Liste over planter og stoffer med risikovurderinger

Fødevarestyrelsen har udarbejdet listen neden for over risikovurderinger af planter.

Fødevarestyrelsen bruger risikovurderinger ved kontrol med kosttilskud med planteingredienser og andre stoffer. Listen indeholder de risikovurderinger af planter, som DTU Fødevareinstituttet har foretaget for Fødevarestyrelsen siden 2009. For hver plante er der én risikovurdering, og har DTU Fødevareinstituttet foretaget flere risikovurderinger gennem tiden, ligger der kun den nyeste og mest opdaterede.

​Listen indeholder også de planter og stoffer, som er forbudt at anvende i EU i fødevarer og kosttilskud. Her er det den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, der har foretaget risikovurderingerne.

Listen er alene vejledende. Fødevarestyrelsen opdaterer listen løbende, når der er ny viden.​​

​​​​Liste over planter og stoffer med risikovurderinger

Latinsk navn ​Synonymnavn(e) ​Link(s) til risikovurdering(er)
Alisma plantago-a​quatica Vejbred-skeblad Risikovurdering af 9. juni 2011 (pdf)
Supplerende notat af 10. juli 2015 (pdf)
Camellia sinensis Grøn te EFSA’s vurdering af 14. marts 2018 (pdf)
​Cimicifuga racemosa ​Sort slangerod
Sølvlysrod
Black cohosh
Risikovurdering af 28. september 2009 (pdf)
​Ekstrakt af Citrus aurantium L (synefrin) ​Pomerans Risikovurdering af 12. december 2014 (pdf)
​1,3-dimethylamylamine ​DMAA
4-methylhexan-2-amin
4-methyl-2-hexanamin
Risikovurdering af 22. juni 2016 (pdf)
​Ephedra L ​Ephedra-slægten
Ledris
Ma huang
​Forbudt at anvende i fødevarer og kosttilskud i EU, jf. forordning 1925/2006
​Garcinia cambogia ​Garcinia gummi-gutta (L.) Roxb Risikovurdering af 4. oktober 2018 (pdf)
​Huperzia serrata (Thunb.) indeholder stoffet Huperzin A ​Lycopodium serratum Thunb. Risikovurdering af 21. april 2016 (pdf)
​Lepidium meyenii Walp. ​Maca
Lepidium peruvianum Chacon.
​Risikovurdering af 23. oktober 2020 (pdf) ​
​Ocimum tenuiflorum L. ​Hellig basilikum
O. sanctum L
Risikovurdering af 10. juli 2019 (pdf)
​Hypericum perforatum ​Prikbladet perikon (perikum) Risikovurdering af 14. januar 2019 (pdf)
​Pausinystalia johimbe ​Johimbe
Yohimbe
​Forbudt at anvende i fødevarer og kosttilskud i EU, jf. forordning 1925/2006
​Piper Nigrum L. ​Sort peber Notat om den danske befolknings indtag af sort peber, herunder piperin i sort peber, fra den almindelige kost (pdf)
​Polygonum Multiflorum Thunb. ​He-shou-wu
Ho-shou-wu
Storkonval
Mangeblomstret pileurt
Fo-ti
Helxine multiflorum
Pleuropterus cordatus
Chinese cornbind
Risikovurdering af 4. oktober 2018 (pdf)
​Tribulus terrestris L. ​Malteserkors
Rumpetron
Risikovurdering af 18. august 2014 (pdf)
​Withania somnifera ​Ashwagandha Risikovurdering - Withania somnifera 15. maj 2020 (pdf)

Liste over stoffer uden risikovurderinger som Fødevarestyrelsen betragter som farlige

Navn ​Beskrivelse
​2,4-dinitrophenol (DNP)

​Stoffet er et gult pulver, som enten sælges i pulverform eller i kapsler, typisk på udenlandske hjemmesider.
Det aktive stof bliver markedsført til slankeformål, men bruges også indenfor bodybuilder-verdenen. I kombination med andre præsentationsfremmende midler kan DNP give alvorlige bivirkninger.
Siden 2015 er der alene i England mindst 13 personer, som er døde efter at have taget DNP.
DNP ændrer bl.a. forbrændingen i kroppen, hvilket øger kroppens temperatur, så man risikerer dødelig overophedning.
Fødevarestyrelsen fraråder forbrugere at indtage produkter med DNP.