Hvilke regler gælder for tilsætning af andre stoffer end vitaminer og mineraler til kosttilskud?

Der gælder særlige regler, hvis du ønsker at importere eller producere kosttilskud, som f.eks. indeholder animalske eller mineralske ingredienser eller er tilsat opkoncentrerede stoffer eller ekstrakter.

Der gælder særlige regler i Danmark for markedsføring af kosttilskud, der er tilsat stoffer med ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, f.eks. stoffer som EPA, DHA, inositol og koffein.

Læs om reglerne for tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer

I bilag 1 til bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer, kan du finde de generelle tilladelser til en lang række af stoffer med ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. De generelle tilladelser omfatter f.eks. aminosyrer, DHA, curcumin, inositol, creatin og koffein, som kan tilsættes bestemte fødevarekategorier, herunder kosttilskud, i bestemte mængder.

Tre forskellige sagsgange

Kosttilskud, der overholder de generelt tilladte mængder, kan markedsføres i Danmark uden forudgående accept. Det eneste, virksomheden skal gøre inden markedsføringen, er at registrere produktet hos Fødevarestyrelsen via virk.dk ligesom for alle andre kosttilskud. 

Læs om anmeldelse af kosttilskud

Hvis du ønsker at markedsføre kosttilskud, der er tilsat højere mængder af et stof end den mængde, der er generelt tilladte, skal du anmelde dette til Fødevarestyrelsen, inden produktet markedsføres.

Der findes en blanket til brug for anmeldelse af berigede fødevarer i kontaktformularen under "Ansøge". De oplysninger, der skal indsendes, fremgår af bilag 3 i bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer. 

Send anmeldelsen via Fødevarestyrelsens kontaktformular

Sagsbehandlingen starter først, når Fødevarestyrelsen har modtaget alle relevante oplysninger. Sagsbehandlingstiden kan være op til seks måneder fra alle relevante oplysninger er modtaget i Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen giver tilladelse til tilsætning af vitaminer og mineraler, medmindre tilsætningen er sundhedsskadelig. Fødevarestyrelsen baserer afgørelserne på risikovurderinger foretaget af DTU Fødevareinstituttet.

Hvis du ønsker at markedsføre kosttilskud, der er tilsat et stof med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, der​ ikke findes på bilag 1 (listen over generelle tilladelser), skal du søge om en godkendelse af stoffet, inden produktet kan sælges.

Du skal være opmærksom på, om stoffet hører til gruppen af nye fødevarer - kaldet "novel food". Hvis stoffet i produktet har status som novel food, er det ikke lovligt at markedsføre kosttilskuddet, før stoffet har fået en novel food-godkendelse på EU-plan. 

Læs mere om nye fødevarer og fødevareingredienser (novel food)

Der findes en blanket til brug for ansøgning om godkendelse af ikke-novel stoffer i kontaktformularen under "Ansøge". De oplysninger, der skal indsendes, fremgår af bilag 3, i bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer. 

Ansøg via Fødevarestyrelsens kontaktformular

Sagsbehandlingen starter først, når Fødevarestyrelsen har modtaget alle relevante oplysninger. Sagsbehandlingstiden kan være op til seks måneder fra alle relevante oplysninger er modtaget i Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen godkender tilsætningen af stoffet, medmindre tilsætningen er sundhedsskadelig. Fødevarestyrelsen baserer afgørelserne på risikovurderinger foretaget af DTU Fødevareinstituttet.

Hvis en ingrediens ikke er et "andet stof"

Hvis en ingrediens i et kosttilskud falder uden for stofdefinitionen, er det virksomhedens ansvar at sørge for, at ingrediensen og mængden heraf er sikker for forbrugerne. 

Læs mere om sikkerhedsvurdering i kosttilskudsvejledningen

Find eksisterende risikovurderinger for planter i kosttilskud

Hvad er visse andre stoffer?

Stoffer, som har eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, og som

  • ikke er vitaminer eller mineraler,
  • har en renhed på minimum 50 % eller er opkoncentreret 40 gange eller mere, og
  • normalt ikke indtages som en fødevare i sig selv og normalt ikke anvendes som en typisk ingrediens i fødevarer.