Vand i fødevarevirksomheder

Kravene til kvaliteten af vand i fødevareproduktion afhænger af typen af fødevarevirksomhed.

I fødevarevirksomheder efter primærproduktion skal man som udgangspunkt bruge drikkevand. Fødevarestyrelsen kan dog give tilladelse til, at en virksomhed genbruger vand. I nogle tilfælde kan virksomheden bruge vandholdige restprodukter fra fødevareproduktionen i stedet for nyt drikkevand, det kan f.eks. være det såkaldte "mælkevand i mejerier.

I primærproduktionen kan man i det fleste tilfælde klare sig med rent vand, altså vand af passende kvalitet.