Fodermidler

Fodermidler er vegetabilske eller animalske produkter, hvis væsentlige formål er at opfylde dyrs ernæringsbehov.

Definition af fodermidler

Fodermidler er vegetabilske eller animalske produkter, hvis væsentlige formål er at opfylde dyrs ernæringsbehov. Fodermidler kan være i naturlig tilstand, friske eller konserverede, industrielt forarbejdede samt organiske eller uorganiske stoffer. De kan enten være i uforandret stand eller i forarbejdet stand til fremstilling af foderblandinger eller som bærestof i forblandinger.

Fodermidler skal være kendte

For at kunne anvende en råvare som fodermiddel, skal fodermidlet enten fremgå af EUs fodermiddelfortegnelse eller fodermiddelregistret, som er udarbejdet af EUs foderbranche. Fodermiddelfortegnelsen opdateres ca. hvert tredje år, mens fodermiddelregisteret opdateres fra dag til dag. Fodervirksomheder skal derfor være opmærksomme på, at hvis de anvender et fodermiddel fra fodermiddelregistret, så er der en risiko for, at det på et tidspunkt ikke længere er lovligt at anvende.

Fodermiddelfortegnelsen

Fodermiddelfortegnelsen er en liste over fodermidler, som man på EU-plan er enige om falder under definitionen af fodermidler. I fortegnelsen er der en række krav til hvilke oplysninger man skal give, hvis man markedsfører et fodermiddel med navnet fra fortegnelsen. Disse oplysninger omfatter bl.a. indhold af næringsstoffer, som f.eks. stivelse eller råprotein, og hvilken proces fodermidlet evt. har undergået.

Fodermiddelregisteret

Fodervirksomheder, der første ga​ng markedsfører et fodermiddel, som ikke står i fodermiddelfortegnelsen, skal anmelde det nye fodermiddel til fodermiddelregistret. Dvs. hvis I gerne vil anvende et fodermiddel, som ikke allerede er kendt, skal det anmeldes. Anmeldelsen kan foretages af alle fodervirksomheder, men der er en række krav som anmeldelsen skal leve op til. Derudover vil der jævnligt blive ryddet op i fodermiddelregisteret, så selvom man har anmeldt et fodermiddel, så er det ikke sikkert at man på sigt fortsat kan anvende det.

Fodermiddelregistret

Fodermidler af animalsk oprindelse

Ved brug af fodermidler af animalsk oprindelse, skal fodervirksomheden være opmærksom på supplerende krav i reglerne for animalske biprodukter. Dette kan bl.a. være krav til forarbejdning, mærkning og opbevaring.

Læs mere:

Animalsk foder