Godkendte grænsekontrolsteder og andre godkendte faciliteter

Hvis din sending er underlagt kravet om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, er det dit ansvar at sendingen præsenteres til kontrol på et godkendt grænsekontrolsted. Hvor kontrollen skal gennemføres afhænger af om du indfører varer med animalsk indhold, levende dyr eller ikke-animalske fødevarer og foder samt fødevarekontaktmaterialer under restriktion

Alle EU lande har lavet lister over deres godkendte grænsekontrolsteder og faciliteter. Kontrolstederne er godkendt af EU og lever op til gældende EU regler.

Danmarks liste over godkendte grænsekontrolsteder og faciliteter er fælles for dyr og varer af både animalsk- og ikke animalsk oprindelse. 

BCP for animalske og ikke-animalske produkter og levende dyr (pdf)

Godkendte grænsekontrolsteder i Grønland (pdf)

Godkendte grænsekontrolsteder i andre EU lande, Island og Norge

Sendinger med animalske varer og levende dyr skal til kontrol på første indgangssted i EU. Som importør er du ansvarlig for at sendingen forhåndsanmeldes via TRACES til relevant grænsekontrolsted.

Det er forskelligt hvor mange grænsekontrolsteder et land har og hvad det er godkendt til. Vær derfor opmærksom.

Dokumentkontrol for ikke-animalske varer under restriktion skal ske på et godkendt grænsekontrolsted. Som importør er du ansvarlig for at sendingen forhåndsanmeldes via TRACES til relevant grænsekontrolsted. Grænsekontrolsteder, der er godkendt til at modtage sendinger af ikke-animalsk oprindelse, er opført med forkortelsen "PNAO" (Products of Non-Animal Origin) på listen over godkendte grænsekontrolsteder. 

Godkendte kontrolsteder (Control Points, CP)

Hvis der udover dokumentkontrol skal foretages identitets- og fysisk kontrol kan denne del af kontrollen forskydes til et godkendt kontrolsted (Control Point, CP) inde i EU. Sendingen kan føres hertil, hvis sendingen passerer dokumentkontrollen.

Føres din sending ind via Københavns Lufthavn, skal du være opmærksom på, at der her udelukkende kan laves dokumentkontrol. Det betyder, at hvis din sending udtages til identitets- og fysisk kontrols, så skal den føres videre til et godkendt kontrolsted.

Sendingen kan kun efter aftale med grænsekontrollen og det pågældende godkendte kontrolsted gå videre til det godkendte kontrolsted.

Liste over godkendte kontrolsteder i Danmark (pdf)

Liste over godkendte kontrolsteder i EU

Facilitet for videre transport

Hvis din sending er kontrolleret på et grænsekontrolsted og/eller et godkendt kontrolsted, og der er udtaget prøver til laboratorieanalyse, så kan sendingen under visse omstændigheder transporteres videre til det endelige bestemmelsessted i afventning af analyseresultaterne. Vær opmærksom på, at sendingen ikke endnu er godkendt til fri omsætning.

For at en sending kan gå videre kræver det at resultatet af dokument- og identitetskontrollen er tilfredsstillende og at bestemmelsesstedet er godkendt som en facilitet for videre transport. 

Der er yderligere oplysninger   

Læs mere på siden om Godkendelse som kontrolsted, facilitet for videre transport og godkendt transitlager for animalske varer

Læs mere på Fødevarestyrelsens side Ikke-animalske produkter under importrestriktioner