Overvåget transport

Nogle sendinger, som indføres fra tredjelande, skal efter endt grænsekontrol videresendes til bestemmelsesstedet efter proceduren for overvåget transport. Det gælder primært animalske biprodukter (ABP) og genindførsler.

Overvåget transport betyder, at myndigheden stadig har kontrol over sendingen indtil bestemmelsesvirksomheden har dokumenteret, at de har modtaget sendingen. Proceduren er en ekstra sikkerhedsforanstaltning. Det blev tidligere kaldt kanalisering.

Overvåget transport består af følgende

  1. Grænsekontrollen plomberer sendingen og angiver det i CHED.
  2. Sendingen transporteres til bestemmelsesstedet.
  3. På bestemmelsesstedet kontrollerer modtagevirksomheden eller Fødevarestyrelsen plombe og transportmiddel.
  4. Modtagevirksomheden eller Fødevarestyrelsen bryder plomben.
  5. Fødevarestyrelsen dokumenterer i TRACES, at sendingen er nået frem til bestemmelsesstedet.

Vær opmærksom på, at ABP-virksomheder, som ønsker at modtage sendinger, hvor der er krav om overvåget transport, skal registrere sig hos Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en vejledning til alle virksomheder, som modtager sendinger omfattet af kravet om overvåget transport. Vejledningen findes på Retsinformation.

Læs mere om registrering af virksomheder, der håndterer animalske biprodukter

Læs vejledning om overvåget transport (retsinformation.dk)