Indførsel fra tredjelande

Vær ekstra opmærksom hvis du ønsker at indføre varer og levende dyr fra lande uden for EU (tredjelande)

For at beskytte dyresundheden og folkesundheden i EU, er indførsel af varer og levende dyr fra tredjelande (lande uden for EU) underlagt en masse krav. Disse krav er fastsat i EU lovgivning og er gældende i hele EU. Der kan ikke dispenseres fra reglerne.

Der er lavet regler som gælder, hvis du ønsker at indføre i kommercielt øjemed, men også regler som gælder, hvis du ønsker at indføre vareprøver, eller hvis du indfører som privat person.

Vær især opmærksom på følgende

  • Fødevarer med animalsk indhold
  • Sammensatte produkter
  • Animalske biprodukter, herunder jagttrofæer
  • Ikke-animalske fødevarer under restriktion
  • Foder, både hvis det indeholder animalske bestanddele og hvis det indeholder ikke-animalske bestanddele under restriktion
  • Levende dyr

Der vil oftest være følgende krav

  • Krav om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, denne kontrol er gebyrbelagt
  • Krav om sundhedscertifikat

Krav til økologiske varer

Er din vare økologisk skal du være opmærksom på, at der oveni ovenstående krav er særskilte krav til indførsel og kontrol af økologiske varer fra tredjelande.

Læs mere om krav til indførsel af økologiske varer fra tredjelande

Hav styr på din egenkontrol

Som importør skal du via din egenkontrol sikre, at varerne overholder gældende regler. Udover de generelle krav til egenkontrol er der nogle mere specifikke krav vedrørende modtagekontrol og registrering, som du skal være opmærksom på ved indførsel af animalske varer fra samhandelsområdet.

Læs mere om egenkontrol

Hold dig opdateret 

Du kan læse mere om indførsel her på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Det er dog vigtigt, at du altid holder dig orienteret i gældende lovgivning.

Andre myndigheder kan også have regler, som skal overholdes. Vær blandt andet opmærksom på regler hos

Toldstyrelsen

Landbrugsstyrelsen

Miljøstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen

Du skal registreres som importør

Hvis du indfører varer og levende dyr kommercielt, herunder med salg for øje, skal du registreres af Fødevarestyrelsen.

Du skal sørge for, at du bliver registreret, inden du starter med at indføre. Registreringskravet gælder også, når det er dig, som iværksætter indførslen, også selvom du ikke modtager varerne. Registreringskravet gælder også selvom varerne ikke kommer til Danmark, men indføres til et andet sted i samhandelsområdet.

Jeg skal indføre fødevarer: 

Læs mere og registrer din virksomhed til indførsel af fødevarer 

Jeg skal indføre animalske biprodukter:

Læs mere om godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukter og find blanketten

Jeg skal indføre avlsmateriale og/eller levende dyr:  

Udfyld blanketten og indsend til Fødevarestyrelsen (pdf) 

 

Importør er ansvarlig

Hvis du indfører varer, både animalske og ikke-animalske, som er underlagt krav i forhold til indførsel, så er det dig, som er ansvarlig for at gældende regler overholdes. Dette uanset om du indfører kommercielt eller som privat person.

Gældende lovgivning

Det er vigtigt, at du holder dig orienteret i gældende lovgivning. De fleste regler vedrørende indførsel er EU regler. Der kan ske ændringer i lovgivningen. Hold derfor øje.

EU lovgivning (EUR-Lex)

Dansk lovgivning (retsinformation.dk)

Nøgle - hjælp til at finde lovgivning (pdf)