Indkøb og udbud i Fødevarestyrelsen

Her kan du finde information om Fødevarestyrelsens kommende udbud.

Fødevarestyrelsen varetager koncernindkøbsfunktionen for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og er ansvarlig for implementering af Charter for godt og grønt indkøb i hele ministeriet.

Fødevarestyrelsen afvikler egne EU-udbud på varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver til Fødevarestyrelsen samt koordinerer fælles udbud for hele ministeriet.

Vi har en kontraktportefølje på +250 kontakter.

Aktuelle og kommende udbud

Få et samlet overblik over kommende EU-udbud i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:

Udbudsplan 2024 for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (pdf)

Spørgsmål og svar om udbud

Hvis du ønsker at blive leverandør til Fødevarestyrelsen, kan du finde mere information i nedenstående spørgsmål svar. 

Spørgsmål og svar om udbud

Ønsker du og din virksomhed at blive leverandør til Fødevarestyrelsen, kan du se, hvilke EU-udbud som lige nu er aktuelle samt kommende EU-udbud under ”udbudsplan”. Derudover konkurrenceudsætter Fødevarestyrelsen en del af sine kontrakter ved tilbudsindhentning. Processen er forskellig afhængig af kontraktens størrelse og type. Udbud annonceres via udbudssystemet EU-supply.com og udbud.dk.

Der findes i øvrigt forskellige hjemmesider, der tilbyder, at virksomheder kan abonnere på relevante CPV-koder/branchekoder, hvorefter virksomheden får besked, når hjemmesiden registrerer et udbud med de påførte CPV-koder. Fødevarestyrelen er ikke ansvarlig for indholdet på disse hjemmesider.

Tilbudsgivere kan i fællesskab afgive tilbud som et konsortium i forbindelse med udbud, og vilkårene herfor er angivet i udbudsmaterialet for det pågældende udbud. Læs mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, som har lavet en vejledning om dannelsen af et konsortium.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ”Udbud med deltagelse af konsortier”

En virksomhed kan byde ind på en kontrakt som underleverandør efter aftale, såfremt der indgås et samarbejde med hovedleverandøren. Underleverandøren skal overholde samme krav og forpligtelser som leverandøren, f.eks. SCR, arbejdsklausul, krav til opgaveløsning, mv.

Betaling er 30 dage og løbende måned. Det er meget vigtigt, at kontrakt ID/Nr. påføres alle faktura i Referencefeltet. 

Lær mere om hvordan du sender en elektronisk faktura til Fødevarestyrelsen

Kontakt betalinger@fvst.dk

Fødevarestyrelsen samler generel viden om grønne krav og arbejder med POGI-værktøjer. POGI står for partnerskab for offentlige grønne indkøb. Har din virksomhed input til, hvordan Fødevarestyrelsen køber mere grønt og bæredygtigt, så hører vi gerne fra dig.

Kontakt os om grønne indkøb på groenomstilling@fvst.dk

Fødevarestyrelsen skal overholde CSR og arbejdsklausuler, som er et bilag til udbudsmateriale.

Grøn og bæredygtig

Indkøbspolitik

Indkøbspolitikken gælder for hele Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Læs indkøbspolitikken

Kontrakter

Kontraktteamet styrer vores kontrakter.

Kontakt kontraktteamet

Grøn rådgiver

Vi arbejder med grønne og bæredygtige indkøb. Leverer din virksomhed til Fødevarestyrelsen og har konkrete input til, hvordan vi køber mere grønt ind?

Kontakt grøn rådgiver