Godkendelse som kontrolsted, facilitet for videre transport eller godkendt transitlager

Hvis du ønsker, at din virksomhed bliver godkendt som kontrolsted (Control Point, CP), facilitet for videre transport for ikke-animalske varer eller godkendt transitlager for animalske varer skal du søge om dette hos Fødevarestyrelsen.

Godkendelsen er relevant for virksomheder, der ønsker at gøre brug af egne faciliteter i forbindelse med offentlig kontrol af ikke-animalske varer under restriktion fra tredjelande og for virksomheder som ønsker at oplagre ikke-konforme varer af animalsk oprindelse i transit.

  • Varer af animalsk oprindelse. Godkendelse af lager til opbevaring af ikke-konforme sendinger i transit, kan være relevant for animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter
  • Ikke-animalske varer. Godkendelse som kontrolsted (CP) eller facilitet for videre transport kan være relevant i relation til ikke-animalske fødevarer, foder samt fødevarekontaktmaterialer under importrestriktion.

Krav til virksomhederne

Din virksomhed kan, hvis den opfylder særlige krav, blive godkendt af Fødevarestyrelsen som kontrolsted (Control Point, CP) for ikke-animalske varer under importrestriktion, facilitet for videre transport for ikke-animalske varer under importrestriktion eller som transitlager for animalske varer.

  • Kravene til sådanne faciliteret er angivet i forordning 2019/1014, forordning 2019/2123 og forordning 2019/2124.

Der er forudsætninger for, at disse muligheder kan anvendes:

  • Virksomheden, hvor identitets- og fysisk kontrol skal foregå, skal være godkendt som kontrolsted, og valideret af myndighederne i TRACES som kontrolsted
  • Virksomheden, hvortil varer transporteres videre fra et grænsekontrolsted i afventning af analyseresultater, skal være godkendt som facilitet for videre transport, og valideret af myndighederne i TRACES som facilitet for videre transport  
  • Virksomheden skal have status som toldoplag, da der er tale om produkter, der ikke er indfortoldet. Dette gælder både for godkendt kontrolsted, facilitet for videre transport og transitlager.  Henvendelse om det skal ske til SKAT  
  • Brug af godkendt kontrolsted eller facilitet for videre transport kan kun ske efter aftale med myndigheden ved grænsekontrolstedet og den ansvarlige for sendingen, samt kontrolstedet eller facilitet for videre transport 

Ansøgning om godkendelse

Hvis du ønsker, at din virksomhed godkendes som et af ovenstående, skal du indsende en ansøgning til Fødevarestyrelsen, via virk.dk. Ansøgningsskema om godkendelse som kontrolsted, facilitet for videre transport eller godkendt transitlager.

 Ansøg her (virk.dk).