Sanne Thorn Jensen, dyrlæge

– om at arbejde med lovgivning i praksis og videndeling med andre medlemslande.

Jeg er med til at omsætte EU-lovgivning til praksis, når vi bekæmper ulovligt fiskeri ud over Danmarks grænser. Her er jeg dagligt i kontakt med vores dygtige kontrollører ude i fødevareenhederne for at finde løsninger på problemer i forhold til import og reeksport af fisk og fiskevarer.

Skal der tages kontakt til myndigheder i andre lande – både EU-lande og tredjelande – så er det mig, der fører pennen. På vores kontor har vi et stort verdenskort hængende på væggen, hvor jeg sammen med kollegerne af og til lige må hen at se, om vi kan finde det lillebitte land, som man er ved at skrive en mail til. Det er faktisk ret sjovt at skrive sammen med myndighederne i lande, vi normalt ikke har kontakt med som fx Curaçao, Saint Pierre og Miquelon, Madagaskar, Nicaragua eller Senegal.

I Fødevarestyrelsen har vi opbygget et godt og veludviklet kontrolsystem, som andre EU-lande gerne vil lære af. EU's Fiskeriagentur (EFCA) har på baggrund af ønsker fra andre medlemslande derfor udpeget Danmark til at være med i et pilotprojekt, hvor vi skal udveksle erfaringer med andre medlemslande og arbejde hen imod en mere ensartet kontrol. Her deltager også Holland, Spanien og Tyskland.

Sammen med Holland og Tyskland har jeg været på besøg i Madrid, mens alle tre lande har været her hos os i Glostrup og ude på kontrolstederne i Aarhus og Aalborg.

Jeg har et rigtig godt bagland både her i Fødevarestyrelsen og i Fiskeristyrelsen, som jeg også samarbejder med. Men det er spændende – og også sundt – engang imellem at rykke væk fra sin stol i Glostrup og opleve, hvordan selvsamme opgave løses i andre lande. Ofte er der helt andre arbejdsbetingelser såsom en hierarkisk organisationskultur, hvor der er langt fra top til bund, som kan gøre det svært at komme i mål.

Så er det, man sætter ekstra pris på at arbejde her i Danmark, hvor det er lidt lettere at gøre en forskel. Her stoles der på, at vi som medarbejdere kan træffe de rette beslutninger samtidig med, at vi har en fin føling for, hvornår det giver mening lige at inddrage en leder, et andet fagkontor eller en anden styrelse.