Skraldning ved fødevarevirksomheder

Det er ”skraldning”, hvis man indsamler og spiser madaffald fra affaldscontainere ved fødevarevirksomheder. Læs mere om regler og risici her på siden.

​​​​​​​Risici ved at spise madaffald

Mad, der ligger i butikkernes con​tai​nere, er affald, og man må ikke give madaffald til andre som fødevare.​ Der kan nemlig være en sundhedsrisiko ved at spise madaffald. Holdbarhedsdatoen kan være overskredet, varen kan være blevet forurenet fysisk eller kemisk eller have været opbevaret for længe uden for køl mv.

Regler for kasserede madvarer

Der er regler for, hvordan du som fødevarevirksomhed skal håndtere og opbevare affald. Kasserede madvarer, der er smidt ud i affaldscontainere, er ikke længere fødevarer efter disse regler; og ofte ender madaffaldet i den samme container som andet affald (f.eks. papkasser og glasskår).

Du må ikke markedsføre skraldede fødevarer, da det er affald. Det er markedsføring, hvis en virksomhed f.eks. sætter et skilt op med opfordring til, at man kan skralde.

Læs mere om affald her i hygiejnevejledningen

Skraldning kan give gener for virksomheden, f.eks. risiko for rotter

Hvis skraldere efterlader rester af kasseret madaffald i containerområdet, er der risiko for at tiltrække skadedyr til gene og last for virksomheden.

Brug af f.eks. klorin til at hælde over madvarer i affaldscontainere

Fødevarelovgivningen forholder sig ikke til, om virksomheden må hælde f.eks. klorin ud over madaffald i en affaldscontainer. Denne problematik hører under Miljøministeriet.

Ikke lovligt at trænge ind og skralde på privat område

Skraldning kan være ulovlig indtrængning på privat grund på et indhegnet og aflåst område. Denne problematik er ikke omfattet af reglerne på fødevareområdet.

Råd til skraldere