitaminer B1-, B2-, B6- og C-vitamin samt biotin, niacin, pantotensyre, cyanocobalamin (B12) og folate.
 • Fedtopløselige vitaminer: A-, D- og D2/D3 vitamin.
 • Mineraler.
 • Sporelementer.
 • Autenticitet: Artsbestemmelse af pinjekerner ved fedtsyresammensætning. Metoden kan påvise tilstedeværelse af P. armandii eller P. massoniana, som kan give pinjemund.
 • Test for gluten i tilfælde af glutenallergi.
 • Test for fedtsyre ethylestre i fiskeolie.

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for forskellige organiske miljøforureninger. Eksempelvis:

 • Dioxin (2,3,7,8-chlorsubstituerede PCDD og PCDF)
 • PCB (dioxin-lignende PCB, marker PCB)
 • Fluorerede forbindelser (PFOS)
 • PAH (tjærestoffer)

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for forskellige organiske procesforureninger. Ved procesforurening menes sundhedsskadelige stoffer, der dannes i forbindelse en fødevareproces, f.eks. røgning, grilning, bagning og processer hvor fødevaren udsættes for høj varme. Eksempelvis:

 • Akrylamid
 • Furan
 • PAH (tjærestoffer)

Fødevarestyrels​​ens laboratorium analyserer for forskellige pesticider. Eksempelvis:

 • Multimetoder, hvor der analyseres for en række svampemidler, insektmidler og ukrudtsmidler (chlorpesticider, phosphorpesticider, dithiocarbamater)
 • Stråforkortere (chlormequat, mepiquat)
 • Round-up (glyphosat)

Vores analyseprogram omfatter analyse af både lovlige og ulovligt anvendte stoffer.

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for f​​orskellige tilsætningsstoffer. Eksempelvis:

 • Konserveringsstoffer (sorbinsyre, benzoesyre, nitrit/nitrat)
 • Farvestoffer (carotenoider, carminer, azofarvestoffer inkl. de ulovlige sudan farvestoffer)
 • Sødestoffer (aspartam, saccharin, acesulfam-K)
 • Aromastoffer (kumarin, koffein, α/β thujon)
 • Stabilisatorer (ammoniumklorid, propylenglycol, fosfat)
 • Vores analyseprogram omfatter både lovlige og ulovligt anvendte stoffer.

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for forskellige veterinære lægemidler. Eksempelvis:

 • Antibiotika (penicilliner, tetracykliner, sulfonamider, chloramphenicol)
 • Vækstfremmere (steroider, beta-agonister)
 • Ormemidler (benzimidazoler, levamisol, piperazin)
 • NSAID
 • Foder-tilsætningsstoffer (coccidiostatika)

Vores analyseprogram omfatter analyse af båd​​​e tilladte og forbudte læge​​midler. 

Bestilling

Priser og forsendelse

Kontakt Fødevarestyrelsens laboratorium for information om analysepriser og forsendelser

Prøver skal ledsages af en blanket

Prøver, der indsendes til analyse, skal ledsages af en blanket, hvor der står hvilken analyse, der skal gennemføres.

Blanketter til analysebestilling:

Analysebestilling til fødevareprøve Kemi
Analysebestilling til fødevareprøve Mikrobiologi
Analysebestilling - Typning af salmonellapositive egenkontrolprøver

Send prøven til Fødevarestyrelsens laboratorium

Analyserne foretages på laboratoriet Ringsted dog kun efter forudgående aftale.

Prøven sendes sammen med den udfyldte blanket til:​​

Fødevarestyrelsen Laboratorium Ringsted
Søndervang 4
4100 Ringsted

Du skal angive den relevante sektion på forsendelsen afhængig af hvilken type analyse, du vil bestille
 • "Sektion: Kemiske Fødevareforureninger"' tager sig af analyser af:
  • lægemidler
  • pesticider
  • fødevarekontaktmaterialer
  • organiske proces- og miljøforureninger  
 • "Sektion: Fødevarekemi" tager sig af analyser af:
  • mykotoksiner
  • tilsætningsstoffer
  • autenticitet
  • spormetaller 
 • "Sektion: Mikrobiologi" tager sig af mikrobiologiske analyser.

Svartid

Du får analysesvar inden for 2 arbejdsdage (mikrobiologi) henholdsvis 10 arbejdsdage (kemi).

Hurtigere svartid kan aftales.​