Markedsføring af foder

Find information om reglerne for markedsføring af foder, herunder krav til mærkning, samt information om forskellige fodertyper.

Du markedsfører et foder, når du er i besiddelse af foder med henblik på salg, udbyder foder til salg eller der sker en anden overførsel af foder mellem to parter. 

Al information du oplyser i forbindelse med markedsføring af foderet skal overholde reglerne. Dette gælder også information om foderet på hjemmesider og i brochurer.