Diverse afgifter for dyrehold

Læs om de forskellige afgifter for dyrehold, som Fødevarestyrelsen opkræver.

​​​​​​Fra 2022 har Fødevarestyrelsen overtaget faktureringen af en række afgifter, der hidtil er varetaget af SEGES på vegne af Fødevarestyrelsen.

Det drejer sig om afgifter for:

  • registreringer i CHR
  • finansiering af dyrevelfærdskontrol
  • finansiering af Vetstat
  • finansiering af antibiotikakontrol i svinebesætninger (gult kort)
  • svineflytningsgebyr

Fra 2023 vil der endvidere blive faktureret for

  • finansiering af PRRS-kontrol og af registrering og overvågning af PRRS-sundhedsstatus

​Afgiften er differentieret i forhold til dyreart.

Hjemmel til opkrævningen findes i bek. 964/2022, § 20.

Kvæ​​g

Der skal betales 9,96 kr. pr. årsdyr registreret i CHR i perioden fra 1. januar til 31. december 2022.​

Får og​ geder

Der skal betales 240,99 kr. pr. besætning, der har været registreret i CHR i 8 dage eller mere i 2022.

Svi​n

Der skal betales 164,62 kr. pr. besætning, der har været registreret i CHR i 8 dage eller mere i 2022.​

Afgiften er differentieret i forhold til dyreart.

​Hjemmel til opkrævningen findes i bek. 977/2023, § 26.

Kvæg

Der skal betales 1.936 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger, hvoraf mindst én er med kvæg, med en besætningsstørrelse på over 40 dyr; og 700 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger, hvoraf mindst én er med kvæg, med en besætningsstørrelse fra 10 til 40 dyr.​

S​vin​

Der skal betales 1.912 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger, hvoraf mindst én er med svin, med en besætningsstørrelse på over 40 dyr; og 691 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger, hvoraf mindst én er med svin, med en besætningsstørrelse​ fra 10 til 40 dyr.

Andre

​Der skal betales 1.199 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger med en besætningsstørrelse på over 40 dyr (for fjerkræ dog over 2.000 dyr); og 434 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger med en besætningsstørrelse​ fra 10 til 40 dyr​ (for fjerkræ dog op til 2000 dyr).

Besætningsejere, der ejer flere besætninger med forskellige dyrearter, opkræves således kun én afgift.​

Afgiften er differentieret i forhold til dyreart.

Læs spørgsmål og svar til Vetstat-afgiften for yderligere oplysning (pdf)

Kvæ​​g

Der skal betales 0,24 kr. pr. årsdyr registreret i CHR i perioden fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022.

Svin

Der skal betales 410 kr. pr. besætning registreret i CHR pr. 1. februar 2023.

Afgiften opkræves i besætninger på mindst 10 dyr.

Hjemmel til opkrævningen findes i bek. 977/2023, § 18, stk. 1​.

Der skal be​tales 449 kr. pr. besætning registreret i CHR pr. 1. februar 2023.

Der skal betales 2,33 kr. for hver fraflytning af svin i 2022​.

Hjemmel til opkrævningen findes i bek. 964/2022, § 20, stk. 3​.​

Der skal betales 507 kr. i 2023 fra svinebesætninger, der opfylder nedenstående krav​.

  • Til finansiering af kontrol med besætningsejeres efterlevelse af tiltag i reduktionsstrategien for grisesygdommen PRRS (Porcin reproduktion- og respirationssyndrom) opkræver Fødevarestyrelsen et årligt beløb pr. grisebesætning med mere end 10 søer eller mere end 100 grise.
  • Beløbet opkræves hos ejere af grisebesætninger, som i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) pr. 1. februar 2023 er registreret med en besætningsstørrelse på mere end 10 søer i kategorien søer/gylte/orner eller mere end 100 grise i alt. ​

Der skal derudover betales 912 kr. i 2023 fra svinebesætninger, der opfylder nedenstående krav​.

  • Til finansiering af registrering og overvågning af danske grisebesætningers PRRS-sundhedsstatus opkræver Fødevarestyrelsen et årligt beløb pr. grisebesætning med mere end 10 dyr i kategorien søer/gylte/orner eller mere end 100 grise. 
  • Beløbet opkræves hos ejere af grisebesætninger, som i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) pr. 1. juni 2023 er registreret med en besætningsstørrelse på mere end 10 dyr i kategorien søer/gylte/orner eller mere end 100 grise i alt. ​

Hjemmel til opkrævningen findes i § 16 i bekendtgørelse nr. 977/2023.