Sporbarhedsvejledningen

Fødevarestyrelsens vejledning om sporbarhed på fødevareområdet handler om sporbarhedsregler for fødevarer. Vejledningen beskriver de krav, der stilles til sporbarhed og giver eksempler på god praksis.

Gå til vejledning om sporbarhedsreglerne for fødevarer (PDF)

For sporbarheden af animalske biprodukter og afledte produkter henvises til siden 'Generelt om animalske biprodukter'.

Link til siden generelt om animalske biprodukter.