Salmonella i foder

Både foder- og fødevarevirksomheder skal forebygge og bekæmpe salmonella i foder.

Fodervirksomheder, herunder primærproducenter af foder, og fødevarevirksomheder, der leverer restprodukter til foder (f.eks. restauranter, bagere og grøntforretninger) skal bekæmpe og forebygge salmonella i foder.

Hvis der er salmonella i foder, skyldes det typisk enten forurenede råvarer eller krydskontaminering. Olieholdige fodermidler, f.eks. sojakager/skrå, rapskager/skrå, og fiskemel, er de fodermidler, der oftest er forurenet med salmonella. 

Læs mere

Hvis en virksomhed finder salmonella i foder, må virksomheden ikke markedsføre foderet, uanset salmonella-serotype. Og virksomheden skal vurdere, om foderet kan være farligt og bør trækkes tilbage fra markedet. Virksomheden skal også kontakte Fødevarestyrelsen.

Kontakt Fødevarestyrelsen 

Læs mere  om vurdering af fund af salmonella i Fodervejledningens kapitel 37. Salmonella i foder.

Gå til Fodervejledningens kapitel 37. Salmonella i foder.

Læs mere om, hvordan virksomheder skal tilbagetrække og tilbagekalde foder  i Tilbagetrækningsvejledningen.

Gå til Tilbagetrækningsvejledningen

Fødevarestyrelsen kontrollerer, om virksomheden overholder reglerne og følger sit kontrolprogram for salmonella i foder. Fødevarestyrelsen tager bl.a. prøver for salmonella særlig kritiske steder i produktionen og tjekker rengøring og indretning. 

Dansk producerede høns, kyllinger og kalkuner har et meget lavt niveau af salmonella. Hvis der er salmonella i foder, kan det have store konsekvenser for denne produktion, og derfor er der særlige regler for foder til disse dyrearter. Læs mere her Fodervejledningen kapitel 37 om de særlige regler for foder til høns, kyllinger og kalkuner.

Gå til Fodervejledningens 37. Salmonella i foder