Anmeldelse af kosttilskud

Du skal anmelde dit kosttilskud senest samtidig med markedsføringen i Danmark.

Blanketter

Disse blanketter skal bruges i forbindelse med anmeldelse af kosttilskud til Fødevarestyrelsen. Det er obligatorisk, at du skal anmelde dit kosttilskud via den digitale selvbetjeningsløsning.

Alle tre blanketter kræver, at du: 

  • logger ind med NemID/MitID og
  • bruger en anden browser end Internt Explorer.

Hvis du ople​​ver fejl i systemet, skal du beskrive den fejl, du oplever (tag evt. et "screenshot" og vedhæft billedet), og sende beskrivelsen via Fødevarestyrelsens kontaktformular.​

Du skal bruge denne blanket til at anmelde et n​yt kosttilskud​​​​:

Anmeld et nyt kosttilskud

Du skal bruge denne blanket til at anmelde, at du har ændret i sammensætningen af et allerede anmeldte kosttilskud: 

Anmeld ændringer til allerede anmeldte kosttilskud  

Du skal afmelde anmeldte kosttilskud, når markedsføringen ophører permanent. Du skal bruge denne blanket til at afmelde anmeldte kosttilskud: 

Afmeld anmeldte kosttilskud

Afmeldte produkter må ikke markedsføres længere hverken fra engrosvirksomheden, hjemmesider eller detailbutikker. Hvis der stadig er produkter på butikshylderne, skal disse aktivt trækkes tilbage af den produktansvarlige virksomhed ved afmelding af produktet. Engrosvirksomhedens eventuelle restlager af produktet må heller ikke sælges længere, når produktet er afmeldt.

Du kan ikke undlade at anvende den digitale selvbetjeningsløsning, alene fordi du fx ikke har en PC, eller ikke har et NemID. 

Du kan kun undlade at anvende den digitale selvbetjeningsløsning, hvis:

  1. Din virksomhed er blevet fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post hos kommunen (virksomhed med CVR-nummer),
  2. Du som person er blevet fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post hos kommunen, eller
  3. ​​Din virksomhed har en omsætning under 50.000 kr. om året, og der ikke kan etableres en internetforbindelse på almindelige vilkår (virksomhed uden krav om CVR-nummer).

Virksomheder og personer, som er blevet fritaget for tilslutning til Offentlig Digita​​l Post:

Send en kopi af dokumentation for fritagelsen for tilslutning til Offentlig Digital Post til Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup, eller via kontaktformularen. Anfør, at fritagelsen vedrører anmeldelse af kosttilskud. Du kan ikke få tilsendt blanketten, før Fødevarestyrelsen har modtaget dokumentationen.

Når dokumentationen er modtaget, sender Fødevarestyrelsen en papirblanket til at udfylde i hånden. Udfyld og underskriv blanketten, og send den til Fødevarestyrelsen.

Virksomheder med en omsætning under 50.000 kr. om året (virksomhed​​​er uden krav om CVR-nummer), og som derfor ikke er omfattet af kravet om tilslutning til Offentlig Digital Post:  

​Du skal udfylde en tro og love-erklæring på, at din virksomhed ligger på en adresse, hvor der ikke kan etableres en internetforbindelse med beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår.​

Kontakt Fødevarestyrelsen på tlf. 72 69 00 00 og bed om at få tilsendt en tro og love-erklæring om, at der ikke kan etableres internetforbindelse med beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår der, hvor din virksomhed er beliggende. Udfyld erklæringen og send den til Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup.

Når Fødevarestyrelsen har modtaget og vurderet erklæringen, får du tilsendt en papirblanket til at udfylde i hånden. Udfyld og underskriv blanketten og send den til Fødevarestyrelsen.

Udenlandske virksomheder skal ikke bruge den digitale anmeldelsesblanket, men i stedet downloade og udfylde en engelsk blanket, der ligger på den engelske del af fvst.dk. Blanketten skal du sende via Fødevarestyrelsens kontaktformular.  ​​

Link til engelsk kosttilskudsanmeldelsesblanket