Næringsdeklarationer

Mange fødevarer skal mærkes med en næringsdeklaration. En næringsdeklaration viser, hvad en fødevare indeholder af energi og næringsstoffer.

Reglerne for næringsdeklaration gælder for alle fødevarer undtagen kosttilskud og naturligt mineralvand. Der er særlige regler for de to produkter. 

Det er obligatorisk at ​​​næringsdeklarere færdigpakkede fødevarer.  Alle fødevarer, der er tilsat vitaminer og mineraler eller ernærings- og sundhedsanprises, skal også næringsdeklareres.​

Den obligatoriske næringsdeklaration omf​atter fødevarens indhold af energi, fedt, mættede fedtsyrer, kulhydrat, sukkerarter, protein og salt. Mængderne i næringsdeklarationen skal altid gives pr. 100 g eller pr. 100 ml af en fødevare. På den måde kan forbrugerne sammenligne energi- og næringsindholdet i forskellige fødevarer, når de handler.

Hvis man frivilligt vil næringsdeklarere færdigpakkede og ikke​​​-færdigpakkede fødevarer, er der en række krav. 

Sådan næringsdeklarerer du

Færdigpakkede fødevarer skal bære en næringsdeklaration 

En "færdigpakket fødevare" er: 

 • en vare, der som sådan udbydes til salg til den endelige forbruger og til storkøkkener, og
 • som består af en fødevare og den emballage, som den blev pakket i, inden den blev udbudt til salg, uanset om emballagen omslutter fødevaren helt eller delvist. Emballagen skal dog være på en sådan måde, at indholdet ikke kan ændres, uden at emballagen åbnes eller ændres.

En "færdigpakket fødevare" omfatter ikke fødevarer, der pakkes på salgsstedet på forbrugerens anmodning eller er færdigpakkede med henblik på direkte salg.

I den obligatoriske næringsdeklaration skal der være oplysning om:

 • Energi (KJ/kcal)
 • Fedt (g) 
 • Mættede fedtsyrer (g)
 • Kulhydrat (g)
 • Sukkerarter (g)
 • Protein (g)
 • Salt (g)

Mængden af næringsstoffer skal angives i faktuel mængde pr. 100 g eller pr. 100 ml, og kan supplerende også angives pr. portion eller pr. forbrugsenhed.

Supplerende kan indholdet også angives i procent (%) af referenceindtag, enten pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. portion eller pr. forbrugsenhed.

Hvis saltindholdet alene stammer fra naturligt forekommende natrium, må man angive en erklæring herom i nær tilknytning til næringsdeklarationen.

Næringsdeklarationen skal angives samlet og i et vist format

Næringsdeklarationen skal som udgangspunkt angives i tabelformat med tallene under hinanden. Kun hvis pladsen ikke er tilstrækkelig, kan næringsdeklarationen opstilles i linjeformat.

Frivillige fødevareoplysninger må ikke anføres, så det går ud over den plads, der er til rådighed for de obligatoriske fødevareoplysninger, herunder næringsdeklaration i tabelform.

De elementer, der indgår i næringsdeklarationen (energi og næringsstoffer) skal være angivet i en bestemt rækkefølge. Se rækkefølgen i Fødevareinformationsforordningens bilag XV.

Vitaminer og mineraler

Når du deklarerer vitaminer og mineraler, skal du angive indholdet både som faktuel mængde (i mg eller µg, afhængig af hvilket stof der er tale om) og som procentdel (%) af referenceindtag (RI). RI finder du i forordningens bilag XIII.

For at kunne næringsdeklarere vitaminer og mineraler skal fødevaren indeholde mindst 15 % af RI pr. 100 g (eller pr. portion, hvis pakken kun indeholder én enkelt portion).

For drikkevarer gælder dog, at der skal være mindst 7,5 % af RI.

Energi og andre næringsstoffer

Når du deklarerer energi og næringsstoffer, kan du frivilligt angive indholdet som procentdel af RI i følgende tilfælde: 

 • Ved deklaration i den obligatoriske næringsdeklaration (dog kun for energi samt fedt, mættede fedtsyrer, kulhydrater, sukkerarter, protein og salt)
 • Ved gentagelse af oplysninger på pakningens forside (energi, fedt, mættede fedtsyrer, sukkerarter og salt)
 • Ved næringsdeklaration af alkoholholdige drikkevarer
 • Ved næringsdeklaration af fødevarer, der ikke er færdigpakkede

Når du deklarerer med procentdele af RI pr. 100 g eller 100 ml af en fødevare, skal denne erklæring stå i umiddelbar nærhed af procentangivelserne:

 • "Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson 8400kJ/2000 kcal"

Det er ikke muligt at bruge andre referencepersoner, f.eks. børn, ældre eller gravide.

Frivillig gentagelse på forsiden

Hvis en færdigpakket fødevare har den obligatoriske næringsdeklaration (f.eks. på bagsiden af pakningen), må du gentage følgende oplysninger i pakningens primære synsfelt (f.eks. på forsiden):

 • Energi (kJ/kcal) eller 
 • Energi (kJ/kcal) – sammen med mængden af fedt (g), mættede fedtsyrer (g), sukkerarter (g) og salt (g)

Du skal angive mængden af næringsstoffer i faktuel mængde enten pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. portion eller pr. forbrugsenhed alene.

Hvis du angiver mængden af næringsstoffer udelukkende pr. portion eller forbrugsenhed, skal energiværdien gives både pr. 100 g/pr. 100 ml og pr. portion/pr. forbrugsenhed.

Supplerende kan indholdet også angives i procent (%) af referenceindtag, enten pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. portion eller pr. forbrugsenhed.

To muligheder for frivillig næringsdeklaration

Hvis du frivilligt vil næringsdeklarere ikke-færdigpakkede fødevarer, skal næringsdeklarationen som udgangspunkt udformes som for færdigpakkede fødevarer. Du kan dog i stedet anvende en forkortet version, hvor du enten kan angive energi alene eller energi, fedt, mættede fedtsyrer, sukkerarter og salt. Den forkortede version kan ikke suppleres med andre næringsstoffer.

Hvis du vælger at anvende den fulde næringsdeklaration, som for færdigpakkede fødevarer, skal denne angives pr. 100 g/100 ml. Hvis du vælger at benytte den forkortede version, kan denne angives pr. portion eller forbrugsenhed alene.

Hvis du ønsker at næringsdeklarere alkoholholdige drikkevarer, kan du nøjes med at deklarere energiindholdet fremfor en fuld næringsdeklaration.

Ekstra oplysninger i den obligatoriske næringsdeklaration

Du må kun supplere indholdet af den obligatoriske næringsdeklaration med oplysning om mængden af et eller flere af disse elementer:

 • Enkeltumættede fedtsyrer (g)
 • Flerumættede fedtsyrer (g)
 • Polyoler (g)
 • Stivelse (g)
 • Kostfibre (g)
 • Vitaminer og mineraler

Du kan vælge det eller de elementer, der er relevante for den pågældende fødevare.

Hvis du vil deklarere andre næringsstoffer, skal du deklarere dem i nærheden af – men udenfor – næringsdeklarationen.

Følgende fødevarer skal ikke næringsdeklareres

 • Fødevarer, der udbydes til den endelige forbruger og til storkøkkener uden at være færdigpakkede
 • Fødevarer, der pakkes på salgsstedet på køberens anmodning
 • Fødevarer, der er færdigpakkede med henblik på direkte salg
 • Drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 volumenprocent alkohol
 • Fødevarer, som er angivet i forordningens bilag V.

Næringsdeklaration er dog ikke undtaget, hvis du bruger en ernærings- eller sundhedsanprisning i markedsføringen af de fødevarer, der er angivet i bilag V. Hvis en drikkevare, der indeholder mere end 1,2 volumenprocent alkohol, ernæringsanprises, skal den også næringsdeklareres. 

Ved tilsætning af vitaminer og mineraler kræves i alle tilfælde en næringsdeklaration, også for ikke-færdigpakkede fødevarer.

Særlig næringsdeklaration for visse fødevarer

Næringsdeklarationsreglerne gælder også for fødevarer til særlige grupper, med mindre andet er fastsat i særreglerne. Der er mange krav, der adskiller sig.

Du kan læse mere på vores side om fødevarer til særlige grupper

Næringsdeklarationsreglerne gælder ikke for kosttilskud.

Du kan læse mere på vores side om kosttilskud