Prøver af animalske biprodukter

Vareprøver af animalske biprodukter (ABP) omfatter animalske biprodukter eller afledte produkter bestemt til særlige undersøgelser eller analyser, med henblik på gennemførelse af en produktionsproces, herunder forarbejdning af animalske biprodukter eller afledte produkter, udvikling af foderstoffer, foder til selskabsdyr eller afledte produkter eller afprøvning af maskiner eller udstyr.

Du skal være opmærksom på følgende

  • Registreret virksomhed. Din virksomhed skal være registreret.
    Læs mere om dette på Fødevarestyrelsens side om animalske biprodukter
  • Forudgående tilladelse. Din virksomhed skal søge og have en forudgående tilladelse til indførsel af prøven. Tilladelsen gives af den veterinærenhed, som din virksomhed hører under. Find din veterinærenhed. I tilladelsen vil der blive stillet nogle betingelser til prøven f.eks. skal den komme fra godkendt tredjeland
  • Sundhedscertifikat. Vareprøven skal være ledsaget af et sundhedscertifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag XV kapitel 8 i 142/2011
  • Offentlig kontrol på et grænsekontrolsted. ABP vareprøven skal anmeldes til kontrol via TRACES, CHEDP – læs mere om TRACES. Ved kontrollen gennemføres dokument, identitets og fysisk kontrol
  • Overvåget transport. Efter endt kontrol skal vareprøven føres overvåget til bestemmelsesstedet
  • Efter endt brug. Der er regler for, hvad der må ske med prøven efter endt brug, dette vil fremgå af tilladelsen