Markedsføring og mærkning af kosttilskud

Når du ønsker at markedsføre kosttilskud, skal du være opmærksom på både de generelle regler, som gælder for alle fødevarer, samt de specifikke regler, som gælder for kosttilskud.

Her kan du læse om markedsføring af kosttilskud herunder mærkningsregler for kosttilskud, markedsføring af kosttilskud på internettet og sondringen mellem kosttilskud og lægemidler.

Kosttilskud skal som andre fødevarer opfylde de generelle krav i fødevarelovgivningen. 

Bemærk især fødevareforordningens:

 • artikel 14, som bl.a. beskriver, at fødevarer ikke må markedsføres, hvis de er farlige,
 • artikel 16, der angiver, at reklamer, mærkning og præsentationen af fødevarer ikke må være vildledende, samt
 • artikel 17 om virksomhedens ansvar.

Vær opmærksom på, om kosttilskuddet indeholder ingredienser, som er novel food.

Læs mere om Novel food-reglerne

Relevante regler for mærkning og markedsføring af kosttilskud

Du skal:

Alle kosttilskud, der skal markedsføres i Danmark, skal anmeldes til Fødevarestyrelsen senest samtidig med markedsføring. 

Læs mere om anmeldelse af kosttilskud

Som for alle andre fødevareprodukter er det virksomhedens ansvar at sikre sig, at lovgivningen er overholdt, herunder, at produkterne er sikre at indtage.

Fødevarestyrelsen har lavet en vejledning til virksomheder om sikkerhedsvurdering af planteingredienser og -ekstrakter i kosttilskud.

Finde vejledningen om sikkerhedsvurdering af planteingredienser og -ekstrakter i kosttilskud

Vejledningen om sikkerhedsvurdering omfatter ikke veldefinerede stoffer, da disse som udgangspunkt skal godkendes af Fødevarestyrelsen inden markedsføring.

Læs mere om reglerne for tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler

Læs om særlige forhold vedrørende visse andre stoffer og kosttilskud

Indeholder dit kosttilskud vitaminer og mineraler, skal du følge Fødevarestyrelsens vejledende værdier for maksimalt indhold eller selv dokumentere sikkerheden af indholdet. 

Læs mere om vitaminer og mineraler i kosttilskud

Alle virksomheder, der har anmeldt et eller flere kosttilskud til markedsføring i Danmark, og som har en årlig omsætning på over 50.000 kr., skal betale et årligt beløb til finansiering af en styrket kontrol med kosttilskud.

Der opkræves 853 kr. pr. anmeldt kosttilskud og 10.646 kr. pr. virksomhed for virksomheder, der har anmeldte kosttilskud i kosttilskudsregistret pr. 1. februar indeværende år.

Kosttilskudsproduktet skal altid være forsynet med følgende oplysninger:

 • Varebetegnelsen 'Kosttilskud'.
 • Oplysning om, hvilke samt mængden af tilsatte vitaminer, mineraler og/eller visse andre stoffer, som produktet indeholder.
 • Navn både på dansk og latin for ingredienser bestående af plantedele (droger).
 • Den anbefalede daglige dosis.
 • En advarsel om ikke at indtage en højere dosis end den anbefalede daglige dosis, som er angivet.
 • En angivelse af, at kosttilskud ikke bør træde i stedet for en varieret kost.
 • En angivelse af, at produktet bør opbevares uden for små børns rækkevidde.
 • Mængden af de næringsstoffer eller stoffer med en ernæringsmæssig og/eller fysiologisk virkning, som er i produktet.
 • Mængden af de anførte næringsstoffer eller andre stoffer skal altid angives i forhold til den anbefalede daglige dosis.
 • Indholdet af vitaminer og mineraler skal angives i procent af de referenceværdier, der er anført i bilag XIII, DEL A, pkt.1, i Mærkningsforordningen.

Kosttilskud skal overholde de generelle mærkningsregler for færdigpakkede fødevarer

Eksempel på generel mærkning er, at produktet skal være mærket med en let læselig skrift på dansk, svensk eller norsk.

Af mærkningen skal fremgå:

 •  Firmanavn
 • Varebetegnelse
 • Overskuelig liste over samtlige fødevareingredienser og tilsætningsstoffer i produktet.

Læs mere om de generelle regler for mærkning af fødevarer

Husk det særlige mærkningskrav for koffein

Kosttilskud, der er tilsat koffein, skal mærkes med en oplysning, der skal stå i samme synsfelt som varebetegnelsen for produktet.

Oplysningens ordlyd er ”Indeholder koffein. Bør ikke indtages af børn eller gravide”.

Denne oplysning skal følges af en henvisning i parentes til koffeinindholdet udtrykt i forhold til den anbefalede daglige dosis.

Hvis din virksomhed markedsfører kosttilskud via internettet, gælder der særlige regler, som er beskrevet i E-handelsloven.

Virksomheder i Danmark skal overholde de danske regler, bl.a. fødevarelovgivning, når de markedsfører kosttilskud på internettet. Det betyder også, at virksomheden og dens aktiviteter - herunder markedsføring - er underlagt kontrol fra Fødevarestyrelsen.

Læs mere om E-handel

Du kan:

Du kan finde referenceværdier i Fødevareinformationsforordningens bilag XIII, DEL A, pkt. 1.

Procent af referenceværdierne kan angives på to måder.

 1. Betegnelsen "referenceindtag" kan anvendes ved angivelse af procent af referenceværdierne. Betegnelsen "Referenceindtag" kan forkortes "RI". Hvis forkortelsen "RI" anvendes, skal "RI" også skrives helt ud, dvs. "Referenceindtag". Dette kan angives som fx "procent af RI" eller "% af RI" med en markering (fx*), der tydeligt henviser til den fulde betegnelse.
 2. Betegnelsen "næringsstofreferenceværdier" kan anvendes ved angivelse af procent af referenceværdierne. Betegnelsen "næringsstofreferenceværdier" kan forkortes "NRV". Hvis forkortelsen "NRV" anvendes, skal "NRV" også skrives helt ud, dvs. "Næringsstofreferenceværdier". Dette kan angives som fx "procent af NRV" eller "% af NRV" med en markering (fx *), der tydeligt henviser til den fulde betegnelse.

Da betegnelsen "referenceindtag" skal anvendes på almindelige fødevarer, anbefaler Fødevarestyrelsen, at betegnelsen "referenceindtag" også anvendes på kosttilskud. Derved får forbrugerne den samme information på almindelige fødevarer og på kosttilskud.

Find fødevareinformationsforordningen på lovstofsiden for mærkning og markedsføring

Brugen af anprisninger i markedsføringen af kosttilskud er frivillig. Hvis du anvender anprisninger om ernærings- eller sundhedsmæssige egenskaber, skal de overholde EU-reglerne om ernærings- og sundhedsanprisninger (dvs. være godkendte). 

Læs mere om ernærings- og sundhedsanprisninger

Produkter, der markedsføres med en forebyggende eller helbredende effekt overfor sygdomme og sygdomssymptomer, skal være godkendt som lægemidler. De må ikke sælges som kosttilskud.

Grænsen for, hvornår et produkt ikke er et kosttilskud, men et lægemiddel, beror på en konkret vurdering, som foretages af Lægemiddelstyrelsen.

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside findes en mere udførlig beskrivelse af, hvad der som udgangspunkt gør et produkt til et lægemiddel.

Gå til Lægemiddelstyrelsens hjemmeside