Prøver til forskning og diagnostik

Prøver til forskning og diagnostik er animalske biprodukter og afledte produkter bestemt til følgende formål: undersøgelser som led i diagnosticeringsaktiviteter eller analyser til fremme af videnskabelig og teknologisk udvikling som led i undervisnings- eller forskningsaktiviteter

Du skal være opmærksom på følgende: 

 • Registreret virksomhed. Din virksomhed skal være registreret.
  Læs mere om dette på siden om animalske biprodukter 
 • Forudgående tilladelse. Din Virksomhed skal søge og have en forudgående tilladelse til indførsel. Tilladelsen gives af VeterinærØst. 
  I tilladelsen stilles betingelser til prøven, herunder betingelser, der sikrer kontrol med risici for folke- og dyresundheden. 
  Find VeterinærØst
 • Handelsdokument. Prøverne skal ledsages af et handelsdokument, der er fastsat krav til hvad et sådant skal indeholde
 • Offentlig kontrol på et grænsekontrolsted.
  • For prøver som indføres via Danmark og hvor bestemmelsesstedet er Danmark
   • Undtaget for kravet om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, det vil sige intet CHEDP og ingen grænsekontrol
   • Prøverne kan passere Toldstyrelsen blot ved forevisning af tilladelsen. Det er importørens ansvar, at betingelserne i tilladelsen overholdes
  • Prøver hvor indgangsland ikke er bestemmelsesland
   • Underlagt kravet om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, det vil sige, at der skal laves CHEDP – læs mere om TRACES. Og sendingen skal til kontrol. Grænsekontrollen skal have forevist tilladelsen
 • Efter endt brug. Der er regler for hvad der må ske med prøven efter endt brug, dette vil fremgå af tilladelsen.

Lovstof

Reglerne findes i forordningen om offentlig kontrol (2017/625), i forordningen om visse kategorier af dyr og varer, der er undtaget fra offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder (2019/2122) og gennemførelsesforordningen (142/2011)