Dyrlæge i Fødevarestyrelsen

Som dyrlæge i Fødevarestyrelsen får du få mange spændende og udfordrende arbejdsopgaver og et stort fagligt fællesskab.

Hos os får du som dyrlæge et stort fagligt fællesskab og mange forskellige arbejdsopgaver, og du kan være med til at sikre en høj fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. 

Danmarks største arbejdsplads for dyrlæger

Fødevarestyrelsen har 450 dyrlæger spredt over hele landet. Det gør os til Danmarks største arbejdsplads for dyrlæger.

Som dyrlæge i Fødevarestyrelsen arbejder du for alle landets dyr og for god dyrevelfærd og for, at vi ikke bliver syge af den mad, vi spiser. 

 

Som dyrlæge i en veterinærenhed arbejder du med dyresundhed og dyrevelfærd. Du overvåger bl.a. de husdyrsygdomme, der er smitsomme, og som man har pligt til at anmelde.

Du har en vigtig rolle i forhold til dyrevelfærden, når du kører på tilsyn i besætninger og kontrollerer dyrenes trivsel.

Du kører også med politiet på dyreværnssager, hvor du vurderer, om der er sket overtrædelser af dyreværnsloven. Arbejder du med eksport af levende dyr, kombinerer du dyresundhed og -velfærd.

Den ene dag kan du være ude i et pizzeria for at håndtere en sygdomssag. Den næste dag er du hos en stor produktionsvirksomhed. Ingen dage er ens, og du vil opleve stor variation.

Du bruger typisk halvdelen af din tid på kontor, hvor du fx har certifikatvagter og sagsbehandler ud fra faste regler og lovgivning, og den anden halvdel på tilsyn.

Jobbet er fleksibelt, og du har god mulighed for at påvirke din arbejdsdag og dine opgaver. Sparring med dine kollegaer er en væsentlig del af arbejdet. 

Som dyrlæge på hovedkontoret i Glostrup er du med til at sætte dagsordenen.

Det kan være inden for dyrevelfærd, antibiotika, medicinforbrug, handel eller eksport. Din vurdering kan danne grundlag for politiske beslutninger om, hvordan udfordringerne skal håndteres.

Fødevarestyrelsen er altid klar til en situation, hvor der kommer et udbrud af fx fugleinfluenza eller en anden dyresygdom, og her spiller dyrlægerne en stor rolle.

I en beredskabssituation er du som dyrlæge med til at håndtere alvorlige dyresygdomme. Ofte bliver der nedsat en krisestab, der leder indsatsen, og her indgår dyrlægerne sammen med andre fagpersoner.

Som dyrlæge i Fødevarestyrelsen kan du have din daglige gang ved en af landets grænser. Her laver du den kontrol af forsendelser, som vi har pligt til som medlem af EU.

Det kan være kontrol af levende dyr, animalske fødevarer, fisk og fiskeprodukter, jagttrofæer, prøver til forskning og diagnostik samt krydstogtskibenes proviant. Som grænsedyrlæge er der både dyr, fødevarer, logistik og planlægning i din arbejdsdag.

Gode arbejdsforhold

I Fødevarestyrelsen bliver du en del af en stor og alsidig arbejdsplads.

Vi arbejder for at skabe rammerne for det gode arbejdsliv, og vi lægger vægt på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Vi ønsker fleksibilitet og god balance i arbejds- og privatliv. Og så lægger vi stor vægt på, at vi har det sjovt sammen i hverdagen.

Som dyrlæge i Fødevarestyrelsen har du gode arbejdsforhold og et system, der passer på dig og varetager dine interesser

Som dyrlæge hos os...

... kan du bl.a. arbejde:

  • i en veterinærenhed
  • i en fødevareenhed
  • på hovedkontoret
  • på et slagteri
  • ved grænsen

Praktik for veterinærstuderende