Guide: Sådan vurderer du fødevarer

Er du i tvivl om, hvornår du må donere fødevarer til velgørende formål? Hvornår det er nok at sortere afvigende varer fra? Eller om kan du bruge varerne som ingrediens i produktionen eller fryse dem ned? Her på siden hjælper vi dig med at vurdere dine fødevarer, hvis emballagens fx er beskadiget, eller der er en fejl i mærkningen.

Som virksomhed skal du altid sikre sig, at fødevarerne er i orden, så de ikke gør forbrugerne syge.

Hvordan er emballagen beskadiget?

Der er åbent helt ind til varen

 • Varen bør smides ud, da den kan være forurenet.
 • Undtagelser:
  • Frisk frugt med skræl og grøntsager med skræl kan sorteres og sælges, doneres eller bruges i virksomhedens produkter.
  • Hele æg kan sorteres og sælges, doneres eller bruges i virksomhedens produkter. Hvis æggene tages ud af den oprindelige indpakning, skal de oprindelige mærkningsoplysninger følge æggene, fx ved at give oplysningerne på en følgesedde

Dåsen er bulet

 • Bulede dåser kan sælges, doneres eller bruges i virksomhedens produkter.
 • Det gælder dog ikke, hvis:
  • Dåsen buler ud på grund af bakteriers gasproduktion.
  • Dåsen er utæt.
  • Dåsen har buler ved dåsens svejsninger i top, bund og på siden.
  • Dåsen har buler, der er dybere end ca. 1 cm.
  • Dåsen har rust, der ikke kan tørres af.

Varen er stadig beskyttet af anden indpakning

 • Varen kan sælges, doneres eller bruges i virksomhedens produkter.
 • Hvis produktet tages ud af den oprindelige emballage og oplysningerne ikke står på inderpakningen, skal de oprindelige mærkningsoplysninger følge produktet, fx ved at give oplysningerne på en følgeseddel.
Muggen eller stødt frugt og grønt kan sorteres fra, så der kun er frugt og grønt uden mug eller stødmærker tilbage
 
De sorterede varer kan sælges, doneres eller bruges i virksomhedens produkter. Varerne skal sorteres i virksomheden enten af eget personale eller af modtageren. Eller der kan træffes en tydelig aftale mellem donor og modtager om, at sorteringen sker hos modtager.
Varen må ikke sælges eller doneres. Ved udløb af ”sidste anvendelsesdato” betragtes en fødevare nemlig som farlig. Hvis "Sidste anvendelsesdato" er overskredet, må varen derfor hverken nedfryses, sælges, doneres eller bruges i virksomhedens egen produktion.

Undtagelse:
Varen kan inden holdbarhedens udløb oparbejdes til en ny fødevare og dermed få en ny og forlænget holdbarhed. Det kræver dog, at produktet under denne oparbejdning bliver varmebehandlet, så væksten af eventuelle sygdomsbakterier i produktet bliver elimineret.
Varen kan sælges eller doneres eller bruges i virksomhedens produkter, hvis det vurderes, at fødevaren stadig er egnet til konsum. En detailbutik som markedsfører udløbne "bedst før" fødevarer har som udgangspunkt ansvaret for, at fødevarerne stadig er egnet til konsum.

Du må også fryse fødevaren ned, men inden du fryser den ned, skal du (evt. i samråd med producenten) vurdere bl.a., om listeria kan vokse efter nedfrysning og optøning. Varebetegnelsen skal ændres til ”frosset”, og fødevaren skal mærkes med indfrysningsdato og med: ”Må ikke nedfryses igen efter optøning”.
 
OBS! Hvis du sælger varen, skal du markedsføre den med den udløbne dato og tydeligt gøre kunden opmærksom på, at varen har overskredet datoen for "Bedst før". Varen kan fx markedsføres separat fra lignende varer og med skiltning om, at varen har overskredet datoen.

Hvis fejlen udgør en risiko for forbrugerens sundhed 

 • Ved salg
  I salgssituationer skal fejlen udbedres på selve fødevaren.
  Eksempel: Varen mangler oplysninger om allergene ingredienser eller er mærket med holdbarheden "bedst før" i stedet for "sidste anvendelsesdato".
 • Ved donation
  Ved donation skal fejlen udbedres enten på selve fødevaren eller den korrekte mærkning skal gives i medfølgende dokumenter. Forbrugeren må ikke være i tvivl om, hvad den korrekte mærkning er.
  Eksempel: Varen mangler oplysninger om allergene ingredienser eller er mærket med holdbarheden "bedst før" i stedet for "sidste anvendelsesdato

 

Hvis fejlen ikke udgør en risiko for forbrugerens sundhed 

 • Ved salg
  Dette kan fx gøres ved at sætte et skilt op i nærheden af fødevaren med den korrekte mærkning
  Eksempel: Varen er mærket med forkert oprindelsesland eller nettovægt.
 • Ved donation
  De korrekte oplysninger behøver ikke at følge med varen, men der skal gøres opmærksom på, at der er risiko for forkerte oplysninger i mærkningen på fødevaren. Fx en seddel hvor der står, at der kan være fejl i mærkningen på varen.
Du kan sælge eller donere rester af mad fra virksomheden lige efter endt servering, selvbetjening, fx buffet, endt servering eller ved lukketid hvis:
 • Maden bliver spist umiddelbart efter
 • Resterne ser friske ud og lugter og smager, som de skal OG
 • Maden har enten:
  • været på køl,
  • været holdt varm ved 65ºC, eller
  • stået ved stuetemperatur max 3 timer

Aftager skal kunne få oplysninger om eventuelle allergene ingredienser.

Du kan genbruge rester af mad i virksomheden, hvis:

 • Resterne ser friske ud og lugter og smager, som de skal OG
 • Maden ikke har været serveret ved selvbetjening OG
 • Maden har været på køl eller holdt varm ved 65ºC

Aftager skal kunne få oplysninger om eventuelle allergene ingredienser.

Er din virksomhed detail eller engros?

Detail

 • Holdbarheden er mærket med "Bedst før" 
  Du må fryse fødevaren ned inden holdbarheden udløber - men være opmærksom på følgende: 
  • Inden du fryser fødevaren ned, skal du (evt. i samråd med producenten) vurdere bl.a., om listeria kan vokse efter nedfrysning og optøning.
  • Kunden eller forbrugeren skal tydeligt kunne se, hvis varen har overskredet datoen for "Bedst før". Du kan fx markedsføre varen adskilt fra lignende varer og skilte med, at denne vare har overskredet datoen og skal spises hurtigt efter optøning.
  • Det skal fremgå af mærkningen, at varen er frosset, og fødevaren skal mærkes med indfrysningsdato og med: ”Må ikke nedfryses igen efter optøning”.
 • Holdbarheden er angivet med "Sidste anvendelsesdato"
  Du må fryse fødevaren ned, men kun hvis den bliver optøet og brugt inden udløb af ”Sidste anvendelsesdato”. Vær dog opmærksom på følgende: 
  • Inden du fryser fødevaren ned, skal du (evt. i samråd med producenten) vurdere bl.a., om listeria kan vokse efter optøning.
  • Varen kan dog inden holdbarhedens udløb forarbejdes ved opvarmning til en ny fødevare og dermed få en ny og forlænget holdbarhed.
  • Varmebehandlingen skal sikre, at væksten af eventuelle sygdomsbakterier i produktet bliver elimineret.

Engros

 • Holdbarheden er mærket med "Bedst før"
  Du må fryse kødet ned i modningsperioden - men vær opmærksom på følgende: 
  • Du skal have dokumentation for modningsperioden.
  • Inden du fryser kødet ned, skal du (evt. i samråd med producenten) vurdere bl.a., om listeria kan vokse efter nedfrysning og optøning.
  • Kunden eller forbrugeren skal tydeligt kunne se, hvis kødet har overskredet datoen for "Bedst før". Du kan fx markedsføre kødet adskilt fra lignende varer og skilte med, at denne vare har overskredet datoen og skal spises hurtigt efter optøning.
  • Det skal fremgå af mærkningen, at kødet er frosset, og kødet skal mærkes med indfrysningsdato og med: ”Må ikke nedfryses igen efter optøning”.
 • Holdbarheden er angivet med "Sidste anvendelsesdato" 
  Du må fryse kødet ned i modningsperioden, men kun hvis kødet bliver optøet og brugt inden udløb af ”Sidste anvendelsesdato”. Vær dog opmærksom på følgende: 
  • Du skal have dokumentation for modningsperioden.
  • Inden du fryser kødet, skal du (evt. i samråd med producenten) vurdere bl.a., om listeria kan vokse efter optøning.
  • Kødet kan dog inden holdbarhedens udløb forarbejdes ved opvarmning til en ny fødevare og dermed få en ny og forlænget holdbarhed.
  • Varmebehandlingen skal sikre, at væksten af eventuelle sygdomsbakterier i produktet bliver elimineret.

Varen er mærket med "Bedst før"

Du må fryse fødevaren ned inden holdbarheden udløber.

Men OBS:

 • Inden du fryser fødevaren ned, skal du (evt. i samråd med producenten) vurdere bl.a., om listeria kan vokse efter nedfrysning og optøning.
 • Kunden eller forbrugeren skal tydeligt kunne se, hvis varen har overskredet datoen for "Bedst før". Du kan fx markedsføre varen adskilt fra lignende varer og skilte med, at denne vare har overskredet datoen og skal spises hurtigt efter optøning.
 • Det skal fremgå af mærkningen, at varen er frosset, og fødevaren skal mærkes med indfrysningsdato og med: ”Må ikke nedfryses igen efter optøning”.
   
  Varen er mærket med "Sidste anvendelsesdato"

Du må fryse fødevaren ned, men kun hvis den bliver optøet og brugt inden udløb af ”Sidste anvendelsesdato”.

Men OBS:

 • Inden du fryser fødevaren ned, skal du (evt. i samråd med producenten) vurdere bl.a., om listeria kan vokse efter optøning.
 • Varen kan dog inden holdbarhedens udløb forarbejdes ved opvarmning til en ny fødevare og dermed få en ny og forlænget holdbarhed.
 • Varmebehandlingen skal sikre, at væksten af eventuelle sygdomsbakterier i produktet bliver elimineret.
   

 

Se fotoplancher med guide til hvordan du vurderer fødevarer