Genbrug og recirkulering af vand i fødevarevirksomheder

Der er nogle muligheder for at genbruge eller recirkulere vand i fødevarevirksomheden. Men det må ikke gå ud over fødevaresikkerheden.

Der er tale om genbrug af vand, når man opsamler, renser og behandler vand, der tidligere er brugt i fødevareproduktionen, og recirkulerer dette vand i stedet for at bruge nyt drikkevand.

Fødevarestyrelsen kan give tilladelse til, at en fødevarevirksomhed genbruger/recirkulerer vand i virksomheden. Men det må ikke gå ud over fødevaresikkerheden.

Sådan søger du om at genbruge vand

Send en ansøgning til Fødevarestyrelsen med dokumentation for, at genbruget af vand ikke udgør en risiko for fødevaresikkerheden. Ansøgningen skal indeholde oplysning om:

  • Hvor vandet kommer fra
  • Hvilken kvalitet vandet har
  • Hvor vandet skal bruges
  • Hvordan vandet bliver behandlet, f.eks. ved filtrering, desinfektion mv.
  • Virksomhedens egenkontrolprogram baseret på HACCP, bl.a. med fastlagte analyser og styringsparametre
  • Overvejelser om, hvorvidt vandet potentielt kan være forurenet med andre stoffer end dem nævnt i drikkevandsbekendtgørelsen, og om der bør tages særlige analyser for disse
  • Anden relevant information

Vand der cirkulerer uden at blive tappet af og renset

I nogle tilfælde cirkulerer en virksomhed vand i produktionen, uden at vandet bliver tappet af og renset ind imellem. Det betragtes ikke som genbrug, da vandet blot bliver i anlægget i en længere periode.

Vandet kan bruges, så længe det er fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er virksomhedens ansvar at vurdere, hvor længe vandet i et givent kar eller anlæg kan cirkulere, før det skal skiftes. F.eks. hvis virksomheden i en periode bruger vand til transport af æbler på transportbånd, eller vand til at nedkøle rullepølser. Vandets kvalitet må ikke gå ud over fødevaresikkerheden.