Hygiejne og indretning af fødevarevirksomhed

Få tjek på hygiejne, håndvask, rengøring, og hvordan du bedst muligt indretter din fødevarevirksomhed eller et institutionskøkken. Start med at se filmen for at få en idé om, hvad det handler om.

Der er særlige regler for, hvordan du skal indrette din fødevarevirksomhed, og hvordan du skal behandle og sælge virksomhedens fødevarer. Find mere information i menuen.

Fødevaresikkerhed og hygiejne 

Når der bli​​​ver produceret fødevarer i en virksomhed, eller der bliver lavet mad i f.eks. et institutionskøkken eller et andet professionelt køkken, er det vigtigt at holde en god hygiejne, ​​så fødevarerne/maden ikke gør forbrugere, kunder eller gæster syge. Det er fødevarevirksomhedens ansvar at sikre, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko for forbrugerne ved at bruge eller spise fødevarerne/maden.

Regler om hygiejne og drift af fødevarevirksomheder

Alle fødevarevirksomheder, der frems​​tiller eller forarbejder fødevarer, skal overholde reglerne ​​​om fødevarehygiejne, f.eks. om:

 • Nedkøling af fødevarer
 • Køleopbevaring af fødevarer
 • Temperatur ved varmebehandling af fødevarer
 • Varmholdning af fødevarer
 • Hvordan man undgår at sprede bakterier (krydsforurening)
 • Indretning af virksomheden
 • Udstyr, der bruges i virksomheden
 • Rengøring og desinfektion
 • Personlig hygiejne
 • Bekæmpelse af skadedyr
 • Håndtering af affald

Spørgsmål og svar om hygiejne og indretning

Du skal mindst have én håndvask til vask af hænder og én produktionsvask. Vasken skal have et blandingsbatteri med rindende koldt og varmt vand af drikkevandskvalitet. Ved håndvaskene skal d​​er være håndsæbe og mulighed for at tørre hænder hygiejnisk, fx papirhåndklæder, håndklæderuller eller lufttørrer. Der skal også være håndvask i toiletområdet.

Antallet af vaske i din fødevarevirksomhed skal passe til dine aktiviteter. Ofte vil du have behov for separate vaske til opvask af redskaber, klargøring af fødevarer m.m.

Læs mere i Hygiejnevejledningens afsnit 7: Vaske i fødevarevirksomheder​

Generelt gælder det,​​ at både gulve, vægge, lofter og døre skal være af materialer, så de er lette at rengøre og om nødvendigt også kan desinficeres.

Læs mere i Hygiejnevejledningens afsnit 5: Valg af materialer i fødevarevirksomheder​

Ja, men ​d​u skal sikre dig, at din virksomhed er indrettet på en måde, så kunderne ikke kan forurene maden.

Læs mere i Hygiejnevejledningens afsnit 4: Lokaler og indretning af fødevarevirksomheder

Ja, men du skal v​ære opmærksom på placering og afskærmning af fødevarerne, redskaber til selvbetjening såsom skeer og tænger, temperaturkrav for fødevarer der bliver opbevaret uden for køl, opfyldning af fødevarer og håndtering af rester.

Hvis du vil sælge uindpakkede fødevarer ved selvbetjening, skal du udarbejde en skriftlig risikoanalyse. I risikoanalysen skal det indgå, om der er kritiske kontrolpunkter ved selvbetjeningen som fx nedkøling, køleopbevaring, opvarmning, varmholdelse og genopvarmning af fødevarer.

Af dit egenkontrolprogram skal det fremgå, hvordan du håndterer de kritiske kontrolpunkter, og du skal sørge for at have dokumentation for udførelsen af egenkontrollen.

Læs mere her i Hygiejnevejledningens afsnit 28. Selvbetjening af fødevarer

Nej, for mobile virksomheder og midlertidige lokaler gælder særlige regler. Disse virksomheder har ofte en begrænset behandling og et begrænset salg af fødevarer, og faciliteterne skal passe til aktiviteterne.

Pølsevogne, fiskebiler, ostebiler og iscykler, der flyttes dagligt, er eksempler på mobile virksomheder. Mobile virksomheder kan stå samme sted hver dag, men skal flyttes dagligt for rengøring og påfyldning af varer eller vand.

Telte, markedsboder og helt simple torvestader, som står på samme sted i kortere eller længere perioder ad gangen, er eksempler på midlertidige lokaler. Det er oftest sæsonvirksomheder eller andre midlertidige virksomheder, der gør brug af midlertidige lokaler.

Læs mere i Hygiejnevejledningens afsnit 15: Mobile fødevarevirksomheder og midlertidige lokaler

Hvis du mistænker, at rotter har været i kontakt med fødevarer, og at fødevarerne derfor kan være sundhedsskadelige,​​ skal du underrette Fødevarestyrelsen og din kommune og tilkalde et skadedyrsfirma.

Læs mere om bekæmpelse af skadedyr 

Lovstof og vejledning

Få hjælp i Hygiejnevejledningen til at forstå og få et overblik over regl​​erne om hygiejne, indretning og drift. Vejledningen giver eksempler på, hvordan fødevarevirksomheder i praksis kan overholde reglerne.

Gå til Hygiejnevejledningen

​Læs mere om hygiejnereglerne

Hjælp til start af virksomhed

Inden du start​​​er en fødevarevirksom​hed, skal virksomheden registr​​eres og evt. autoriseres. 

Læs om start af ny virksomhed​​

Læs om registrering og ansøgning om autorisation