Bestilt vejledning

Læs mere og bestil et vejledningsmøde om emner inden for lovgivning om fødevarer, økologi og animalske biprodukter.

Et bestilt vejledningsmøde er et tilbud til virksomheder om mod betaling at få vejledning om et eller flere emner indenfor lovgivning om fødevarer, økologi og animalske biprodukter. Bestilt vejledning er også det, som i lovgivningen er benævnt som rekvireret vejledning.

Den bestilte vejledning er i princippet den samme som den vejledning, som Fødevarestyrelsen allerede yder for at opfylde sine forvaltningsretlige forpligtelser som offentlig myndighed. Det særlige er, at Fødevarestyrelsen vejleder om de emner, som virksomheden specifikt har ønsket, og at det sker på et tidspunkt, som er aftalt på forhånd og passer ind i virksomhedens produktion eller aktiviteter.

Vejledningen vil typisk foregå som en dialog mellem virksomheden og en tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen.

Mere om bestilt vejledning

Den vejledning, Fødevarestyrelsen yder ved et bestilt vejledningsmøde, er i princippet den samme som den vejledning, styrelsen allerede i dag yder ved for eksempel et almindeligt kontrolbesøg eller ved henvendelse til Kundecentret i Fødevarestyrelsen. Men hvor Fødevarestyrelsen under et kontrolbesøg normalt vejleder om forhold, som naturligt dukker op i forbindelse med kontrolbesøget, er det ved bestilt vejledning virksomheden, der angiver temaet for vejledningen.

Du kan bestille et vejledningsmøde på et tidspunkt, der passer ind i virksomhedens produktion eller aktiviteter. ​​​

Ordningen om bestilt vejledning er et tilbud til ejere eller ledere af etablerede fødevarevirksomheder og nye ejere af fødevarevirksomheder eller virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter og afledte produkter. Ordningen er ikke rettet mod rådgivere eller konsulenter, men virksomheden kan efter de almindelige regler om partsrepræsentation lade sig bistå af disse under det bestilte vejledningsmøde. 

Ordningen kan benyttes af både etablerede og kommende virksomheder, der beskæftiger sig med fødevarer eller animalske biprodukter. ​​​

Fødevarestyrelsen kan udelukkende vejlede generelt om emner inden for lovgivningen og kan ikke yde rådgivning i forhold til vurdering af konkrete produkter, procedurer eller indretninger eller hjælp til udarbejdelse af konkret materiale. ​

Du kan bestille et vejledningsmøde med Fødevarestyrelsen inden for følgende emner:

 • Fødevarer
 • Risikoanalyse
 • HACCP-baseret egenkontrol
 • Indretning og drift, sporbarhed og tilbagetrækning
 • Autorisation og registrering
 • Mikrobiologiske kriterier
 • Fødevarekontaktmaterialer
 • Kemiske forureninger
 • Tilsætningsstoffer mv
 • Fødevarer til særlige grupper
 • Fødevarer tilsat næringsstoffer
 • Kosttilskud
 • Mærkning, herunder næringsdeklaration
 • Ernærings- og sundhedsanprisninger
 • Fødevarevirksomhed i privat køkken/boliger
 • Import
 • Eksport
 • Økologi

Animalske biprodukter og afledte produkter

 • Godkendelse og registrering
 • Indretning og drift
 • Anvendelse og bortskaffelse
 • National omsætning
 • Samhandel
 • Import
 • Eksport

​Du skal være opmærksom på, at der også kan være relevante regler for din virksomhed under andre myndigheder, f.eks. kommuner, herunder byggelovgivning og lokalplaner, brandvedtægter, alkoholbevillinger, og under andre statslige myndigheder, f.eks. SKAT, Arbejdstilsynet m.fl. Du skal selv søge information hos andre myndigheder om lovgivning, som kan have relevans for virksomheden.

Du betaler for både Fødevarestyrelsens forberedelse, tilstedetid ved mødet og eventuel efterbehandling. Betalingen for sagsbehandling opgøres pr. påbegyndt kvarter.

Fødevarestyrelsen udarbejder på grundlag af din bestilling et overslag over de forventede omkostninger ved forberedelse og gennemførelse af vejledningsmødet. Du skal betale et fast gebyr for overslaget. Gebyret er på 895 kr. ved overslag for vejledning om økologi- og fødevarereglerne.

Du skal også betale gebyr for overslaget, hvis du vælger ikke at modtage vejledningen, efter at du har modtaget overslaget.

Eksempel på​ betaling for et vejledningsmøde

Et vejledningsmøde om økologireglerne har varet i alt én time og finder sted hos virksomheden. Betalingen er fastsat således:

Ydelse Beløb
1 times vejledning 912 kr.
3 timers sagsbehandlingstid af 912 kr. pr. time. 2.736 kr.
Gebyr for udarbejdelse af overslag 895 kr.
Transportgebyr 606 kr.
I alt 5.149 kr.

Betaling for bestilt vejledning omkring reglerne for animalske biprodukter

Du betaler for Fødevarestyrelsens forberedelse, tilstedetid ved mødet, eventuel efterbehandling samt et eventuelt transportgebyr. Betalingen for sagsbehandling opgøres pr. påbegyndt kvarter og er på 940 kr. per time.

Fødevarestyrelsen udarbejder på grundlag af din bestilling et overslag over de forventede omkostninger ved forberedelse og gennemførelse af vejledningsmødet. Du skal betale et fast gebyr for overslaget, som er på 940 kr. Har du modtaget overslaget, skal du betale for overslaget, også selvom du vælger ikke at modtage vejledningen.

Ydelse 

Beløb 

1 times vejledning  940 kr.
Gebyr for udarbejdelse af overslag 940 kr. 
Transportgebyr 651 kr. 

Hvordan foregår​ sagsb​ehandlingen?

Når Fødevarestyrelsen modtager din bestilling, kontakter styrelsen dig for at afklare indhold til vejledningen ud fra de beskrivelser, du har angivet i bestillingen. Du vil herefter modtage et aftaleudkast, hvor tidspunktet og rammerne for det bestilte vejledningsmøde er fastsat.

Du vil blive bedt om at sende aftalen tilbage til Fødevarestyrelsen i underskrevet stand og ved brug af Fødevarestyrelsens kontaktformular inden en nærmere fastsat frist. Hvis du returnerer inden fristen, finder den bestilte vejledning sted på det aftalte tidspunkt. Hvis ikke du returnerer inden for fristen, foretager Fødevarestyrelsen ikke videre i sagen, og du vil få tilsendt en faktura på gebyret for overslag.

Skal jeg også betale for Fø​​devarestyrelsens transport?

Ja, hvis det bestilte vejledningsmøde finder sted uden for Fødevarestyrelsens lokalitet, f.eks. i din virksomhed eller på et andet sted efter dit ønske, skal du også betale et transportgebyr på 606 kr. for vejledning på fødevareområdet eller 651​ kr. i transportgebyr i forbindelse med vejledning på området for animalske biprodukter.

Vejledningen foregår på din virksomhed, på en af Fødevarestyrelsens lokaliteter eller en anden lokalitet udpeget af dig.

Normalt vil et bestilt vejledningsmøde tage én time. Hvis du ønsker, at vejledningen skal være af kortere eller længere varighed, skal du aftale det nærmere med Fødevarestyrelsen. Efter mødet udarbejder Fødevarestyrelsen en kort dokumentation af, hvad der er ydet vejledning om. Det får du udleveret som en kontrolinformationsblanket. Dokumentationen skal ikke hænges op sammen med kontrolrapporten.

Det er normalt Fødevarestyrelsens tilsynsførende fra fødevareenhederne, der vejleder om emner inden for fødevare- og økologilovgivningen, og tilsynsførende fra veterinærenhederne, der vejleder om emner indenfor animalske biprodukter. 

Du kan ikke forvente, at det er den samme tilsynsførende, som normalt fører tilsyn med din virksomhed, der også udfører den bestilte vejledning. Nogle gange kan der være behov for, at det er to tilsynsførende, der vejleder, f.eks. hvis du ønsker vejledning om flere emner inden for samme område eller emner om både fødevare-, økologi- eller animalsk biproduktlovgivning. Du skal betale for det samlede tidsforbrug, som alle medarbejdere i Fødevarestyrelsen har brugt på sagen. Din sædvanlige tilsynsførende vil få besked og se dokumentationen fra vejledningsbesøget.
 
I helt særlige tilfælde kan der være behov for at indhente bistand fra Fødevarestyrelsens ansatte i fagenhederne i hovedkontoret i Glostrup. 

Vejledningen fore​går på dansk

Vejledningen foregår på dansk, men du er velkommen til at tage egen tolk med.​

​I blanketten skal du sætte flueben ved det eller de specifikke emner, du ønsker vejledning om. Der er også et felt, hvor du skal beskrive mere detaljeret, hvad du ønsker vejledning om. Det hjælper Fødevarestyrelsen til at være bedst muligt klædt på til den bestilte vejledning.

Du skal også tage stilling til, hvor du ønsker det bestilte vejledningsmøde skal finde sted. F.eks. om det er hos din virksomhed, på en af Fødevarestyrelsens lokaliteter eller eventuelt et helt tredje sted.

Når Fødevarestyrelsen modtager din bestilling, kontakter styrelsen dig for at aftale et tidspunkt for det bestilte vejledningsmøde. Hvis der er brug for yderligere oplysninger, vil det også blive afklaret. Fødevarestyrelsen udarbejder og sender herefter et aftaleudkast til dig, hvori rammerne for vejledningen er nærmere fastsat.

Du vil blive bedt om at sende aftalen tilbage til Fødevarestyrelsen i underskrevet stand ved brug af Fødevarestyrelsens kontaktformular inden en nærmere fastsat frist. Hvis du returnerer inden fristen, finder den bestilte vejledning sted på det aftalte tidspunkt. Hvis ikke du returnerer inden for fristen, foretager Fødevarestyrelsen ikke videre i sagen. 

Fødevarestyrelsen kan tidligst komme 14 dage efter, vi har modtaget bestillingen. I bestillingsblanketten kan du angive ønsket uge og dag, og vi vil herefter kontakte dig for at aftale nærmere om tidspunktet.

Bestil vejledningsmøde via blanketten

Kan Fø​devarestyrelsen godkende min indretning eller mit produkt

Nej, Fødevarestyrelsen kan kun vejlede under besøget. Hvis du ønsker en godkendelse af indretningen, kan du søge om forhåndsgodkendelse af indretningen i fødevarevirksomheder. Det er en anden ordning. 
 
Læs mere om forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomheder

Kan Fødevar​estyrelsen udarbejde og udstede den endelige økologirapport

Nej, Fødevar​estyrelsen kan ikke udarbejde og udstede den endelige økologirapport samtidig med vejledningsbesøget. Hvis du skal have udstedt en økologirapport, skal du anmelde dine økologiske aktiviteter digitalt til Fødevarestyrelsen. Ved anmeldelse til Fødevarestyrelsen skal du vedhæfte beskrivelser og egenkontrolprocedurer for de økologiske aktiviteter, som du ønsker at påbegynde. Når Fødevarestyrelsen vurderer, at disse beskrivelser og egenkontrolprocedurer er tilstrækkelige til at sikre en god økologikontrol, vil de blive indarbejdet i en såkaldt økologirapport, som udstedes af Fødevarestyrelsen.

Læs mere om anmeldelses- og kontrolkrav til økologiske virksomheder

Fødevarestyrelsen yder ikke rådgivning eller praktisk hjælp

Fødevarestyrelsen kan udelukkende vejlede generelt om emner inden for lovgivningen og kan ikke yde rådgivning, godkende eller hjælpe med at udarbejde økologiprocedurer eller et konkret økologiregnskab.

Hvis du ønsker rådgivning i forhold til at udarbejde eller vurdere konkrete procedurer, regnskaber, produkter eller andet materiale, som vedrører virksomhedens konkrete løsninger i forbindelse med overholdelsen af reglerne, kan du henvende dig til en konsulent.​

Gå til formular for bestil vejledningsmøde hos Fødevarestyrelsen