Donation af fødevarer

Hvis du har en detailvirksomhed, gælder der forskellige regler, alt efter om du vil donere fødevarer direkte til forbrugerne eller til andre detailvirksomheder.

Hvis du er en detailvirksomhed og vil donere til andre detailvirksomheder, som f.eks. fødevarebanker og andre omfordelingsorganisationer, er der nogle regler, du skal være særligt opmærksom på.

Her kan du læse om:  

 • Donation til andre detailvirksomheder 
 • Donation af animalske fødevarer efter 1/3-reglen
 • Donation af animalske fødevarer efter oplagringsreglen
 • Donation af ikke-animalske fødevarer (f.eks. frugt, grønt, brød, tørvarer)

Donation til andre detailvirksomheder

Detailvirksomheder har en række muligheder for at donere fødevarer til andre virksomheder. Mulighederne afhænger af, om det er animalske fødevarer eller ikke-animalske fødevarer, der doneres. Det kræver ingen yderligere registrering for virksomheder, der donerer ikke-animalske fødevarer. Animalske fødevarer kan doneres efter oplagringsreglen eller efter 1/3-reglen, og dette kræver registrering til disse aktiviteter.

Eksempler på animalske fødevarer er: Kød, fisk, muslinger, mælk og æg og forarbejdede produkter heraf, f.eks. leverpostej, frikadeller, tun på dåse, pasteuriseret mælk, smør, ost og pasteuriserede æggeblommer. 

Donation af animalske fødevarer efter 1/3-reglen

Detailvirksomheder kan levere animalske fødevarer efter 1/3-reglen til fødevarevirksomheder i grupperne detail og visse detail med engros, samt til fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen.

Virksomheden skal være registreret til denne aktivitet.

Donation efter 1/3-reglen kræver, at virksomheden overholder nogle grænser for værdi, afstand og mængde for at kunne levere animalske fødevarer til andre detailvirksomheder.

 • Grænse for værdi: Er der tale om, at virksomheden udelukkende donerer fødevarer eller sælger dem til symbolsk pris, er der ikke krav om, at have dokumentation for værdien af leverancerne.
 • Grænse for afstand: Leverer virksomheden f.eks. kun til specifikke velgørenhedsorganisationer, så kan virksomheden nøjes med at have en oversigt over disse med dokumentation for, at de maks. ligger 50 km væk.
 • Grænse for mængde: Virksomheden må i gennemsnit maks. donere 1.500 kg animalske fødevarer pr. uge til andre detailvirksomheder. Virksomheden skal have dokumentation i form af dokumentation for hver leverance i en repræsentativ periode, f.eks. to uger eller en måned, for at kunne vise, at grænsen overholdes.

Grænser ved donation efter 1/3-reglen

”Begrænset værdi” – Beløb maks. 1/3 af omsætning:

Værdien af animalske fødevarer, der leveres til andre detailvirksomheder, må højst udgøre 1/3 af den totale omsætning af animalske fødevarer beregnet over virksomhedens regnskabsår. Deraf udtrykket 1/3-reglen.

Eksempel på dokumentation:

 • Ved donation eller salg til symbolsk pris behøver virksomheden ikke dokumentere, at værdien af leverancerne højst udgør 1/3 af den samlede omsætning af animalske fødevarer.

”Grænser for afstand” – Maks. 50 km

Animalske fødevarer må som hovedregel doneres til andre detailvirksomheder, som ligger inden for en radius af 50 km i luftlinje.

Forarbejdede animalske fødevarer kan efter 1/3-reglen leveres til andre detailvirksomheder, der ligger i samme region og tilstødende regioner. Forarbejdede animalske fødevarer kan f.eks. være leverpostej, frikadeller, salami, skinke, røget fisk, tun på dåse, pasteuriseret mælk, smør, ost, yoghurt og pasteuriserede æggeblommer.

Virksomheden skal kende adressen for de enkelte modtagere for at kunne dokumentere, at den overholder afstandsgrænsen.

Eksempel på dokumentation:

 • Virksomheden kan f.eks. have en liste med afstanden til de virksomheder, der doneres til. Virksomheden kan også markere modtagervirksomhedernes adresser på et kort, hvor 50 km radius er indtegnet, og evt. egen og naboregioner fremgår, hvis virksomheden donerer forarbejdede produkter.

 

”Begrænset mængde” – Maks. 1.500 kg

En detailvirksomheder må i gennemsnit donere eller sælge op til 1.500 kg animalske fødevarer pr. uge til andre detailvirksomheder.

Detailvirksomheder skal for hvert af virksomhedens regnskabsår kunne dokumentere, at den opfylder mængdegrænsen. Hvis virksomheden kan sandsynliggøre, at en kortere periode, f.eks. to uger eller en måned, er repræsentativ for virksomhedens normale leveringer i hele regnskabsåret, kan virksomheden vælge at dokumentere leverancer i denne periode.

Fødevarestyrelsens har et regneark, som kan bruges til dokumentation af leverancer af donerede fødevarer. Se regnearket

 • Hvis virksomheden ved, at den doneres flest animalske fødevarer f.eks. lige op til jul og påske, så kan virksomheden vælge disse to uger som dokumentation for hver leverance af animalske fødevarer til andre detailvirksomheder.
 • Hvis virksomheden højst modtager 1.500 kg animalske fødevarer pr. uge, kan den i princippet også højst levere 1.500 kg pr. uge til andre detailvirksomheden, hvis den i øvrigt ikke blander det med andre fødevarer. Virksomheden behøver ikke dokumentere mængden af donerede animalske fødevarer, hvis den i stedet for kan dokumentere, at virksomheden højst modtager over 1.500 kg animalske fødevarer pr. uge, når disse varer ikke forarbejdes og blandes med ikke-animalske fødevarer.
 • Hvis virksomheden som led i sin opgørelse over mængden af affald fra virksomheden indregner de fødevarer, som er leveret (doneret) til andre detailvirksomheder, kan denne opgørelse i princippet også anvendes til at sandsynliggøre, at mængdegrænsen på 1.500 kg animalske fødevarer pr. uge er overholdt.

 

Bagatelgrænse ved 1/3-reglen

Som udgangspunkt må en detailvirksomhed ikke levere animalske fødevarer efter 1/3-reglen til andre virksomheder uden at være registreret til denne aktivitet. Der er dog nogle undtagelser med aktiviteter under bagatelgrænsen.

Eksempler på situationer under bagatelgrænsen, når virksomheden i øvrigt ikke har levering efter 1/3-reglen:

 • Hvis en detailvirksomhed f.eks. op til en højtid eller ved en salgskampagne lige før lukketid leverer overskud af højtidens produkter eller produkter omfattet af salgskampagnen til en anden detailvirksomhed, der leverer fødevarer i velgørende øjemed og for at undgå madspild.
 • Hvis en detailvirksomhed i en force majeure situation, f.eks. hvis en køler eller fryser bryder ned, leverer de berørte varer til en anden detailvirksomhed.

 

Donation af animalske fødevarer efter oplagringsreglen

Detailvirksomheder kan donere animalske fødevarer efter oplagringsreglen til fødevarevirksomheder i grupperne detail, detail med engros og engros, samt til fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen. Virksomheden skal være registreret til denne aktivitet.

Levering efter oplagringsreglen kan ske hvis:

 • de animalske fødevarer er produceret i en autoriseret virksomhed,
 • detailvirksomheden ikke foretager andre aktiviteter med de animalske fødevarer end oplagring eller transport, og
 • detailvirksomheden overholder temperaturbestemmelserne i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, der også er gengivet i bilag 1 i autorisationsbekendtgørelsen.
   

Detailvirksomheden skal ikke have særlig dokumentation for levering til andre fødevarevirksomheder efter oplagringsreglen. Der er således ikke begrænsninger i forhold til værdi, mængder eller afstand mellem leverandør og modtager. 

Oplagring og bagatelgrænse

Hvad forstås ved oplagring?

Oplagring forstås her som enhver opbevaring af fødevarer, hvad enten det sker i et lagerrum eller på en hylde eller i en køle- eller frostmontre i salgsområdet af en butik. Det gør ikke nogen forskel, at kunder har haft mulighed for at tage varen fra f.eks. en hylde eller kølemontre.

Eksempler på situationer, som er oplagring:

 • Det betragtes som oplagring, hvis virksomheden indpakker en vare til direkte salg, dvs. indpakker eller emballerer i salgsøjeblikket eller med henblik på salg samme dag. Det kan f.eks. være fiskevarer, som modtages i is og pakkes i butikken. Det kan også være varer, som virksomheden plukker fra forskellige emballager og lægger i en fælles kasse, som leveres ud.
 • Varer behøver ikke være indpakket. F.eks. modtages fisk ofte i kasser med is, og disse kasser er ofte ikke forsynet med låg. Det kan også være kødstykker, som virksomheden modtager i større pakker med kødstykker, der ikke er individuelt indpakket, som virksomheden lægger i en kølemontre. Virksomheden må ikke udskære kødet eller fisken, hakke kødet eller mærke varerne.

 Eksempler på situationer, som ikke er oplagring:

 • Hvis virksomheden modtager en indpakket vare, pakker den ud og lægger den til salg uindpakket eller efter fornyet indpakning, er der ikke tale om oplagring. Hvis en virksomhed f.eks. modtager mørbrader, som er individuelt pakket i vakuumpakning, vil det være ompakning at lægge f.eks. tre mørbrader på en bakke, filme bakken og mærke den med forbrugeroplysninger.
 • Hvis virksomheden udskærer kød, fisk eller hakker kød, er der ikke længere tale om blot oplagring. Det kan f.eks. være at udskære en mørbrad til mørbradbøffer, filetere en fisk, ridse en kamsteg eller hakke kød.
 • Hvis virksomheden indfryser varer, er der ikke længere blot tale om oplagring. Hvis virksomheden i øvrigt ”gør noget ved” en vare, f.eks. blander kødet med mel m.m. for at lave en frikadellefars, er det ikke længere blot oplagring.

Bagatelgrænse ved oplagringsreglen

Som udgangspunkt må en detailvirksomhed ikke levere animalske fødevarer efter oplagringsreglen til andre virksomheder uden at være registreret til denne aktivitet. Der er dog nogle undtagelser med aktiviteter under bagatelgrænsen.

Eksempler på situationer under bagatelgrænsen, når virksomheden i øvrigt ikke har levering efter oplagringsreglen:

 • Hvis en detailvirksomhed f.eks. op til en højtid eller ved en salgskampagne lige før lukketid leverer overskud af højtidens produkter eller produkter omfattet af salgskampagnen til en anden detailvirksomhed, der leverer fødevarer i velgørende øjemed og for at undgå madspild.
 • Hvis en detailvirksomhed i en force majeure situation, f.eks. hvis en køler eller fryser bryder ned, leverer de berørte varer til en anden detailvirksomhed.

Donation af ikke-animalske fødevarer (f.eks. frugt, grønt, brød, tørvarer)

Ikke-animalske fødevarer må doneres til andre detailvirksomheder, så længe, at virksomheden overholder de generelle krav om sporbarhed.

Der er altså ingen begrænsninger i eller krav om dokumentation for hverken mængden af ikke-animalske fødevarer eller for afstanden eller værdien af varerne. Det kræver ingen yderligere registrering for virksomheder, der donerer ikke-animalske fødevarer.

Eksempler på virksomheder, som kan donere ikke-animalske fødevarer:

 • En bager, som vil donere brød
 • En grønthandler, som vil donere frugt og grønt
 • Et supermarked, som vil donere kolonialvarer

Generelle regler

Når du donerer fødevarer, skal du altid overholde reglerne i fødevarelovgivningen. Det gælder både, når du donerer direkte til forbrugerne og til andre detailvirksomheder.

Du skal bl.a. have styr på: