Anmeldelse af kosttilskud

Du skal anmelde dit kosttilskud senest samtidig med markedsføringen i Danmark.

Blanketter

Brug blanketter til at anmelde og afmelde kosttilskud til Fødevarestyrelsen. Det er obligatorisk at anmelde dit kosttilskud via den digitale selvbetjeningsløsning, medmindre du er fritaget. Læs mere om det her på siden. 

Alle tre blanketter kræver, at du: 

 • logger ind med MitID og
 • bruger en anden browser end Internt Explorer.

Anmeld et nyt kosttilskud

Anmeld ændring i sammensætning af et allerede anmeldt kosttilskud

Afmeld anmeldte kosttilskud - når markedsføringen ophører permanent

Hvis du ople​​ver fejl i systemet

Beskriv den fejl, du oplever, og send beskrivelsen via Fødevarestyrelsens kontaktformular.​ Tag gerne et skærmbillede og vedhæft billede. 

Afmeldte produkter

Afmeldte produkter må ikke markedsføres hverken fra engrosvirksomheden, hjemmesider eller detailbutikker. Hvis der stadig er produkter på butikshylderne, skal disse aktivt trækkes tilbage af den produktansvarlige virksomhed. Engrosvirksomhedens eventuelle restlager af produktet må heller ikke sælges længere.

Fritagelse fra den digitale selvbetjeningsløsning

Du er kun fritaget fra den digitale selvbetjeningsløsning, hvis du lever op til en af tre grunde:

 • Din virksomhed er blevet fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post hos kommunen (virksomhed med CVR-nummer).

 • Du som person er blevet fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post hos kommunen.

 • ​​Din virksomhed har en omsætning under 50.000 kr. om året, og der ikke kan etableres en internetforbindelse på almindelige vilkår (virksomhed uden krav om CVR-nummer).

Du er ikke fritaget, alene fordi du f.eks. ikke har en PC eller ikke har et MitID.

Virksomheder og personer, som er blevet fritaget for tilslutning til Offentlig Digita​​l Post:

 1. Send en kopi af dokumentation for fritagelsen via vores kontaktformular eller som brev til:

  Fødevarestyrelsen,
  Stationsparken 31-33,
  2600 Glostrup

 2. Anfør, at fritagelsen vedrører anmeldelse af kosttilskud. 

 3. Når vi har modtaget dokumentationen, sender vi en papirblanket, som du skal udfylde i hånden. Du kan ikke få tilsendt blanketten, før Fødevarestyrelsen har modtaget dokumentationen.

 4. Udfyld og underskriv blanketten, og send den til Fødevarestyrelsen via vores kontaktformular eller som brev.

Virksomheder med en omsætning under 50.000 kr. om året (virksomhed​​​er uden krav om CVR-nummer), og som derfor ikke er omfattet af kravet om tilslutning til Offentlig Digital Post:  

 1. Kontakt Fødevarestyrelsen på tlf. 72 69 00 00 og bed om at få tilsendt en tro og love-erklæring om, at der ikke kan etableres internetforbindelse med beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår der, hvor din virksomhed er beliggende.​

 2. Udfyld en tro og love-erklæringen.

 3. Send erklæringen til:

  Fødevarestyrelsen,
  Stationsparken 31-33,
  2600 Glostrup

 4. Når vi har modtaget og vurderet erklæringen, får du tilsendt en papirblanket til at udfylde i hånden.

 5. Udfyld og underskriv blanketten og send den til Fødevarestyrelsen.

Udenlandsk virksomhed

Udenlandske virksomheder skal ikke bruge den digitale anmeldelsesblanket. I stedet skal de downloade og udfylde en engelsk blanket, der ligger på den engelske del af hjemmesiden. Blanketten skal du sende via Fødevarestyrelsens kontaktformular.  ​​

Find den engelske blanket til at anmelde kosttilskud