Vand i fødevarevirksomheder

Kravene til vandkvalitet afhænger af typen af fødevarevirksomhed.

I fødevarevirksomheder efter primærproduktionen skal man som udgangspunkt bruge drikkevand. Virksomheden kan dog får tilladelse til genbrug af vand. I nogle tilfælde kan virksomheden bruge vandholdige restprodukter fra fødevareproduktionen i stedet for nyt drikkevand, det kan f.eks. være det såkaldte "mælkevand", som mejerier kan bruge.

I primærproduktionen kan man i det fleste tilfælde klare sig med rent vand, altså vand af passende kvalitet.