Fødevarestyrelsens laboratorieydelser indenfor veterinære prøver

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for veterinære lægemiddelrester i urin og plasma, hvilket muliggør analyse af prøver fra levende dyr.

Der anvendes moderne analyseteknikker, der lever op til international standard. Laboratoriet rådgiver om laboratoriemæssige spørgsmål og vejleder i tolkning af analyseresultater. Kan vi ikke selv udføre analysen, henviser vi gerne til underleverandører.

Analyser for veterinære lægemidler i fødevarer

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for forskellige veterinære lægemidler. Nedenfor er listet en række eksempler. 
 

  • Antibiotika (penicilliner, tetracykliner, sulfonamider, chloramphenicol)
  • Vækstfremmere (steroider, beta-agonister)
  • Ormemidler (benzimidazoler, levamisol, piperazin)
  • NSAID
  • Foder tilsætningsstoffer (coccidiostatika)


Vores analyseprogram involverer både tilladte og forbudte lægemidler.

Bestilling

Forsendelse

  • Prøver af urin skal være på minimum​ 50 mL.
  • Prøver af plasma skal være min. 50 mL heparinstabiliseret blod.
  • Prøver af muskel og organer skal være på min. 100 g.

Prøven indsendes i en lukket plastbeholder/pose.

Analysepris

Kontakt Fødevarestyrelsens laboratorium for et tilbud

Prøver skal ledsages af en blanket

Prøver, der indsendes til analyse, skal ledsages af en blanket, hvor der står, hvilken analyse der skal gennemføres.

Udfyld bestillingsblanket

Send prøven til Fødevarestyrelsens laboratorium

Send prøven med den udfyldte blanket til:

Fødevarestyrelsen Laboratoriet Ringsted
Søndervang 4
4100 Ringsted
Att. KFF

​Svartid

Du får analysesvar inden for 10 arbejdsdage.

Hurtigere svartid kan aftales.​