Sammensatte produkter

Her kan du læse om sammensatte produkter og regler for indførsel fra tredjelande.

Et sammensat produkt er en fødevare, som indeholder både vegetabilske ingredienser og forarbejdede animalske produkter, og hvor tilsætningen af den/de vegetabilske ingrediens(er) ændrer hovedkarakteristika af det endelige produkt​.

Sammensatte produkter kan udgøre en risiko for dyresundheden, da de indeholder animalske ingredienser. Derfor er der fastsat regler for deres indførsel fra tredjelande. Du skal sikre dig, at de sammensatte produkter, som du indfører fra tredjelande, overholder gældende regler.

Eksempler på sammensatte produkt​​er

 • Færdigretter med indhold af forarbejdede animalske produkter som kødprodukter eller mejeriprodukter. Eksempelvis forårsruller, nudler, tærter og pizza​
 • Kiks
 • Kagepulver
 • Mayonnaise
 • Chokolademousse
 • Budding
 • Suppe
 • Bagværk
 • Dressinger/Dip
 • Bouillon

Eksempler på produkter, som ikke e​​​​r sammensatte produkter

 • ​Tun i olie
 • Yoghurt med frugt
 • Ost med krydderier

Der findes fem forskellige typer af sammensatte produkter. De er inddelt på baggrund af den risiko, de udgør for dyresundheden. Alt efter hvilken type sammensatte produkt, der er tale om, vil der være forskellige krav til indførslen, herunder krav om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted og medfølgende certifikat.

De fem typer

Kategori a), b) og c), jf. forordning 2022/2292, artikel 20(2):

a) Kontrolleret temperatur. Sammensatte produkter som skal opbevares på køl/frost for at holde sig

b) Langtidsholdbart med colostrum (råmælk) og/eller kød. Langtidsholdbare (”shelf stable”) sammensatte produkter som indeholder colostrumbaserede produkter og/eller forarbejdet kød – uanset mængde

c) Langtidsholdbart uden colostrum og/eller kød. Langtidsholdbare sammensatte produkter som indeholder forarbejdede animalske produkter, der er omfattet af krav i bilag III til forordning 853/2004, som ikke er colostrumbaserede produkter og/eller forarbejdet kød, igen uanset mængde

Yderligere typer

Art. 20(2)(c) undtagelse) Langtidsholdbart uden indhold af produkter omfatte af krav i bilag III til forordning 853/2004. Langtidsholdbare sammensatte produkter, hvor de forarbejdede animalske ingredienser, som indgår i produktet, ikke er omfattet af krav i bilag III til forordning 853/2004. Det kan f.eks. være langtidsholdbare sammensatte produkter, hvor den eneste forarbejdede animalske ingrediens er honning eller insekter.

Art. 20(4) undtagelse) Langtidsholdbart hvor eneste forarbejdede animalske ingrediens er fødevareenzymer, fødevaretilsætningsstoffer og aromaer eller vitamin D3. Langtidsholdbare sammensatte produkter, hvor de forarbejdede animalske ingredienser er fødevareenzymer, fødevaretilsætningsstoffer og aromaer omfattet af forordning 1332/2008, 1333/2008 eller 1334/2008, eller som udelukkende indeholder vitamin D3.

Vær opmærksom på, at det er ligegyldigt, hvor mange procent af det sammensatte produkt de forarbejdede animalske produkter udgør. Uanset mængde vil det sammensatte produkt være omfattet af kravene.​

 

For at forebygge udbrud af smitsomme husdyrsygdomme er der nogle regler, som skal overholdes, når man indfører sammensatte produkter fra lande uden for EU.​​​​

Der stilles krav til selve den/de animalske ingredienser, og der stilles krav til selve det sammensatte produkt.

Krav til den/de animalske ingredienser

 • Godkendt oplistet tredjeland. Alle de forarbejdede animalske produkter (ingredienser), der indgår i det sammensatte produkt, skal stamme fra godkendte oplistede tredjelande.
 • Godkendt oplistet virksomhed. Alle de forarbejdede animalske produkter (ingredienser), som indgår i det sammensatte produkt, skal komme fra godkendte oplistede virksomheder.

Krav til selve det sammensatte produkt

 • Godkendt oplistet tredjeland. Selve det sammensatte produkt skal komme fra et godkendt tredjeland. Vær opmærksom på, at kategorien - a, b eller c - af det sammensatte produkt har betydning for, hvor mange af de forarbejdede animalske produkter (ingredienser) i det sammensatte produkt, som tredjelandet, der producerer det sammensatte produkt, skal være godkendt til.
 • Godkendt oplistet virksomhed. Hvis virksomheden forarbejder den animalske ingrediens, skal selve det sammensatte produkt komme fra en godkendt oplistet virksomhed.

Der skal udstedes enten et sundhedscertifikat eller en privat erklæring, som dækker det sammensatte produkt. Afgørende for om sendingen skal følges af et sundhedscertifikat, eller om der skal laves en privat erklæring, er hvilken kategori, det sammensatte produkt tilhører.

Varer med animalsk indhold fra lande uden for EU skal til offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, inden de kan indføres i Danmark eller andre EU-lande. Derfor skal sammensatte produkter også til offentlig kontrol på et grænsekontrolsted. 

Om et sammensat produkt skal til offentlig kontrol, afhænger af produktets KN-kode. Nogle sammensatte produkter vil skulle præsenteres til offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, for andre vil kontrollen stikprøvevis blive foretaget, når produktet er i omsætning.​

Ved kontrol skal et sammensat produkt ledsages af enten et sundhedscertifikat, som er udstedt af tredjelandets kompetente myndighed eller af en privat erklæring, som er udstedt af fødevarevirksomhedslederen (beror på kategorien af det sammensatte produkt). Fødevarevirksomhedslederen skal, inden privat erklæringen underskrives, sikre sig, at det sammensatte produkt opfylder kravene.

Læs mere om grænsekontrol af animalske fødevarer

Læs mere om offentlig kontrol og grænsekontrol

I 2022 og 2023 gennemfører Fødevarestyrelsen en vejlednings- og kontrolindsats i kampagnen "Indførsel af sammensatte produkter fra tredjelande". Ulovlig indførsel af sammensatte produkter vil blive sanktioneret. 

Læs mere om kampagnen "Indførsel af sammensatte produkter fra tredjelande"

Er mit produkt et sammensat produkt, og hvilke regler gælder for indførsel?

Beslutningstræet og faktaarket kan hjælpe dig til at vurdere, om du har et sammensat produkt, og hvilke betingelser dit sammensatte produkt skal leve op til for at kunne indføres fra tredjelande.

Fødevarestyrelsen har lavet en skrivbar version af privaterklæringen. Denne kan anvendes og er tilgængelig i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase

Vejledningen kan hjælpe dig, hvis du skal udfylde en privat erklæring

Beslutningstræ (pdf)

Faktaark (pdf)

Skrivbar privat erklæring

Vejledning, privat erklæring (pdf)